Creative Europe MEDIA 2021-2027: stand van zaken

Image
Afbeelding
30 years Creative Europe MEDIA
Caption
Photo: European Commission
Authors
European Commission

Creative Europe MEDIA 2021-2027: stand van zaken

Eerste subsidie-oproepen begin juni 2021 verwacht
MEDIA

De eerste subsidie-oproepen van Creative Europe MEDIA (2021 - 2027) worden begin juni 2021 verwacht. Zodra deze worden gepubliceerd zullen wij dat via onze nieuwsbrief en op onze website laten weten. Hieronder vindt u een overzicht van de doelstellingen en de wijzigingen ten opzichte van het vorige programma. Dit allemaal onder voorbehoud.

Doelstellingen en Clusters
De overkoepelende Europese doelstellingen bouwen verder op de doelstellingen van de vorige beleidsperiode (2014-2020). Thema’s als ‘innovatie', 'inclusie' en 'duurzame groei' blijven aanwezig in de drie actuele Europese doelstellingen, namelijk:

  • A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme
  • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gezamenlijke mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility)
  • An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele en taalkundige diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan.

De MEDIA-subsidieregelingen worden geclusterd in vier groepen:

Voor de audiovisuele sector:
1. Content (ontwikkeling en productie van film, tv, ar/vr/games)
2. Publiek (bioscoop, vertoning, filmeducatie, publieksontwikkeling)
3. Business (talent & vaardigheden, markten & netwerken, Europese filmdistributie & sales, innovatieve tools & businessmodellen)

Voor het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA):
4. Beleid & Bewustwording (zoals het European Film Forum, de LUX Audience Award, filmerfgoed, onderzoek, MEDIA-stand)

Wat is nieuw?
In de MEDIA-oproepen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Level Playing Field: er bestaan geen Medium Capaciteitslanden meer. Nederland hoort nu bij de Hoge Capaciteitslanden. Lage Capaciteitslanden worden ingedeeld in categorie A en B.
  • Ontwikkeling van een Single Project wordt vervangen door de oproep voor Europese Co-ontwikkeling.
  • Een nieuwe oproep voor Europese Mini-Slate Ontwikkeling (2-3 audiovisuele werken) is speciaal gericht op de deelnemende Lage Capaciteitslanden (dus niet Nederland).
  • Individuele Europese Filmfestivals kunnen in 2021 een aanvraag indienen. Een oproep voor Filmfestivalnetwerken komt in een volgende ronde aan bod.
  • Er komt in 2021 geen oproep voor Games Ontwikkeling, wel vanaf 2022.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige Creative Europe MEDIA programma (2014-2020).

Er zijn twee nieuwe Cross-sectorale oproepen:

  • Innovation Labs
  • Partnerschappen van kwaliteitsjournalistiek

Klik hier voor een overzicht.

Verwachte deadlines MEDIA en Cross-sectorale oproepen 2021
De Europese Commissie publiceert (onder voorbehoud) rond 1 juni 2021 de Creative Europe-oproepen voor het jaar 2021 via de algemene Funding & Tenders Portal.

Download de tabel met de verwachte deadlines voor MEDIA.

Download de tabel met de verwachte deadlines voor de Cross-sectorale oproepen.

Voor vragen kun je terecht bij de Creative Europe Desk. Stuur dan een email naar MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Did you find this information useful?