11 juli 2018

Resultaten oproep Creative Europe Filmeducatie 2018

Cinemini van Stichting Film Instituut Nederland voor het eerst gehonoreerd door MEDIA

Cinemini van Stichting Film Instituut Nederland is nieuw in de selectie (foto via www.eyefilm.nl/themas/cinemini)

Het Uitvoerend Agentschap EACEA publiceerde de resultaten van de subsidieoproep Filmeducatie (EACEA/14/2017) met deadline 1 maart 2018.

Het totaal aantal aanvragen Filmeducatie is in 2018 sterk toegenomen in vergelijking met 2017. Vorig jaar werden er 26 aanvragen ingediend, en dit jaar zijn dat er 36, een toename van meer dan 38,46%.

Na een eerste controle van de aanvragen mochten 34 aanvragen door, waarvan er acht werden geselecteerd (een slagingspercentage van 24%) voor een totaal budget van 1.985.66 euro. Het gemiddelde toegekende bedrag per project is 248.206 euro.

De volgende projecten werden geselecteerd:

  1. Cinemini Europe van Stichting Film Instituut Nederland (NL) krijgt 251.844 euro.  
  2. CINema and ART at School van Fondazione Cineteca di Bologna (IT) krijgt 144.976 euro
  3. The Film Corner Reloaded – A Cultural Approach van Fondazione Cineteca Italiana (IT) krijgt 183.800 euro
  4. Moving Cinema - Methodologies, Strategies and Tools for Children and Young People to Appreciate European Films and Become an Active Audience van A Bao A Qu Associacio  (ES) krijgt 148.562 euro
  5. Film Education; from Framework to Impact van British Film Institute Royal Charter (UK) krijgt 126.300 euro
  6. CinEd, an efficient European cinema education tool for 2020: Research - Action – Modelling van Institut Francais (FR) krijgt 647.942 euro
  7. Shortcut – Small Stories, Big Issues van Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej krijgt 2017.250 euro  (PL)
  8. Wrap 2018 - 2020 van Stichting Cinekid Amsterdam (NL) krijgt 264.994 euro.

Cinemini Europe van Stichting Film instituut Nederland is een nieuw project uit Nederland dat is geselecteerd en Wrap van Stichting Cinekid Amsterdam, ook Nederland, is wederom geselecteerd. Cinemini Europe heeft als doel om jonge kinderen van drie tot zes jaar met (Europese) film in aanraking te brengen door middel van korte films, interactieve workshops en nog veel meer om op deze manier de ontwikkelingen van creativiteit (kijken, maken) en kritisch denken (reflectie) te stimuleren. Gedurende 2 jaar werken de volgende partners samen met elkaar, en met de doelgroep zelf, aan grensoverschrijdende filmeducatie: Deutsches Filminstitut, DIF (Duitsland), Taartrovers (Nederland), Austrian Film Museum (Oostenrijk), Kinodvor (Slovenië) and EYE Film Institute Netherlands (Nederland).
Meer informatie over de geselecteerde projecten vind je hier

De coördinatoren van de 8 geselecteerde projecten komen uit 6 verschillende landen: 2 (NL), 2 (IT), 1 (FR), 1 (PL), 1 (ES), 1 (UK). Als de selectieresultaten worden geanalyseerd, moet de diversiteit van de partnerschappen worden meegenomen. Het land van herkomst van de coördinatoren van de geselecteerde projecten is beperkt tot zes landen, maar de partnerschappen tonen een meer divers scala van betrokken landen. 41 organisaties uit 22 landen zijn betrokken bij de 8 geselecteerde projecten. Zes organisaties zijn in meer dan één project betrokken.

De volgende oproep voor Filmeducatie (met een deadline in maart 2019) wordt eind van dit jaar verwacht.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de resultaten.