Introductie Creative Europe Cross-sectoraal

De tak van Creative Europe gericht op sectoroverschrijdende initiatieven

Acta is projectleider in het Creative Europe project voor integratie van vluchtelingen: 'Refugee Engagement and Integration through Community Theatre (REACT)

Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en audiovisuele sector en bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten, zoals een garantiefaciliteit en een regeling voor de integratie van vluchtelingen.

Garantiefaciliteit
In 2016 is binnen het Creative Europe programma een financiële  garantiefaciliteit van start gegaan, waarmee het voor de culturele en audiovisuele industrie makkelijker moet worden om toegang te krijgen tot bankkredieten. In totaal is tot 2020 voor deze faciliteit 121 miljoen euro gereserveerd. Klik hier voor meer informatie.

Innovatie en digitale ontwikkeling
In 2019 heeft de Europese Commissie Cross-sectorale subsidieoproepen gepubliceerd gericht op innovatie en digitale ontwikkeling ter bevordering van het concurrentievermogen van de Europese creatieve industrie. Klik hier voor meer informatie.

Integratie van vluchtelingen
De cross-sectorale subsidieoproep voor de integratie van vluchtelingen (deadline 28 april 2016) heeft als doel om projecten van middelgrote omvang (subsidies van 100.000 tot 200.000 euro) te ondersteunen uit alle culturele sectoren. Klik hier voor meer informatie.