Subsidieregeling Literaire Vertalingen

Via Creative Europe ondersteunt de Europese Commissie de vertaling en verspreiding van literaire werken.

Uitgeverij World Editions ontving financiering van Creative Europe voor de vertaling van onder andere het boek Hah! van Birgül Oğuz.

Deze programmalijn biedt ondersteuning aan uitgeverijen voor de vertaling, distributie en promotie van een pakket literaire werken (fictie). Het gaat hierbij om vertalingen van en naar één van de officiële talen van EU, het Latijn en het Oudgrieks. Er kan maximaal 100.00 euro per project worden aangevraagd. 

In 2017 biedt deze programmalijn een tweejarig samenwerkingscontract aan. In deze oproep wordt ondersteuning geboden aan de vertaling, distributie en promotie van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken van en naar een Europese taal. De deadline hiervan 25 juli 2017

Kijk voor meer informatie over voorwaarden, selectiecriteria, aanvraag, documenten en handige tips in de rechterkolom.

Deadlines

25 juli 2017 - tweejarige projecten
7 februari 2018 - tweejarige projecten + driejarige projecten
6 februari 2019 - tweejarige projecten
5 februari 2020 - tweejarige projecten

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en hou rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u een advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. De adviseurs voor Creative Europe/Cultuur zijn Klaartje Bult en Maxime Zeef.

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA).
Wie technische problemen heeft met bijvoorbeeld het aanvraagformulier kan contact opnemen met de EACEA helpdesk