7 februari 2018

Nieuwe oproep Steun voor Trainingsinitiatieven (MEDIA)

Deadline voor indiening: 26 april 2018

Foto: Cinekid Script LAB (één van de vele gesteunde trainingsinitiatieven van MEDIA)

Met de oproep Steun voor Trainingsinitiatieven (EACEA 09-2018) ondersteunt de Europese Commissie initiatieven gericht op het versterken van vaardigheden en netwerkcapaciteiten van audiovisuele professionals. De focus ligt op het opbouwen van nieuwe capaciteit en expertise, het uitwisselen van kennis, verspreiden van best practices, vergemakkelijken van toegang tot internationale markten, ontwikkelen van nieuwe business modellen en het versterken van internationale samenwerking tussen professionals. Opleidingsactiviteiten ter bevordering van multidisciplinaire samenwerking binnen de audiovisuele sector worden aangemoedigd.

NIEUW VOOR DEZE OPROEP!
1. De doelstellingen van de geselecteerde trainingen moeten -  in lijn met de beleidsprioriteiten van de Commissie - meer nadruk leggen op:

  • Innovatie op het gebied van contentontwikkeling en storytelling ;
  • Gebuik van digitale en nieuwe technologieën;
  • Animatie (binnen de context van het Animation Action Plan);
  • Mentoring en talentontwikkeling;
  • Digitale distributie en publieksbereik (vooral gericht op jong publiek);
  • Link met financiële instrumenten en het bevorderen van financieringstoegang;
  • Marketing, promotie en publieksbereik .

2. De participatie van landen met een lage productiecapaciteit wordt op verschillende manieren gestimuleerd.
Aanvragers kunnen een aanvraag indienen voor één van de drie volgende acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie:

  1. Europese acties
  2. Internationale acties
  3. NIEUW: Regionale acties: deze acties richten zich op het trainen van  professionals uit landen met een lage productiecapaciteit. 

Start van de actie
De actie moet starten na de ondertekening van de Grant Agreement en - in ieder geval  - vóór 31 augustus 2019. Onder bepaalde voorwaarden kan de actie eerder starten (maar op z'n vroegst op de indieningsdatum). 
Het totale budget van deze oproep is 7,5 miljoen euro. Dit is de laatste oproep binnen dit programma. De geselecteerde organisaties zullen een meerjarenovereenkomst (FPA) van 3 jaar krijgen.

Klik hier voor een Nederlandse samenvatting op onze website.

Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met de Creative Europe Desk.

Klik hier voor de MEDIA-flyer met reeds gesteunde trainingsinitiatieven.