|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

Subsidieregeling Literaire Vertalingen

Subsidieregeling Literaire Vertalingen

Via Creative Europe ondersteunt de Europese Commissie de vertaling van literaire werken.

De programmalijn Literaire Vertalingen 2020 (EACEA 05-2020, tweejarige projecten) biedt ondersteuning voor uitgevers die vertalingen verzorgen van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken, met als brontaal en doeltaal één van officieel erkende talen van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur binnen Creative Europe. Ook vertalingen van het Latijn en het Oudgrieks naar een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking. Non-fictie komt niet in aanmerking binnen deze subsidieregeling. Aanvragen van organisaties die reeds in 2018 een contract hebben getekend binnen deze regeling, komen ook niet in aanmerking.

 De (uitgestelde) deadline voor indiening is 28 mei 2020 (17.00 uur).

UPDATE: op 16 maart deelde het uitvoerend agentschap een Powerpoint presentatie voor aanvragers, om de nieuwe IT omgeving uit te leggen.
De presentatie kunt u hier downloaden.

Heeft u technische vragen bij het doen van de aanvraag? Neem dan contact op via
DIGIT-EFP7-SEP-SUPPORT@ec.europa.eu of via telnr +32 2 29 92222.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de Creative Europe Desk of mailen naar EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS@ec.europa.eu.

Wie komt in aanmerking?

 

 • Uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur.
 • Op de datum van indiening van de aanvraag moet de uitgever/uitgeverij ten minste twee jaar rechtspersoonlijkheid bezitten.
Welke projecten komen in aanmerking?

 

 • vertaalprojecten in een pakket van 3 tot 10 fictiewerken;
 • de brontaal en de doeltaal van de werken moeten ‘officieel erkende talen’ zijn van de landen die deelnemen aan het Creative Europe programma;
 • ook vertalingen uit het Latijn en het Oudgrieks in een officieel erkende taal van één van de landen komen in aanmerking;
 • de doeltaal moet de moedertaal van de vertaler zijn; de vertalingen moeten een grensoverschrijdende dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur uit een officiële taal in een andere officiële taal van hetzelfde land komt daarom niet in aanmerking;
 • de te vertalen werken zijn op papier of digitaal;
 • de te vertalen werken zijn fictiewerken met een hoge literaire waarde;
 • non-fictie komt NIET in aanmerking;
 • de werken moeten al gepubliceerd zijn voordat er een aanvraag gedaan wordt;
 • de werken moeten geschreven zijn door auteurs die afkomstig zijn uit één van de deelnemende landen, met uitzondering van Latijnse en Oudgriekse werken;
 • de werken mogen nog niet eerder in de doeltaal zijn vertaald, tenzij de nieuwe vertaling beantwoordt aan een duidelijke vraag.
 • projecten mogen niet langer duren dan 24 maanden.
Selectiecriteria


De aanvragen worden na de administratieve selectie inhoudelijk beoordeeld door twee onafhankelijke experts, op basis van vier selectiecriteria (Award Criteria). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend.

Relevantie (max. 40 punten):  Hoe draagt het project bij aan de transnationale verspreiding en de diversiteit van de Europese literatuur en aan de verbetering van de toegang tot deze literatuur?

Kwaliteit van de activiteiten (max. 25 punten): Hoe worden de activiteiten geïmplementeerd in de praktijk? Het betreft:

 • de redactionele strategie en in het bijzonder de keuze van de te vertalen werken en van de vertaler(s).
 • de geschiktheid van de onderzoeksmethode, met inbegrip van de haalbaarheid ervan.
 • de kostenefficiëntie van de begroting voor de verschillende fasen van het project

Communicatie en promotie binnen Europa en daarbuiten (max. 25 punten): hoe worden de vertaalde boeken gepromoot? In hoeverre zijn de promotionele activiteiten afgestemd op de specifieke kenmerken van ieder boek? In hoeverre draagt de promotie bij tot het bereiken van een nieuw lezerspubliek? Hoe specifiek dragen de promotie- en communicatieactiviteiten bij aan:

 • de zichtbaarheid van auteurs/vertalers
 • literaire werken
 • indien van toepassing: de EU Prize for Literature (winnende titels)
 • de ondersteuning Creative Europe en de Europese Unie.

Winnaars van de EU Prize for Literature (max. 10 punten): dit criterium kent automatisch punten toe aan winnende titels: 1 punt per titel voor maximaal 10 titels.

Toekenning


Per project wordt maximaal 100.000 euro of maximaal 50% van de subsidiabele kosten toegekend. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep.

Tijdlijn

 

(uitgestelde) deadline voor indiening: 28 mei 2020 (17.00 uur)
Evaluatieperiode: mei - juni 2020
Publicatie van de resultaten: juni - juli 2020
Contractondertekening: juli - september 2020

 

Klik hier voor de richtlijnen van deze call (05-2020) en hier voor een kort overzicht (publicatieblad). Deze documenten zijn te vinden op de Funding & Tender Portal van de Europese Commissie.

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en houd rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u een advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met Albert Meijer of Klaartje Bult adviseurs Creative Europe Cultuur.

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA). Wie technische problemen heeft met bijvoorbeeld het aanvraagformulier kan contact opnemen met de EACEA helpdesk.