|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl
 

Triodos Bank biedt uniek overbruggingskrediet aan filmsector

Triodos Bank biedt uniek overbruggingskrediet aan filmsector

Discipline
Audiovisuele media
Triodos Bank gaat als enige Nederlandse bank overbruggingskredieten verstrekken aan producenten van bioscoopfilms en documentaires.
Cross-sectoraal

Triodos Bank gaat als enige Nederlandse bank overbruggingskredieten verstrekken aan producenten van bioscoopfilms en documentaires die met steun van het Nederlands Filmfonds gerealiseerd worden. Dat maakt Triodos Bank bekend bij de start van het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Nederlandse film- en documentairemakers lopen er vaak tegenaan dat een deel van het benodigde productiebudget pas na oplevering van de film beschikbaar komt. Met een overbruggingskrediet van Triodos Bank kunnen producenten eerder over middelen beschikken. Zo ontstaat er meer financiële zekerheid, waardoor bijvoorbeeld medewerkers en leveranciers eerder uitbetaald kunnen worden.

Volgens Lambert de Pater, die bij Triodos verantwoordelijk is voor kredieten aan culturele instellingen en -ondernemers, is de overbruggingsfaciliteit een unieke aanvulling. “Met name voor onafhankelijke film- en documentairemakers die vaak moeilijker toegang hebben tot dergelijke faciliteiten. Zo wordt de filmsector financieel gezonder en onafhankelijker.”

George van Breemen, zakelijk directeur Nederlands Filmfonds, benadrukt: “Films gaan pas van start als de volledige financiering is gegarandeerd. Dat betekent niet dat al deze middelen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn op het moment dat de behoefte het grootst is, zoals tijdens de draaiperiode of postproductiefase. Dat Triodos Bank een eenvoudig toegankelijk overbruggingskrediet kan bieden, is van grote toegevoegde waarde voor de continuïteit van producenten en iedereen die als crew- of castlid aan een film werkt.”

De overbruggingskredieten worden gedekt door een garantieovereenkomst die Triodos Bank vorig met het Europees Investeringsfonds (EIF) afsloot. Die faciliteit maakt het mogelijk om tot 200 miljoen euro te lenen aan culturele en creatieve ondernemers in België, Nederland, Spanje en Duitsland. Omdat het risico voor de bank kleiner wordt door de garantie, wordt de drempel voor culturele ondernemers om geld te lenen lager; ze betalen bijvoorbeeld minder rente, of hoeven minder zekerheden te geven. Dit maakt het mogelijk om bepaalde investeringen in bijvoorbeeld de filmsector te kunnen financieren. Triodos is de enige Nederlandse bank die zo’n overeenkomst met het EIF heeft afgesloten.

Garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector
De CCS GF is een initiatief geleid door het EIF in naam van de Europese Commissie. De faciliteit werd in juni 2016 gelanceerd in het kader van het Creative Europa Programma (2014-2020). Ze is bestemd voor micro-, middelgrote en kleine bedrijven (mkb) in de culturele en creatieve sector, die vaak problemen ondervinden om toegang te krijgen tot betaalbare financiering door middel van leningen voor hun projecten. Culturele ondernemers die een lening willen aanvragen, kunnen contact opnemen met Triodos Bank.

Bron: Triodos Bank Nederland

 

Did you find this information useful?