Subsidieregeling Literaire Vertalingen

Via Creative Europe ondersteunt de Europese Commissie de vertaling en verspreiding van literaire werken.

Uitgeverij World Editions ontving financiering van Creative Europe voor de vertaling van onder andere het boek Hah! van Birgül Oğuz.

Deze programmalijn biedt ondersteuning aan uitgeverijen voor de vertaling, distributie en promotie van een pakket literaire werken (fictie). Het gaat hierbij om vertalingen van en naar één van de officiële talen van de EU, het Latijn en het Oudgrieks. Er kan maximaal 50% van het totaalbudget worden aangevraagd.

In 2018 biedt deze programmalijn een samenwerkingscontract aan in twee categorieën. Beide categoriën hebben dezelfde deadline: 23 mei 2018.

•    Categorie 1: tweejarige projecten: vertaling en promotie van een pakket van drie tot tien fictiewerken met een duur van twee jaar. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro en maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
•    Categorie 2: Framework Partnership Agreement (FPA) (maximaal drie jaar): vertaling en promotie van drie tot tien fictiewerken per jaar met een totaal van 9 tot 30 boeken over een periode van maximaal drie jaar. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per jaar (300.000 euro per drie jaar) en is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Kijk voor meer informatie over voorwaarden, selectiecriteria, aanvraag, documenten en handige tips in de rechter kolom.

Deadlines -onder voorbehoud:
15-30 mei 2019 - tweejarige projecten
April 2020 - tweejarige projecten

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en hou rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u een advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met Maxime Zeef, adviseur van de Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. 

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA).
Wie technische problemen heeft met bijvoorbeeld het aanvraagformulier kan contact opnemen met de EACEA helpdesk

Frank Kimenai
Creative Europe - Culture
Maxime Zeef
Creative Europe - Culture