20 februari 2020

Openstaande oproepen Creative Europe Cultuur

Music Moves Europe: Europese cocreatie en coproductie | Muziekeducatie | Samenwerkingsprojecten met Westelijke Balkan

Binnen het subprogramma Cultuur zijn nog een paar openstaande oproepen met naderende deadline. Hieronder een overzicht:

Music Moves Europe
Music Moves Europe is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. De focus hierbij ligt op het vergroten van mobiliteit, het creëren van meer diversiteit in aanbod, de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering en de financiële positie van muziekprofessionals. Het initiatief bevindt zich in voorbereidende fase, en gaat, als alles goed gaat, in 2021 van start. 

Begin 2020 werd een oproep gepubliceerd voor Europese cocreatie en coproductie. De doelstelling van deze oproep is het identificeren en ondersteunen van ten minste tien innovatieve en duurzame pilotprogramma's voor coproductie en cocreatie voor songwriters en musici met een duidelijke Europese toegevoegde waarde. De nadruk moet liggen op het bijelkaarbrengen van songwriters en muzikanten met verschillende nationaliteiten en achtergronden om een gevarieerde leeromgeving te creëren die de creativiteit voedt en wederzijds leren bevordert. De programma's moeten zich richten op opkomende artiesten en een duidelijke visie hebben op promotie en publieksbereik. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 30 maart 2020 (13.00 uur).

Op 6 februari 2020 werd de Music Moves Europe oproep voor muziekeducatie gepubliceerd, met het doel om nieuwe manieren te vinden voor muziekonderwijs. Ten minste acht initiatieven op basis van samenwerking tussen de onderwijs- en muzieksector zullen worden ondersteund. In de richtlijnen is te lezen dat de projectactiviteiten gericht moeten zijn op schoolgaande kinderen tussen 6 en 14 jaar oud. De bedoeling voor de Europese Commissie is om kleinschalige projecten met een Europese dimensie te testen. De reikwijdte van deze oproep zal beperkt blijven tot projecten die bijdragen aan de bevordering van sociale inclusie, door toegang te geven tot muziekonderwijs aan kinderen die nu nog weinig mogelijkheden daartoe hebben. De activiteiten moeten uiterlijk op 1 november 2020 van start gaan en de maximale duur van de projecten bedraagt 15 maanden. De maximale subsidie per project is 30.000 euro. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 6 april 2020 (12.00 uur).

Samenwerkingsprojecten met Westelijke Balkan
De Europese Commissie publiceerde een éénmalige oproep Steun voor Europese Samenwerkingsprojecten met de Westelijke Balkan. De (uitgestelde) deadline is 31 maart 2020 (17.00 uur).
Met deze oproep wil Europa gericht de internationale samenwerking bevorderen en ondersteunen met organisaties uit de landen Bosnië en Herzegovina, Servië, Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië.
Lees meer ...

Voor meer vragen over bovenstaande oproepen kunt u terecht bij Albert Meijer en Klaartje Bult van de Creative Europe Desk.