Sales Agents

Oproepnummer: EACEA/29/2018 
Deadline: 7 november 2019, 12:00 

Met deze maatregel wil de Europese Commisie de transnationale distributie bevorderenvan recente Europese films in bioscopen middels transnationale marketing, branding, verspreiding en vertoning van audiovisuele werken. Het programma biedt ondersteuning aan het opzetten van ondersteuningssystemen voor de verspreiding van niet-nationale Europese films via bioscopen en andere platforms, alsmede voor internationale verkoopactiviteiten, met name de ondertiteling, nasynchronisatie en audiobeschrijving van audiovisuele werken.

LET OP: Deze oproep tot het indienen van voorstellen is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen na de vaststelling van de begroting 2020 door de begrotingsautoriteit.
 

Wie komt in aanmerking? 

Europese sales agents, gevestigd in één van de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA en met de meerderheid van de aandelen in Europese handen.

• Een sales agent is een bedrijf dat opereert als tussenpersoon (bemiddelingsagent) voor producenten en is gespecialiseerd in de commerciële exploitatie van films door middel van marketing en het verlenen van licenties aan distributeurs en andere kopers.
•  De sales agent moet met de producent van de film een geschreven contract hebben dat hem het recht geeft om de film te verkopen in minstens 10 landen die deelnemen aan het MEDIA-programma.

Hoeveel kan ik aanvragen?

• Het totale beschikbare budget voor de oproep  bedraagt 3,5 miljoen euro.
• De subsidie bedraagt maximum 60% van de totale subsidiabele kosten. Het bedrag van het potentieel fonds wordt berekend op basis van de marktprestaties van de sales agent voor een bepaalde referentieperiode. Het bedrag voor de herinvestering zal afhangen van de kosten en soort van herinvestering (MG- en P&A-kosten), en van de beschikbaarheid van het fonds.   

Welke projecten komen in aanmerking?

Deze steun gebeurt in twee fasen:

1. Genereren van een potentieel fonds: De vorming van een potentieel fonds dat wordt berekend op grond van de resultaten van het bedrijf op de Europese markt gedurende de referentieperiode (2014-2018). De sales agent moet kunnen aantonen dat hij/zij in de referentieperiodevoor minimaal 8 recente Europese films (waarvan minstens 1 niet-nationale) de aangewezen sales agent was en dat hij/zij gerechtigd was om deze films in minimaal 10 deelnemende landen van het MEDIA programma te verkopen. Recente Europese films zijn films met copyright uit 2014 of daarna. Vervolgens moet hij/zij kunnen aantonen dat in deze periode tenminste 3 van deze films in minimaal 3 MEDIA landen, buiten het land van herkomst van de film, zijn uitgebracht. Verder moet kunnen worden aangetoond dat het portfolio minimaal 1 niet-nationale film bevat.​

2.  Herinvestering: het opgebouwd fonds moet vervolgens geïnvesteerd worden in:
• Module 1: minimumgaranties of voorschotten, betaald voor de internationale verkooprechten voor nieuwe Europese niet-nationale subsidieerbare films.
• Module 2: promotie, marketing en reclame voor nieuwe Europese niet-nationale subisidieerbare films.

Duur actie
• De maximumduur van de actie is 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.
 

Subsideerbare films

Voor de films waarvoor een fonds kan worden gegenereerd (fase 1) en waarin kan worden geïnvesteerd (fase 2) gelden de volgende voorwaarden:

• Het zijn recente fictie-, animatie- of documentairefilms van minimaal 60 minuten.
•  Ze zijn afkomstig uit een ander land dan het land waarin ze worden distribueerd
•  Ze bevatten geen alternatieve inhoud (opera's, concerten, performances, enz.) of reclame.
•  De oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) zijn ten vroegste in 2014 verworven.
•  De film moet met meerderheidsparticipatie geproduceerd zijn door een producent/producenten, die gevestigd zijn in landen die aan het MEDIA-programma deelnemen. Bovendien moeten ze geproduceerd zijn met een aanzienlijke participatie van professionals, die afkomstig zijn uit die landen.

Selectiecriteria

Fase 1 
Een potentieel fonds wordt toegekend aan een Europese sales agent op basis van zijn prestaties op de Europese markt tijdens de referentieperiode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2018. De sales agent moet kunnen aantonen dat:

• hij in de referentieperiode met de producenten een geschreven contract heeft voor minimaal 8 Europese films (waarvan minimaal 1 niet-nationale film), dat hem het recht geeft om die films te verkopen in minstens 10 landen die deelnemen aan het MEDIA-programma. 
•  gedurende diezelfde referentieperiode er voor minstens 3 films uit 3 landen die deelnemen aan het MEDIA-programma, een cinema release was die onder de 'automatische distributie' subsidiemaatregel valt en dat dit kan bewezen worden door declaraties van de distributeur. 

Bij het succesvol vervolledigen van deze eerste stap, krijgt de sales agent een subsidie van 20.000 euro. 

Een aanvullend fonds kan verkregen worden op basis van het totale potentiële fonds gegenereerd onder de laatste oproep van de 'Automatische Distributiesteun':
• 20% voor films uit landen met een hoge productie capaciteit (DE, ES, FR, IT, UK)
• 30% voor films uit landen met een lage productie capaciteit. 

Het aanvullende fonds is afhankelijk van de budgettaire beschikbaarheid. De subsidie zal de vorm aannemen van een potentieel fonds waarover sales agents kunnen beschikken voor verdere investeringen in recente niet-nationale Europese films.

Fase 2: Herinvesteren

Het opgebouwde fonds kan vervolgens worden geïnvesteerd in:

• de minimumgarantie voor nieuwe Europese niet-nationale films. Maximum percentage van de herinvesteringskosten gedekt door het fonds zijn: 60% indien sales contract getekend is voor het einde van de productie, 50% indien sales contract getekend is na het einde van de productie.
•  de promotie en marketing van nieuwe Europese niet-nationale films. Het maximum percentage van de herinvesteringskosten die gedekt zijn door het fonds bedraagt 50%. 

Indien het potentieel fonds niet opnieuw wordt geïnvesteerd, gaat het fonds verloren.

Participant Portal 

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

Meer informatie

U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap.  

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl