|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Ontwikkeling - Videogames

Ontwikkeling - Videogames

Oproepnummer: 19-2019
Deadline: 12 februari 2020 - 17.00 uur

Welke projecten worden ondersteund?

 

De oproep is toegankelijk voor originele en innovatieve video games bedoeld voor commerciële exploitatie, ongeacht het platform of de distributiemethode. Belangrijk is dat de game een narratieve storytelling component heeft, en dat het in-game storytelling betreft. Het verhaal dient dus verwerkt te zijn in de gehele game, niet alleen als introductie of einde.

Wie komt in aanmerking?

 

Europese videogame-productiehuizen uit één van de deelnemende landen van het MEDIA subprogramma met een bewezen track record.

• Een productiehuis is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het productiehuis ook in Europa is gevestigd;

• Een videogame-productiehuis is een bedrijf dat de productie van video games als hoofdactiviteiten heeft staan in zijn statuten. Het video game-productiehuis moet wettelijk zijn opgericht minimaal 12 maanden voor de datum van indiening;

• Bewezen track record: het productiehuis moet eerder een videogame hebben geproduceerd dat tijdens de twee kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep commercieel gedistribueerd werd (commerciële distributie van 1 januari 2017 tot de datum van indiening). Persoonlijke credits en subcontracting voor de ontwikkeling of productie van een eerder werk worden niet aanvaard als bewezen track record evenmin een an early access game. Het eerder gedistribueerde werk moet aan dezelfde eisen voldoen als de in aanmerking komende type projecten (zie hierboven);

• De aanvrager moet de meerderheid van de rechten van het ingediende project bezitten.

 

Hoeveel kan ik aanvragen?

 

Het totaal beschikbare budget voor de oproep is 3,78 miljoen euro. Projecten kunnen worden gesteund met een bijdrage tussen de 10.000 en 150.000 euro, zolang de subsidiebijdrage maximaal 50% bedraagt van de totaal in aanmerking komende kosten. De start van de actie (= startdatum van de in aanmerking komende kosten) begint vanaf de datum van toekenning, oftewel ontvangst van de notification of the grant decision. Als de aanvrager kan rechtvaardigen dat de actie vroeger dient te starten, dan geldt de datum van indiening. De maximale duur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor MEDIA-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 36 maanden. Deze duur kan maximaal met 6 maanden worden verlengd (dus maximaal 42 maanden).

 

Vereisten

 

Alleen de kosten die zich voordoen in de ontwikkelingsfase zijn subsidiabel. De ontwikkelingsfase bestaat uit alle activiteiten die een game developer onderneemt om tot een first playable version (trial versie, Alpha versie of Beta versie) te komen, voorafgaand aan de testing & debugging-fase. De productiefase bestaat uit alle activiteiten - startende met de testing & debugging - die de first playable prototype brengen tot de productie van de uiteindelijke Gold Master. Deze laatste kosten tijdens de productiefase, komen niet in aanmerking. De kosten voor de ontwikkelingsfase dus wel.

 

Selectiecriteria

 

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door experts aan de hand van evaluatiecriteria. In totaal kunnen er 100 punten worden toegekend:

Criteria Punten

Kwaliteit van de content
• Kwaliteit van de inhoud, de 'storytelling' van het project en originaliteit van het concept ten opzichte van bestaande werken

30

Innovatieve karakter van het project
• De mate waarin het project de grenzen opzoekt, bijvoorbeeld door middel van innovatieve technieken en content

20

Relevantie en Europese weerwaarde
• Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie en potentie voor Europese internationale exploitatie (inclusief management van het Intellectueel Eigendom)

20

Distributie van het resultaat
• Kwaliteit van de distributie-, communicatie- en marketingstrategie en geschiktheid voor de doelgroep, inclusief toegankelijkheid

20

Impact en duurzaamheid
• Kwaliteit van de financieringsstrategie met betrekking tot de ontwikkeling, de productie en de haalbaarheid van het project

10

 

Zie tabblad awardcriteria van de richtlijnen voor een uitgebreide omschrijving van de criteria.

Extra "automatische" punten voor:
Projecten gericht op een jong publiek (tot 12 jaar) krijgen 5 punten extra. Dit dient in de aanvraag gespecificeerd te worden.

 

Tijdlijn

 

Deadline voor indienen 12 februari 2020 – 17:00
Evaluatieperiode maart - juli 2020
Aanvragers geïnformeerd over de uitslag augustus 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst september - oktober 2020
Startdatum van de actie vanaf het tekenen van de overeenkomst of, wanneer gemotiveerd, vanaf het moment van indienen*
Duur van de activiteit 36 maanden vanaf de start van de actie. Als het project in productie gaat voor het einde van deze periode, dan komt de actie ten einde vanaf de datum dat het project in productie gaat.


*Als de aanvrager zich in een situatie bevindt waarin zij/hij het project niet kan uitstellen voor de duur van de selectieprocedure vanwege de aard van het project kan de subsidiabiliteitsperiode beginnen op de datum van indiening indien de aanvrager dit heeft aangegeven in het aanvraagformulier.


Voordat u met uw aanvraag begint

 

1. Kijk op de website van het Agentschap om te zien of er een openstaande oproep is: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

2. Lees de richtlijnen en de oproep zorgvuldig door. (zie tabbladen links op de website van het Agentschap)

3. De aanvragers moeten in het bezit zijn van een EULogin (European Commission Authentication Service) account. Als u al een EULogin-account hebt, kunt u deze gebruiken. Zo niet, maak dan een EULogin-account aan. Wanneer u uw EULogin-account hebt aangemaakt, keert u terug naar deze pagina.

4. Lees de Guide for Applicants en de eForm gebruikershandleiding zorgvuldig door.

 

U bent nu klaar om te starten met de aanvraag:

1. U moet zich registreren in het Participant Portal en een Participant Identification Code (PIC) ontvangen. De PIC is nodig om het aanvraagformulier te genereren. Om toegang te krijgen tot het Participant Portal heeft u uw EULogin (zie hierboven) gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

2. Maak uw officiële elektronische aanvraagformulier, ook wel het eForm genoemd. Om uw eForm te maken, moet u de volgende stappen zonder onderbreking doorlopen:

a. selecteer de financieringsmogelijkheid

b. selecteer een taaloptie

c. selectie van de organisatie die deelneemt aan de door u voorgestelde activiteit

d. creëer eForm

e. sla het eForm op uw lokale computer of netwerkstation op

f. vul het eForm in en sla regelmatig op.

 

Voltooiing van uw aanvraag:

1. Vergeet niet ook de verplichte bijlagen (zie tabblad links op de website van het Agentschap) bij het eForm in te vullen. Raadpleeg de Guide for Applicants aangezien er nieuwe instructies zijn met betrekking tot de bijlagen.

2. Zodra u het eForm heeft ingevuld en de bijlagen bijgevoegd, valideert u het eFormulier. Dit leidt tot een automatische controle die u informeert of uw aanvraag volledig is of niet. Als dat wel het geval is, kunt u het online indienen. Controleer de beveiligingsinstellingen van uw computer. Uw eForm kan gevalideerd zijn, maar is mogelijk niet verzonden als u uw beveiligingsinstellingen niet hebt uitgeschakeld. Lees a.u.b. aandachtig de 'Handleiding voor aanvragers' door.

3. Wanneer u uw eForm online heeft ingediend, dient u een bevestigingsmail en referentienummer te ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

 
Downloads & Vragen

 

U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap. Of zie het blokje RELATED, rechts op deze pagina.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of MEDIA@creativeeuropedesk.nl.

Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of telefoonnummer +32 2 299 0705.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl