Subsidieregeling Samenwerkingsprojecten

Binnen Creative Europe/Cultuur kunt u een aanvraag indienen voor een Europees samenwerkingsproject.

Stichting Dansateliers ontving voor het Grootschalig Samenwerkingsproject 'Dancing Museums - The democracy of beings' 561.246 euro.

Het Creative Europe subprogramma Cultuur ondersteunt Europese kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten:

Kleinschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie aan Creative Europe/Cultuur deelnemende landen. U kunt maximaal 200.000 euro aanvragen.

Grootschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal zes organisaties uit zes deelnemende landen. De maximale bijdrage vanuit Creative Europe is twee miljoen euro.

Een samenwerkingsproject kan maximaal vier jaar ondersteund worden vanuit het programma.

Publicatie nieuwe oproep
De eerstvolgende oproep voor Samenwerkingsprojecten wordt rond september 2019 verwacht. De deadline valt in het najaar van 2019. Houd er rekening mee dat de vroegste startdatum van geselecteerde projecten 1 september 2020 is. 

Kijk voor meer informatie over voorwaarden, selectiecriteria, aanvraag, documenten en handige tips in de rechterkolom op deze pagina. Ook kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Belangrijke aandachtspunten:
-Naast de bestaande 3 inhoudelijke prioriteiten (mobiliteit,  capaciteitsopbouw en publieksontwikkeling), zijn twee nieuwe prioriteiten toegevoegd aan het werkprogramma 2019, namelijk: 
•    Het stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde Europese waarden, begrip en respect voor andere culturen met als doel om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen in Europa;
•    Het verder bewustmaken van gemeenschappelijke waarden en gedeelde geschiedenis, alsook het aanmoedigen van het samenhorigheidsgevoel, dat ook als bindend thema benut wordt in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.
Hiermee kent  deze nieuwe oproep 5 prioriteiten. We adviseren om één a twee prioriteiten te kiezen voor het project. Het is namelijk beter om duidelijk te kiezen voor één hoofdprioriteit met een goede focus, dan alle vijf de prioriteiten vaag aan te halen.

-Als projectleider kan je slechts éénmaal per oproepjaar deelnemen. Als partner mag je in meerdere projecten tegelijk deelnemen.

-Geselecteerde projecten worden eind juni 2020 bekend gemaakt (onder voorbehoud). De gehonoreerde projecten moeten vervolgens starten tussen 1 september en 15 december 2020. Het is niet mogelijk om financiering te krijgen voor activiteiten die plaatsvinden voor 1 september 2020.

-In het Werkprogramma 2019 is een totaal budget van 44.659.800 euro voorzien voor de Europese Samenwerkingsprojecten met start in 2019. Hiervan wordt expliciet 17,8 miljoen euro (40%) gereserveerd voor de Kleinschalige Samenwerkingsprojecten. Van dit budget (17,8 miljoen euro) wordt 25% gereserveerd voor projecten met focus op de nieuwe prioriteit gericht op de sociale integratie van vluchtelingen en migranten in Europa. 

-Het standaard budgetformulier is bijgewerkt en nu ingedeeld in kosten-specifieke hoofdstukken in plaats van een kostenverdeling per partner.

-Annex I: Verklarende woordenlijst - De verklarende woordenlijst met betrekking tot het woordgebruik in de Oproep en Handleiding is bijgewerkt.

-Annex 2 – Verplichte documenten – Check list - De check list is bijgewerkt over wie welke documenten moet aanleveren.

-E-form en aanvraagdocumenten - Dankzij de ontvangen feedback, zijn de e-Form en Gedetailleerde Projectomschrijving (Annex: Detailed Description of the Project), alsook de handleiding (Guide for applicants), flink bijgewerkt en verfijnd. 
 

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Frank Kimenai en Maxime Zeef.

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en houd rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA). Voor technische problemen bij gebruik van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de EACEA helpdesk.

Frank Kimenai
Creative Europe - Culture
Maxime Zeef
Creative Europe - Culture