|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

Subsidieregeling Samenwerkingsprojecten

Subsidieregeling Samenwerkingsprojecten

Binnen Creative Europe/Cultuur kunt u een aanvraag indienen voor een Europees samenwerkingsproject.

Het Creative Europe subprogramma Cultuur ondersteunt Europese kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten:

Kleinschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie aan Creative Europe/Cultuur deelnemende landen. U kunt maximaal 200.000 euro aanvragen.

Grootschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal zes organisaties uit zes deelnemende landen. De maximale bijdrage vanuit Creative Europe is twee miljoen euro.

Een samenwerkingsproject kan maximaal vier jaar ondersteund worden vanuit het programma.

Publicatie nieuwe oproep
Het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft de subsidieoproep 2020 voor 'Europese Samenwerkingsprojecten' gepubliceerd op 2 oktober 2019. De uiterste indieningsdatum voor de aanvraag is 27 november 2019, 17.00 uur. Houd er rekening mee dat geselecteerde projecten niet eerder dan 1 september 2020 kunnen starten.

Kijk voor meer informatie over voorwaarden, selectiecriteria, aanvraag, documenten en handige tips in de rechterkolom op deze pagina. Ook kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Belangrijke aandachtspunten:
- Naast de bestaande drie inhoudelijke prioriteiten (mobiliteit, capaciteitsopbouw en publieksontwikkeling), zijn twee nieuwe prioriteiten toegevoegd aan het werkprogramma 2019 die voor deze oproep ook gelden, namelijk:
•   Het stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde Europese waarden, begrip en respect voor andere culturen, met de bedoeling om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen in Europa;
•   Het verder bewustmaken van gemeenschappelijke waarden en gedeelde geschiedenis, als ook het aanmoedigen van het saamhorigheidsgevoel, dat tevens het bindende thema was in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Hiermee kent deze nieuwe oproep vijf prioriteiten. We adviseren om één of twee prioriteiten te kiezen per project. Het is namelijk beter om duidelijk te kiezen voor één hoofdprioriteit met een goede focus, dan vijf prioriteiten vaag aan te halen.

- Als projectleider kan je slechts éénmaal per oproepjaar deelnemen. Een partner mag in meerdere projecten tegelijk deelnemen.

- Geselecteerde projecten worden eind juni 2020 bekend gemaakt (onder voorbehoud). De gehonoreerde projecten moeten vervolgens starten tussen 1 september en 15 december 2020. Het is niet mogelijk om financiering te krijgen voor activiteiten die plaatsvinden vóór 1 september 2020.

- Er zijn kleine wijzigingen op het gebied van de juridische deelname. Het minimaal aantal deelnemers moeten uit de creatieve of culturele sector komen. De andere partners mogen ook uit andere sectoren komen.
- Het Excel-formulier Budget form - Estimated Budget is herzien en vereenvoudigd.

- Het aparte document Detailed Description of the Project is uitgebreider dan voorheen en vraagt meer gedetailleerde informatie (over onder andere werkpakketten, onderaanneming, impact indicatoren enz.). Sommige van deze vragen zijn alleen van toepassing op Grootschalige Samenwerkingsprojecten en het ‘structurerend effect’ dat van deze grootschalige samenwerkingen verlangd wordt.

- Het totale beschikbare budget voor deze oproep is ongeveer 10% hoger dan vorig jaar: 48.444.567 euro. Daarvan wordt 40% voorzien voor Kleinschalige Samenwerkingsprojecten.

Landen en Gebieden Overzee
We willen u er graag op wijzen dat de Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) ook in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Onder Nederland vallen zes LGO’s, te weten: Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire Saba en Sint Eustatius. Onlangs is er een EU Desk op Curacao opgericht waar geadviseerd wordt over meerdere horizontale EU programma’s, waaronder Creative Europe. Hier kunt u ook terecht met vragen over mogelijke samenwerking met de eilanden, het zoeken naar een geschikte partner en meer. Bezoek de pagina van de EU Desk Curacao of stuur een email naar eudeskcuracao@gobiernu.cw.

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Klaartje Bult en Albert Meijer.

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en houd rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA). Voor technische problemen bij gebruik van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de EACEA helpdesk.