10 juli 2018

Nieuwe oproep Ontwikkeling Video Games

Deadline 8 maart 2018 - 12:00

Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde onlangs een nieuwe oproep Ontwikkeling van Video Games (EACEA/24/2017)
Deadline: 08 maart 2018 - 12:00 uur. 

De oproep is toegankelijk voor originele en innovatieve video games bedoeld voor commerciële exploitatie, ongeacht het platform of de distributiemethode. Belangrijk is dat de game een narratieve storytelling component heeft, en dat het in-game storytelling betreft. Het verhaal dient dus verwerkt te zijn in de gehele game, niet alleen als introductie of einde.

NIEUW voor deze oproep! De start van de actie (= startdatum van de in aanmerking komende kosten) begint vanaf de datum van toekenning, oftewel ontvangst van de notification of the grant decision. Als de aanvrager kan rechtvaardigen dat de actie vroeger dient te starten, dan geldt de datum van indiening.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2018-2019 bedraagt ongeveer 3,8 miljoen euro. Projecten kunnen worden gesteund met een bijdrage tussen de 10.000 en 150.000 euro, zolang de subsidiebijdrage maximaal 50% bedraagt van de totaal in aanmerking komende kosten.

Op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel kunt u de aanvraagformulieren vinden. Een Nederlandse samenvatting vindt u hier.
Heeft u vragen of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Creative Europe Desk NL.