10 juli 2018

Nieuwe oproep voor Literaire Vertalingen

Voor vertalingen van en naar één van de officiële talen van EU, het Latijn en het Oudgrieks. Deadline is 23 mei 2018.

'De Bosjes' (Lilleskogen) van de Noorse schrijver Jesper Helle is één van de vertaalde teksten voor 'Ferske Norske', waarvoor de Nieuwe Toneelbibliotheek in 2017 subsidie kreeg vanuit de oproep voor Literaire Vertalingen.

Op 27 maart 2018 is de oproep Steun voor Literaire Vertalingen (call 13-2018) gepubliceerd. De oproep heeft een deadline op 23 mei 2018 om 12.00 uur.

Deze programmalijn biedt ondersteuning aan uitgeverijen voor de vertaling, distributie en promotie van een pakket van drie tot tien literaire werken (fictie). Het gaat hierbij om vertalingen van en naar één van de officiële talen van EU, het Latijn en het Oudgrieks. Er kan maximaal 100.000 euro per project worden aangevraagd of 50% van het totaalbudget. Het betreft steun voor tweejarige en driejarige projecten.

De richtlijnen, verplichte bijlagen en het Eform zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap en hier vindt u een Nederlandse samenvatting.

Afhankelijk van de duur, benodigdheden en de doelstellingen van het project kan met kiezen om in te dienen voor één van de twee categorieën:

  • Categorie 1: tweejarige projecten: vertaling en promotie van een pakket van drie tot tien fictiewerken met een duur van twee jaar. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro en maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
  • Categorie 2: Framework Partnership Agreement (FPA) (maximaal drie jaar): vertaling en promotie van drie tot tien fictiewerken per jaar met een totaal van 9 tot 30 boeken over een periode van maximaal drie jaar. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per jaar (300.000 euro per drie jaar) en is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

De resultaten worden in september 2018 verwacht.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met Maxime Zeef van Creative Europe Desk NL.