Creative Europe Cultuur: stand van zaken en vooruitblik 2022

Image
Afbeelding
Creative Europe 2021 - 2027
Authors
Europese Commissie

Creative Europe Cultuur: stand van zaken en vooruitblik 2022

Nieuwe calls in het eerste kwartaal van 2022 verwacht
Cultuur

Stand van zaken
Alle reguliere oproepen van Creative Europe Cultuur waren in het najaar van 2021 gesloten. De selectie van Europese Netwerken en Pan-Europese Culturele Entiteiten is afgerond. De publicatie van de resultaten wordt in januari 2022 verwacht.

Voor alle andere oproepen loopt de selectieprocedure op dit moment nog. De bekendmaking van de resultaten wordt eind februari 2022 verwacht.

Zoals gebruikelijk worden de projectleiders als eerste digitaal op de hoogte gesteld. Pas daarna worden de resultaten publiekelijk bekend gemaakt en gedeeld met de Creative Europe Desken.

Statistieken van de aanvragers en de betrokken sectoren voor de oproepen van Creative Europe Cultuur 2021 staan in een Power Point-presentatie van het Europees Uitvoerend Agentschap EACEA.

Vooruitblik 2022
Op dit moment wacht de Europese Commissie op goedkeuring van het werkprogramma van 2022. Eerder kunnen geen nieuwe subsidieoproepen worden gepubliceerd. De eerste Creative Europe subsidieoproepen voor 2022 worden naar alle waarschijnlijkheid in februari gepubliceerd (Europese Samenwerkingsprojecten), mits het werkprogramma is goedgekeurd. De publicatie van de oproep voor Circulatie van Europese Literaire Werken staat voor half februari 2022 gepland. Houd onze nieuwsbrieven in de gaten voor updates. Inschrijven voor onze nieuwsbrieven (Cultuur of MEDIA) kan hier.

Het nieuwe werkplan 2022 voorziet verder een oproep voor steun voor implementatie van het Europees Erfgoedlabel (juni), steun voor de implementatie van Perform Europe (juni), steun voor de organisatie van een Mobiliteitsfonds voor kunstenaars en culturele werkers (i-Portunus - juni) en steun voor de verdere uitbouw van Music Moves Europe (september). Meer informatie volgt!

Did you find this information useful?