Subsidieregelingen MEDIA - steun voor distributie en vertoning

Creative Europe MEDIA-oproepen voor filmdistributie en vertoning:

Distributie - selectief - 100x100.png

Distributie - Selectief (28-2018)
De subsidie is bedoeld voor Europese sales agents die een netwerk van minimaal 7 distributeurs coördineren, die niet-nationale Europese films distribueren.
Deadlines: 8 januari 2019 - 12.00 uur (release tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020) en 4 juni 2019 - 12.00 uur (release tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021)

 

Distributie - automatisch - 100x100.png

Distributie - Automatisch (call 27-2018)
Voor distributeurs die niet-nationale Europese films distribueren.
Deadline: 5 september 2019 - 12.00 uur

* U dient de bezoekersaantallen van de films die in aanmerking komen te verifiëren bij de Filmdistributeurs Nederland (FDN). Wij vragen u deze vóór 22 juli a.s. in te dienen bij Laura Franken.

 

Sales Agents - 100x100.png
Sales Agents
Met deze regeling worden sales agents gestimuleerd te investeren in Europese bioscoopfilms, zodat de internationale distributie van deze films wordt bevorderd. De regeling beoogt ook de relatie tussen de productie- en distributiesector te verbeteren.
Deadlines: 15 januari 2019 - 12.00 uur  (call 01-2018), 7 november 2019 - 12.00 uur (call 29-2018)

 
Online Distribution.png
Promotie van Audiovisuele Werken Online (call 30-2018)
Deze regeling ondersteunt de digitale distributie van Europese audiovisuele werken voor een internationaal publiek, inclusief projecten die experimenteren met nieuwe distributiemodellen.
Deadline: 5 april 2019 - 12.00 uur

 
Steun voor bioscoopnetwerken (call 50-2018)
Regeling voor een netwerk van bioscopen met het doel om de programmering van Europese films te promoten.
Deadline: 31 mei 2019 - 12.00 uur
 
 
Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA
Emma O'hare
Creative Europe - MEDIA