|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Gegeen Togooch
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
g.togooch [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Jelle Burggraaff, DutchCulture
Jelle Burggraaff
Role
Head of Mobility & Advice / Creative Europe Desk NL
Email
j.burggraaff [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Jordi Wijnalda
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
j.wijnalda [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Tim Wildeboer
Tim Wildeboer
Role
Communications Officer
Email
t.wildeboer [at] dutchculture.nl

Veelgestelde vragen over Creative Europe

Veelgestelde vragen over Creative Europe

 Wat is Creative Europe?

Creative Europe (2021-2027) is het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector en is de opvolger van het vorige Creative Europe programma (2014-2020). Het programma bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten.

Ook de Culturele Hoofdstad van Europa, het Europees Erfgoedlabel en een aantal culturele prijzen van de Europese Unie vallen onder Creative Europe. Met een budget van 2,4 miljard euro voor zeven jaar zal het programma de culturele en creatieve sector in Europa opnieuw ondersteunen: concurrerender, groener, digitaler en inclusiever dan ooit!

De algemene doelstellingen van Creative Europe zijn:

  • de Europese culturele en taalkundige diversiteit beschermen, ontwikkelen en bevorderen en Europees cultureel erfgoed promoten;
  • het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren, met name de audiovisuele sector, versterken met het oog op de bevordering van slimme, duurzame en inclusieve groei.

Het budget van Creative Europe is 2,44 miljard euro voor zeven jaar (2021-2027), waarvan 33% bestemd is voor Cultuur, 58% voor MEDIA en 9% voor cross-sectorale projecten. De onderhandelingen over het nieuwe programma (2021-2027) zijn nog gaande.

Lees het werkprogramma van Creative Europe op de website van de Europese Commissie.

Lees hier de FAQ van de Europese Commissie over Creative Europe

Wat is DutchCulture?

DutchCulture is de netwerk- en de kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking en host organisatie van de Creative Europe Desk. DutchCulture ondersteunt de Nederlandse culturele en creatieve sector, overheden en diplomatieke posten bij het nastreven van hun internationale ambities.

Hoe is Creative Europe ontstaan?

Creative Europa bouwt voort op de eerdere programma's MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur, die al meer dan 30 jaar van kracht zijn. Deze onderdelen dienen nu als subprogramma's in het kader van Creative Europe, waarbij het subprogramma Cultuur ter ondersteuning van uitvoerende en visuele kunsten, erfgoed en andere gebieden, en het MEDIA-subprogramma voor de financiering van de film- en audiovisuele sector zorgt. Daarnaast is er een nieuw sectoroverschrijdend onderdeel toegevoegd.

Lees hier de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van het Creative Europa Programma (2021-2027).

Wat betekent het onderscheid tussen Cultuur, MEDIA en Cross-sectoraal?

Creative Europe bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Het Cultuurprogramma steunt de culturele en creatieve sector en het MEDIA programma steunt de audiovisuele industrie. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten.

Wat doet de Creative Europe Desk NL?


De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van de subprogramma's MEDIA en Cultuur van het Creative Europe programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. De Creative Europe Desk onderhoudt nauwe contacten met de centrale organisatie van het Creative Europe programma in Brussel en met de Creative Europe Desks en Antennes in de overige lidstaten.

U kunt bij de Creative Europe Desk NL terecht voor:

  • informatie over de regels, procedures en deadlines van de diverse regelingen voor de culturele en audiovisuele sector;
  • advies en begeleiding bij het aanvragen van subsidie;
  • hulp en/of bemiddeling bij het zoeken naar specifieke informatie en/ of samenwerkingspartners uit andere Europese landen;
  • informatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering.

De Creative Europe Desk NL is meer dan een informa­tiebalie. De desk verzamelt input uit de sector om de vertegenwoordigers bij de Europese Commissie en het ministerie van OCW goed te informeren over de belangen van de Nederlandse audiovisuele en culturele industrie.

Tevens organiseert de desk regelmatig activiteiten waar u als professional van kunt profiteren. Via onze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de openstaande oproepen, het Europese audiovisueel en cultureel beleid, lopende activiteiten en nieuws aangaande het Creative Europe programma.

 

Welke landen zijn aangesloten bij Creative Europe?

Alle EU-lidstaten zijn aangesloten bij Creative Europe. Andere landen dan de lidstaten van de Europese Unie, waaronder de EER landen (Europese Economische Ruimte), kunnen onder sommige voorwaarden deelnemen. Organisaties uit deze landen kunnen een aanvraag indienen onder voorwaarden en volgens de richtlijnen die per subsidie-oproep gelden en/of deelnemen aan cross-border projecten met partners uit EU lidstaten. Klik hier voor een overzicht van deelnemende landen.

We willen u er op wijzen dat de Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) ook in aanmerking komen voor subsidieregelingen van Creative Europe. Onder Nederland vallen zes LGO’s, te weten: Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire Saba en Sint Eustatius. Onlangs is er een EU Desk op Curacao opgericht waar geadviseerd wordt over meerdere horizontale EU programma’s, waaronder Creative Europe. Hier kunt u ook terecht met vragen over mogelijke samenwerking met de eilanden, het zoeken naar een geschikte partner en meer. Bezoek de pagina van de EU Desk Curacao of stuur een email naar eudeskcuracao@gobiernu.cw.

Kom ik in aanmerking voor Creative Europe subsidie?

Dat is niet eenvoudig te beantwoorden. Creative Europe biedt financiële steun op basis van oproepen (calls) en de voorwaarden voor indiening en ook de maximale hoogte van de aan te vragen subsidie verschillen per regeling. U kunt bij de Creative Europe Desk terecht voor gericht advies en begeleiding bij het doen van een aanvraag. Een overzicht van alle gehonoreerde projecten onder Creative Europe vindt u in de Creative Europe Resultaten Database.

Hoe dien ik een project in bij Creative Europe

Creative Europe biedt financiële steun op basis van oproepen (calls). Zodra oproepen door de Europese Commissie worden gepubliceerd, maakt de Creative Europe Desk dat kenbaar via een nieuwsbrief, op de website en via social media. Voor de verschillende oproepen binnen de subprogramma's gelden verschillende deadlines. De voorwaarden voor indiening en ook de maximale hoogte van de aan te vragen subsidie verschillen per regeling. U kunt bij de Creative Europe Desk terecht voor advies en begeleiding bij het doen van een aanvraag. Een overzicht van alle gehonoreerde projecten onder Creative Europe vindt u in de Creative Europe Resultaten Database. Een aanvraag dient u in bij het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel.

Hoe vind ik Europese partners voor mijn project?

Begin bij je eigen netwerk. Voor een Europees samenwerkingsproject heb je betrouwbare partners nodig, dus hoe nauwer de banden zijn, hoe beter. Kijk ook welke partners specifieke kennis en contacten hebben die je nodig hebt voor je project, en maak duidelijk welke inbreng elke partner in het project heeft. Consortia die een goede mix van disciplines en van geografische spreiding hebben, hebben een streepje voor in de beoordeling van aanvragen.

De Europese netwerken zijn daarnaast een goed startpunt om projectpartners te vinden. Elke kunstdiscipline heeft zijn eigen Europese netwerk, die ook regelmatig internationale meetings organiseren voor de Culturele en Creative Sector.

Heb je een specifiek projectidee, dan kun je ook contact opnemen met de Creative Europe Desk adviseurs. Die kunnen je helpen met het uitzetten van een partner search via het netwerk van Creative Europe desks.

Ook zou je kunnen informeren bij ambassades en culturele vertegenwoordigingen van deelnemende landen, lokale/regionale/nationale overheden of sectorinstituten. De Europese Commissie organiseert zelf ook informatiebijeenkomsten met netwerkgelegenheid.

Wie bepaalt welke projecten geselecteerd worden?

Alle projectaanvragen worden behandeld door het Europese agentschap EACEA. Zij doen een eerste check om te kijken of de aanvraag aan alle formele eisen voldoet. Als dit het geval is, wordt de aanvraag naar twee externe cultuurexperts gestuurd. Dit zijn culturele professionals uit heel Europa. Om onafhankelijkheid te garanderen wordt de lijst van experts niet gepubliceerd. Zij geven elk hun commentaar en een score van maximaal 100 punten aan de aanvraag. Liggen deze scores te ver uit elkaar, dan wordt een derde expert gevraagd om naar de aanvraag te kijken. De projecten met de hoogste scores worden geselecteerd.

Waar vind ik voorbeelden van gesteunde projecten?

Onder Nederlandse gesteunde projecten vind je verhalen van Nederlandse organisaties die meedraaien in Creative Europe projecten. Een volledige lijst kun je vinden in de projectendatabase op de website van de Europese Commissie.

Hoe kom ik in contact met Creative Europe Desk NL?

Onze adviseurs staan klaar voor al je vragen. Hun contactgegevens staan onder Contact en op de linkerkant van deze pagina.