6 oktober 2019

Oproep voor Europese Samenwerkingsprojecten Creative Europe Cultuur nu open!

Deadline voor indiening: 27 november 2019

Het project 'Slate: Black. Arts. World.' ontving in 2018 subsidie binnen de regeling voor Europese Samenwerkingsprojecten. Stichting De Meervaart uit Amsterdam is één van de partners.

Het Uitvoerend Agentschap in Brussel heeft een nieuwe subsidieoproep voor Europese Samenwerkingsprojecten gepubliceerd. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 27 november 2019, 17.00 uur. Houd er rekening mee dat geselecteerde projecten niet eerder dan 1 september 2020 mogen starten.

Kleinschalig en grootschalig
U kunt een aanvraag indienen voor een kleinschalig project of een grootschalig project:
Kleinschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie aan Creative Europe/Cultuur deelnemende landen. U kunt maximaal 200.000 euro aanvragen.
Grootschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal zes organisaties uit zes deelnemende landen. De maximale bijdrage vanuit Creative Europe is twee miljoen euro.
Een samenwerkingsproject kan maximaal vier jaar ondersteund worden vanuit het programma.


Belangrijke aandachtspunten:
Er zijn twee nieuwe prioriteiten (naast mobiliteit, capaciteitsopbouw en publieksontwikkeling) toegevoegd aan het werkprogramma 2019, namelijk: 
- Het stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde Europese waarden, begrip en respect voor andere culturen, met de bedoeling om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen in Europa;
- Het verder bewustmaken van gemeenschappelijke waarden en gedeelde geschiedenis, als ook het aanmoedigen van het saamhorigheidsgevoel, dat tevens het bindende thema was in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Hiermee kent deze nieuwe oproep vijf prioriteiten. We adviseren om één of twee prioriteiten te kiezen per project.


Landen en Gebieden Overzee
We willen u er graag op wijzen dat de Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) ook in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Onder Nederland vallen zes LGO’s, te weten: Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire Saba en Sint Eustatius. Onlangs is er een EU Desk op Curacao opgericht waar geadviseerd wordt over meerdere horizontale EU programma’s, waaronder Creative Europe. Hier kunt u ook terecht met vragen over mogelijke samenwerking met de eilanden, het zoeken naar een geschikte partner en meer. Bezoek de pagina van de EU Desk Curacao of stuur een email naar eudeskcuracao@gobiernu.cw.

Vragen?
Lees hier meer over de richtlijnen. Heeft u vragen over deze subsidieregeling of wilt u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op ons. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Frank Kimenai en Maxime Zeef.