28 augustus 2018

Update: Nieuwe oproep Steun voor Automatische Distributie

Aangepaste deadline voor indiening: 8 november 2018

Er is een nieuwe oproep Steun voor Automatische Distributie 05-2018 gepubliceerd.

Let op!
Op 6 augustus heeft er een update van de call plaatsgevonden. De deadline is verplaats naar 8 november 2018 en de berekening van het op te bouwen fonds is gewijzigd. (punt 9 van de richtlijnen)
Een distributeur in Nederland kan 0,5 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,65 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,9 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen. Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film.

Het doel van de regeling Steun voor Automatische Distributie van niet-nationale films is het aanmoedigen en ondersteunen van internationale distributie van recente Europese films. Distributeurs worden financieel ondersteund voor verdere herinvestering in de (online) promotie en distributie van nieuwe niet-nationale Europese films. De subsidie bestaat uit één aanvraag die een tweetal fasen beslaat. In de eerste fase bouwt de distributeur een fonds op gebaseerd op basis van het aantal verkochte tickets. In de tweede fase, de zogenaamde herinvestering, dient de aanvrager een distributiestrategie in voor maximaal 10 niet-nationale films. Kosten die betrekking hebben op investeringen in coproductie en aankoop en/of uitbreng van de in aanmerking komende films mogen geherinvesteerd worden.

De belangrijkste wijzigingen op rij t.o.v. 2017:

 • De distributeur vult nu één subsidie aanvraag in voor beide fasen (het genereren van een fonds en het herinvesteren van het gegenereerde fonds).
 • Distributeurs moeten nu zelf hun bezoekersaantallen laten certificeren door de nationale correspondenten vóór de datum van indiening. Doe dit voor 31 juli bij Karin Franssen van Filmdistributeurs Nederland (FDN).
 • De minimumdrempels voor de op te bouwen fondsen zijn verhoogd. Voor distributeurs in Nederland ligt de drempel nu op €15.000.
 • Een distributeur in Nederland kan 0,5 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,65 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,9 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen.
 • Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van bovenstaande coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film.
 • Films met minder dan 200 verkochte tickets in 2017 worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het fonds.
 • Er moet nu ook een distributiestrategie en een budget bij de aanvraag worden ingediend. Men dient een projectvoorstel in dat bestaat uit een distributiestrategie van maximaal 10 films (fictieve titels, film 1,2 etc. ) company profile, type catalogus, herkomst van de film (op jaarbasis). Zie de annex voor de Distributiestrategie.
 • Distributeurs kunnen maximaal in 10 verschillende films herinvesteren. Herinvestering in dezelfde film in verschillende kostencategorieën is wel toegestaan.
 • De toegestane periode van de kosten kan ingaan op de datum van indiening, u dient dit in het E-Form aan te geven. Zie sectie 11.2.
 • Na selectie dient alle voortgang en artwork ge-upload te worden in de Creative Europe Resultaten Database. Let op!: de informatie die ingevuld wordt in het E-Form summary of the project zal na selectie automatisch gepubliceerd worden in de deze database.
 • Vergeet niet het geanimeerde MEDIA-logo te gebruiken op de aftiteling!).

Klik hier voor een samenvatting van de oproep en alle aanvraagformulieren.