Over Creative Europe Desk NL

Creative Europe Desk NL | DutchCulture is het service- en informatiepunt voor het Creative Europe programma in Nederland.

In Nederland is de Creative Europe Desk onderdeel van DutchCulture, centre for international cooperation.

De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van de subprogramma's MEDIA en Cultuur van het Creative Europe programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. De Creative Europe Desk onderhoudt nauwe contacten met de centrale organisatie van het Creative Europe programma in Brussel en met de Creative Europe Desks en Antennes in de overige lidstaten.  

U kunt bij de Creative Europe Desk NL terecht voor:

  • informatie over de regels, procedures en deadlines van de diverse regelingen voor de culturele en audiovisuele sector;
  • advies en begeleiding bij het aanvragen van subsidie;
  • hulp en/of bemiddeling bij het zoeken naar specifieke informatie en/ of samenwerkingspartners uit andere Europese landen;
  • informatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering.

De Creative Europe Desk NL is meer dan een informa­tiebalie. De desk verzamelt input uit de sector om de vertegenwoordigers bij de Europese Commissie en het ministerie van OCW goed te informeren over de belangen van de Nederlandse audiovisuele en culturele industrie.

Tevens organiseert de desk regelmatig activiteiten waar u als professional van kunt profiteren. Via onze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de openstaande oproepen, het Europese audiovisueel en cultureel beleid, lopende activiteiten en nieuws aangaande het Creative Europe programma.

Om op de hoogte te blijven kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief van de Creative Europe Desk. Ook kunt u ons volgen op Facebook (@CreativeEuropeNL) en Twitter (@CEDMEDIANL en @CEDCultureNL).