2 juli 2019

Resultaten Selectieve Distributie (call 28-2018) gepubliceerd

Voor de film ' Edmond' van Alexis Michalik ontvangt sales agent Gaumont (FR) MEDIA-steun voor Selectieve Distributie.

Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) van Creative Europe heeft het resultaat van de oproep Selectieve Distributie (call 28-2018) met deadline op 8 januari 2019 bekend gemaakt.

Het doel van deze subsidie is het aanmoedigen van transnationale distributie van recente Europese niet-nationale films.
Met deze subsidiemaatregel wil de Commissie de filmdistributie van niet-nationale Europese films steunen via bioscoop en alle andere platforms, en daarbij ook alle internationale sales activiteiten, zoals ondertiteling, dubbing en audio-description van audiovisuele werken. De sales agent is bij deze oproep voor het eerst de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij.

In totaal werden voor deze eerste deadline 11 van de 20 aanvragen goedgekeurd. Europese sales agents ontvangen in totaal 4.652.490 euro.

De geselecteerde Sales Agents zijn gevestigd in 4 verschillende landen (FR, PL, DE en SE). De films waarvoor steun werd aangevraagd komen uit 7 verschillende landen (FR, IS, ES, DE, IT, DK en SE). Het gemiddelde uitgekeerde bedrag per film is 422.954 euro.
Klik hier voor een overzicht van alle resultaten van deze oproep.

De tweede deadline van deze oproep viel op 4 juni 2019. De resultaten volgen dit najaar.