4 juli 2019

Resultaat MEDIA-steun voor Filmeducatie gepubliceerd

1 miljoen euro voor project 'European Film Factory'

Cinemini van Stichting Film Instituut Nederland ontving in 2018 MEDIA-steun voor FIlmeducatie.

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2019 het resultaat bekend gemaakt van de oproep voor Filmeducatie (call 33-2018).

Deze subsidiemaatregel ondersteunt initiatieven die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken (inclusief audiovisueel erfgoed) bevorderen. Daarnaast richt deze maatregel zich op de bijdrage van Europese audiovisuele werken aan educatie. De focus ligt op filmeducatie-initiatieven voor jongeren tussen 11 en 18 jaar. 
Geselecteerde projecten in 2018 ontvingen subsidies voor een periode van 2 jaar, dus tot eind 2020. De oproep van 2019 was daarom bedoeld voor één specifiek project, namelijk het opstellen van een catalogus van minimaal 7 bekende en belangrijke Europese films (inclusief gerelateerd pedagogisch materiaal), ten behoeve van basisscholen en voortgezet onderwijs in de MEDIA-landen

De commissie kent 1 miljoen euro toe aan het project 'European Film Factory' van Institut Français. Partners zijn Arte Education (FR) en EUN Partnership (BE). Klik hier voor een overzicht van resultaat van deze oproep.