Pan-Europese culturele entiteiten

Pan-Europese culturele entiteiten

Subsidieregeling Creative Europe Cultuur voor Pan-Europese culturele entiteiten (orkesten)
Date(s)
donderdag 26 augustus 2021 17:00
Cultuur

Oproepnummer: CREA-CULT-2021-PECE
Totale budget: 5.400.000 euro voor de periode 2021-2023, waarvan 1.800.000 voor 2021
Deadline: 26 augustus 2021, 17.00 (Brussel tijd)

 

Deze actie ondersteunt culturele entiteiten – in het geval van deze oproep, orkesten – die training, professionalisering en de mogelijkheid om op te treden bieden aan jonge getalenteerde artiesten. Deze culturele entiteiten moeten een rigoureuze en inclusieve aanpak hanteren in het selecteren en trainen van jong talent. Deze talenten moeten uit minstens twintig deelnemende landen komen (als inwoner en/of burger) om de Europese culturele diversiteit te reflecteren. Als ambassadeurs van de culturele waarden en artistieke uitmuntendheid van de EU zouden deze entiteiten moeten inzetten op het bieden van frequente mogelijkheden om op te treden en op het bereiken van jong publiek via live optredens of digitale tools. De geselecteerde organisaties zouden duurzaam moeten zijn in hun operationele en financiële capaciteit.

 

De doelen van deze actie zijn:

- Het vergroten van de zichtbaarheid van Europese culturele diversiteit en cultureel erfgoed
- Het bevorderen van opkomende artistieke uitmuntendheid en het bereiken van de hoogst mogelijke standaard van orkestrale uitvoering
- Het ondersteunen van activiteiten van organisaties en artiesten die optreden als promotors en ambassadeurs van de culturele waarden van de EU
- Het bevorderen van deelname aan en toegang tot artistieke creatie op een hoog niveau van jonge, nieuwe doelgroepen
- Het bevorderen van de capaciteit van de sector om weerbaar te zijn, en om voorbereid te zijn om te profiteren van de mogelijkheden van digitale technologieën voor zowel de professionele ontwikkeling van artieste als de toegankelijkheid van optredens

Er is één prioriteit binnen deze oproep gedefinieerd: het ondersteunen van het opbouwen van capaciteit en professionalisering van jonge, zeer getalenteerde muzikanten. De loopbaanontwikkeling van deze muzikanten wordt ondersteund door recruitment, training en mogelijkheden tot optreden.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Van deze actie wordt verwacht dat er tussen de drie en vijf organisaties (orkesten) worden ondersteund, die de training en professionalisering van jonge getalenteerde artiesten uit een grote diversiteit aan landen komen (minstens twintig verschillende landen), waarbij vooral jong publiek wordt aangesproken.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De aanvrager moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn in een deelnemend land op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen.  

Wat zijn de toekenningscriteria?

Relevantie (max. 35 punten)
Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 25 punten)
Project management (max. 15 punten)
Verspreiding (max. 25 punten)

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk criterium.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Voor elke pan-Europese entiteit die geselecteerd wordt, heeft de Commissie besloten een meerjarige contract aan te gaan met jaarlijkse betalingen voor de periode 2021-2023 (drie jaar), afhankelijk van het beschikbare budget

Het toegekende bedrag per project mag niet hoger zijn dan 1.800.000 euro voor de totale projectduur van 3 jaar en is beperkt tot een maximale co-financiering van 40% van de totale toelaatbare kosten.

Kosten gemaakt door pan-Europese entiteiten kunnen met terugwerkende worden gezien als toelaatbaar per 1 januari 2021, zelfs als deze kosten gemaakt zijn vóór de indiening van het activiteitenplan en het geschatte budget. De subsidies kunnen niet met terug werkende kracht uitgegeven worden aan acties die al afgerond zijn.
Deze retroactiviteit is nodig om de stabiliteit en functionaliteit van deze Europese Netwerken te waarborgen en om de stabiliteit die nodig is om de Europese culturele en creatieve sectoren te beschermen in het licht van de structurele uitdagingen voor deze sectoren, die alleen maar groter zijn geworden door de Covid-19 pandemie.

Wat is de tijdlijn?

Publicatie van de oproep: 8 juni 2021
Deadline voor indiening: 26 augustus 2021 17.00 (Brussel tijd)
Evaluatieperiode: augustus - september 2021
Bekendmaking uitslag: oktober 2021
Ondertekenen grant agreement: november - december 2021

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Ga voor alle documenten van de oproep voor pan-Europese culturele entiteiten naar de Funding & Tending portal van de Europese Commissie:
Pan-Europese culturele entiteiten

Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

 


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/Cultuur via 020-61 64 225 of via culture@creativeeuropedesk.nl