Subsidieregeling Samenwerkingsprojecten

Binnen Creative Europe/Cultuur kunt u een aanvraag indienen voor een Europees samenwerkingsproject.

Spelers uit The Odyssey, een gezamenlijke voorstelling van acht theaterscholen in Europa die het Platform of European Theatre Academies vormen. De voorstelling was in juni 2016 te zien tijdens het ITs festival in Amsterdam.

De deadline van deze oproep is verstreken!

Het Creative Europe subprogramma Cultuur ondersteunt Europese kleinschalige en grootschalige samenwerkingsprojecten:

Kleinschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal drie organisaties uit drie aan Creative Europe/Cultuur deelnemende landen. U kunt maximaal 200.000 euro aanvragen.

Grootschalige samenwerkingen bestaan uit minimaal zes organisaties uit zes deelnemende landen. De maximale bijdrage vanuit Creative Europe is twee miljoen euro.

Een samenwerkingsproject kan maximaal vier jaar ondersteund worden vanuit het programma.

De jaarlijkse oproep voor Samenwerkingsprojecten is 18 september 2017 gepubliceerd. De deadline is 18 januari 2018. Houd er rekening mee dat projecten pas in mei (kleinschalige projecten) of in juni (grootschalige projecten) van start kunnen gaan. 

Kijk voor meer informatie over voorwaarden, selectiecriteria, aanvraag, documenten en handige tips in de rechterkolom op deze pagina. Ook kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Veranderingen in de richtlijnen sinds de oproep van 2016:

  • Alleen projectleiders moeten minstens twee jaar bestaansrecht hebben. De projectpartners mogen korter bestaan, maar moeten wel een rechtspersoon zijn en gevestigd zijn in één van de deelnemende landen van het programma.
  • In de prioriteiten van de regeling is de interreligieuze dialoog en het vergemakkelijken van de integratie van vluchtelingen (meer) expliciet vermeld.
  • In de lijst van in aanmerking komende landen voor deze oproep is te zien dat Turkije niet meer op deze lijst voorkomt, aangezien dit land zich heeft teruggetrokken voor deelname. Daarentegen komt Israël nu wel in aanmerking voor het Creative Europe programma, op voorwaarde dat de overeenkomst tussen de Europese Unie en Israël zal worden ondertekend. Tunesië doet nu ook mee aan het programma.
  • De uitsluitingscriteria (sectie 7) zijn gedetailleerder. Alle projectleiders, waaronder die van de projecten waarvoor de subsidie ​​lager is dan 60.000 euro, moeten een ‘Declaration of Honour’ toevoegen. Deze verklaring heeft betrekking op het gehele partnerschap.
  • De manier waarop de financiële bepalingen (sectie 11) worden gepresenteerd wijkt enigszins af ten opzichte van de vorige richtlijnen, maar de inhoud is niet gewijzigd.
  • De aanvraagprocedure is volledig digitaal. Echter, de bijlagen bij het eForm zijn beperkt tot 10 MB. Daarom vraagt het Agentschap aan de aanvragende organisaties tevens een papieren versie klaar te leggen. Deze kunnen desgewenst opgevraagd worden. 
  • Tunesië is nu toegevoegd aan de lijst van deelnemende landen

Deadline
De deadline is 18 januari 2018. De resterende deadlines voor het aanvragen van ondersteuning voor een Europees samenwerkingsproject zijn nog niet bekend. Wel zal in de resterende jaren van het programma (2018, 2019) jaarlijks een oproep worden gepubliceerd.

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Frank Kimenai en Maxime Zeef.

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en houd rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA). Voor technische problemen bij gebruik van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de EACEA helpdesk.