|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap

Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap

LET OP- Nieuwe deadline: 21 augustus 2020

De Europese Commissie heeft een nieuwe preparatory action, oftewel een voorbereidende oproep, gepubliceerd: 'Bioscopen als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap' LET OP: de deadline is uitgesteld van 7 augustus 2020 naar 21 augustus 2020

De oproep heeft als doel innovatieve culturele centra rondom bioscopen te creëren, met name in gebieden waar de culturele infrastructuur beperkt is en waar de Covid 19-crisis een zeer sterke impact heeft gehad.

De resultaten van de eerste deadline (25 september 2019) van deze oproep zijn inmiddels bekend, lees hier meer over de resultaten.

Doelstellingen
Lokale bioscopen hebben gemeenschappen bij elkaar gebracht, het lokale culturele leven versterkt en een belangrijke rol gespeeld in de sociale integratie. Ze bieden onderwijskansen en dragen bij aan de lokale economie. De Covid 19-pandemie heeft de bioscopen diepgaand getroffen en heeft de bioscoopervaring op dramatische wijze veranderd. De crisis zal nieuwe instrumenten voor interactie vereisen en op zijn beurt nieuwe bedrijfsmodellen voor de bioscoopexploitanten en voor de gemeenschap rondom de bioscopen.

Daarnaast heeft deze oproep tot doel het publiek naar de culturele centra te trekken en hen op die manier te enthousiasmeren voor de beste Europese audiovisuele en culturele content (speelfilms, concerten, opera, tv-series, animatie, documentaires, erfgoedfilms, korte films en innovatieve content zoals VR)

In het kader van deze oproep zullen nieuwe ervaringen in de bioscoop worden getest, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van het plaatselijke publiek, en zal de aandacht worden toegespitst op:

 • Het heroverwegen van de bioscoopervaring in de nasleep van de Covid-19 crisis met het oog op het creëren van innovatieve culturele locaties, in het bijzonder met samenwerking tussen bioscopen en VOD-platforms;
 • de ontwikkeling van het publiek en de opbouw van gemeenschappen door middel van interactieve ervaringen (het aanbieden van een breed scala aan culturele en educatieve activiteiten).
Wie komt in aanmerking


De oproep staat open voor:

 • Consortia (een groepering van entiteiten)

Voorstellen kunnen worden ingediend door, of een combinaties van:

 • Organisaties zonder winstoogmerk;
 • Overheden (nationale, regionale en lokale overheden);
 • Internationale organisaties;
 • Universiteiten;
 • Onderwijsinstellingen;
 • Entiteiten met winstoogmerk.
Vereisten

 

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie rechtspersonen, uit tenminste drie verschillende lidstaten, waarvan ten minste één rechtspersoon een bioscoopexploitant is.

De projectleider dient de aanvraag namens alle partners in. Uitsluitend aanvragen uit de EU-lidstaten* komen in aanmerking.

*Het Verenigd Koninkrijk komt nog in aanmerking voor deze oproep, omdat de oproep valt binnen de periode dat Brexit nog niet officieel is.

Budget

 

Het totale budget is 1,5 miljoen euro waarvan de subsidie maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten bedraagt. De Commissie verwacht tot 4 à 5 projecten te financieren met een maximumsubsidie van 500.000 euro per project. Activiteiten mogen tussen november 2020 en uiterlijk op maart 2021 van start gaan. De maximale duur is 18 maanden.

 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

 

Voor deze oproep komen onder meer de volgende activiteiten in aanmerking:

 • Grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen bioscoopexploitanten onderling, cinema's, VOD-platforms en andere culturele organisaties (zoals musea, kunstgalerijen, bibliotheken, filmarchieven, concertzalen, theaters, enz.).
 • Een gevarieerde filmprogrammering van ten minste 60% van de Europese content (voornamelijk uit EU-landen) bestaande uit verschillende genres. De programmering moet een sterke culturele waarde hebben. De programmering kan bestaan uit speelfilms, televisieseries, animatiefilms, documentaires, erfgoedfilms, korte films of innovatieve content zoals VR;

 • Onderwijsactiviteiten (inclusief debatten, creatieve workshops en co-creatie) over film, nieuwe audiovisuele technologieën (VR, crossmedia, enz.) en andere culturele activiteiten of podiumkunsten;
 • innovatieve activiteiten die rekening houden met de gevolgen van de pandemie en die de bioscoopervaring zowel in reële als in virtuele zin nieuw leven inblazen (bijvoorbeeld in samenwerking met VOD-platforms);
 • promotie- en communicatieactiviteiten in verband met de actie;
 • acties die gericht zijn op de oprichting en verbetering van netwerken en de uitwisseling van best practices;
 • Financiële steun aan derden.

 

Verwachte Resultaten

 

De verwachte resultaten van deze acties zijn:

 • Creatie van innovatieve culturele hubs rond bioscopen, d.m.v. samenwerking tussen bioscopen en andere actoren uit de culturele en creatieve sector, met inbegrip van online platforms;
 • Nieuwe bedrijfsmodellen om de dialoog aan te gaan met het bestaande publiek en om een nieuw publiek (met name jongeren) te bereiken door het aanbieden van kwalitatieve en gevarieerde Europese creatieve content (audiovisuele en andere soorten culturele inhoud) en educatieve activiteiten (d.w.z. filmeducatie, mediageletterdheid);
 • innovatie met betrekking tot de cinematografische ervaring die leidt tot de ontwikkeling van nieuwe culturele belevingsmodellen / in het bijzonder in gebieden met een beperkte bioscoop-/culturele infrastructuur of gebieden die in het bijzonder zijn getroffen door de COVID 19-pandemie;
 • Ondersteuning van de sociale en economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen door middel van innovatieve acties die rekening houden met de gevolgen van de pandemische crisis en die de cinematografische ervaring zowel in haar reële als in haar virtuele dimensie nieuw leven inblazen;
 • de grensoverschrijdende samenwerking tussen bioscoopexploitanten en tussen bioscopen, VOD-platforms en andere culturele organisaties verbeteren, ook in gebieden met een beperkte bioscoopinfrastructuur of in gebieden die in het bijzonder door de COVID 19-pandemiecrisis zijn getroffen;

 

Awardcriteria

 

Awardcriterium Maximale score Drempel/minimale score*
Relevantie en Europese meerwaarde 40 20
Kwaliteit van de activiteiten 40 20
Kwaliteit en organisatie van het projectteam en het consortium 20 10
Totaal 100 60


*Minimumscore per criterium (drempelwaarde): projecten die minder dan 50% van de maximumscore behalen, worden afgewezen.
Minimale totaalscore (drempel): projecten die aan het einde van het beoordelingsproces minder dan 60 punten behalen, worden afgewezen.

Tijdlijn
 
Publicatie van de oproep 4 juni 2020
Deadline voor indienen 7 augustus (23:59 CET)
Evalutieperiode september 2020
Aanvragers geïnformeerd over de uitslag oktober 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst tussen oktober 2020 en februari 2021
Start van de actie tussen november 2020 en maart 2021
Duur van de actie 18 maanden

 

Aanvraagformulieren

 

Alle aanvraagformulieren vindt u rechtstreeks op de website van de Europese Commissie. Klik hier voor meer informatie en de richtlijnen. Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met de Creative Europe Desk.

 


  Klik hier voor meer informatie en de richtlijnen.

  Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met de Creative Europe Desk.