Introductie Creative Europe Cultuur

Creative Europe (2014-2020) Cultuur is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele sector.

Vincent van Gogh, Sterrennacht boven de Rhône (1888), Musée d'Orsay Parijs

Het Creative Europe programma is op 1 januari 2014 van start gegaan.

Voor wie?
Creative Europe/Cultuur richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector, die minimaal twee jaar bestaan. Daarnaast kunnen ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties met als hoofdtaak het organiseren van culturele activiteiten aanvragen. Voorwaarde is wel dat het project publieksactiviteiten bevat en geen winstoogmerk heeft. 

Creative Europe/Cultuur
Binnen Creative Europe/Cultuur kunt u een aanvraag indienen voor de volgende typen projecten:
Europese Samenwerkingsprojecten
Europese Netwerken
Europese Platforms
Literaire Vertalingen

Deelnemende landen aan Creative Europe/Cultuur:

  • 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden
  • EVA-landen: IJsland en Noorwegen
  • Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie*: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), Servië
  • Europese buurlanden: Georgië, Moldavië en Oekraïne
  • Israël

* projecten met deze landen kunnen worden geselecteerd op voorwaarde dat op het moment van toekenning van de subsidie er een samenwerkingsakkoord met de Europese Commissie is getekend.

Creative Europe Desk
In alle deelnemende landen geven nationale informatiepunten voorlichting over het nieuwe programma en advies bij subsidieaanvragen. Creative Europe Desk NL is onderdeel van DutchCulture.

Meer informatie
Informatie over de verschillende regelingen binnen Creative Europe vindt u op deze website. Documenten die nodig zijn voor het doen van een aanvraag vindt u op de website van de Europese Commissie: Creative Europe subprogramma Cultuur. Ook kunt u natuurlijk onze adviseurs voor Creative Europe/Cultuur raadplegen: Klaartje Bult en Albert Meijer.