Financiële garantiefaciliteit

Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector

Het Creative Europe programma (2014-2020) heeft 121 miljoen euro gereserveerd voor de Financiële Garantiefaciliteit ten behoeve van de culturele en creatieve sector. Om de culturele en creatieve sector in Europa nog meer te versterken, gaf Creative Europe in 2017 nog eens 60 miljoen euro extra uit via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Hiermee heeft de faciliteit 181 miljoen euro te besteden. De voornaamste doelstelling van de faciliteit is om bij banken en andere financiële instellingen zorg te dragen voor een beter begrip van de sector, zodat gemakkelijker leningen kunnen worden afgesloten. Het resultaat moet een gebalanceerd (in geografische spreiding en in reikwijdte) leningenportfolio van banken zijn, dat uiteindelijk de groei van de culturele en creatieve sectoren bevordert. De garantiefaciliteit zal naar verwachting bijdragen tot een hefboomwerking en voor meer dan 1 miljard euro aan leningen opleveren voor duizenden culturele en creatieve kleine en middelgrote ondernemingen. Deze aanvulling zal meer banken en financiële instellingen uit Europa in staat stellen de financiering voor projecten in de culturele en creatieve sector te verhogen.

Hoe werkt een garantiefaciliteit?

 

Om het creëren van leningen voor de culturele en creatieve sector (CCS) aan te moedigen heeft de Europese Commissie toegezegd de potentiele verliezen van financiële intermediairs te dekken wanneer zij helpen met een CCS project. Deze dekking kan oplopen tot 70% van de verliezen bij individuele leningen, en tot 25% voor kredietportefeuilles.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee modellen:

·         Een garantievoorziening voor financiële intermediairs om de kredietportefeuille te dekken;
·         Een contragarantie voor instituten die garanties geven aan financiële intermediairs om de kredietportefeuille of (project)leningen te dekken.

Het European Investment Fund (EIF) en het consortium van Deloitte Digital en KEA European Affairs hebben een overeenkomst getekend voor de capaciteitsopbouw van financiële intermediairs die een Garantiefaciliteit voor de Culturele en Creatieve sector in hun pakket aanbieden. Doel van de capaciteitsopbouw is de financiële intermediairs beter in staat te stellen de risico's te beoordelen voor micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sector.

 

Wie komen in aanmerking?

 

Financiële intermediairs kunnen aanvragen gedurende de hele duur van het programma. De oproep vindt u hier. Bedrijven uit de culturele en creatieve sector die een lening willen aanvragen kunnen contact opnemen met de dichtstbijzijnde financiële intermediairs. De faciliteit is sinds 2016 uitgerold en het netwerk van financiële intermediairs breidt zich geleidelijk uit volgens onderstaande overzichtstabel. Niet alle financiële instellingen met een garantiefaciliteit staan open voor alle landen, de criteria kunnen per instelling verschillen.

De activiteiten die in aanmerking komen zijn markt- of niet-marktgericht, ongeacht hun rechtsvorm en hebben te maken met de creatie, productie, verspreiding en het behoud van goederen en diensten die een culturele, artistieke of creatieve uiting zijn. De culturele en creatieve sectoren hebben betrekking op:

·         architectuur, archieven en bibliotheken en artistieke ambachten;
·         audiovisueel - film, televisie, videogames en multimedia;
·         cultureel erfgoed, ontwerp, festivals, muziek;
·         podiumkunsten, publicaties, radio en beeldende kunsten

Hoe kan ik aanvragen?

 

Het EIF selecteert financiële intermediairs op basis van de aanvraag, u dient deze uiterlijk op 30.09.2020 bij het EIF in te dienen. Hieronder vindt u alle benodigde documentatie:

Financiële intermediairs

 

Klik hier voor het laatste overzicht van alle intermediairs met een garantiefaciliteit. Case-studies vindt u door op de link te klikken.

Land Intermediair Bedrag Website

België

Participatiefonds Vlaanderen (Flemish Participation Fund)

€ 2,625,000 

klik hier

België

Start SA

€ 1,750,000 

klik hier

Tsjechië

Komercni Banka a.s

€ 1,782,775 

klik hier
Frankrijk Bpifrance Financement

€ 5,250,000 

klik hier 
Frankrijk Institut pour le Financement du Cinema et des Industries - IFCIC

€ 6,300,000 

klik hier
Frankrijk Institut pour le Financement du Cinema et des Industries - IFCIC

€  7,000,000 

klik hier
Italië Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

€  11,200,000 

klik hier
Roemenië Libra Internet Bank S.A.

€ 1,738,608.59 

klik hier
Spanje Compania Espanola de Reafianzamiento S.A

€  12,600,000 

klik hier

 

 
Meer informatie over de werking van de garantiefaciliteit kunt u lezen op de website van de Europese Commissie of de website van de European Investment Fund, download hier de presentatie of bekijk de video.