19 april 2019

Nieuwe oproep Creative Europe Cultuur - Literaire Vertalingen 2019

Deadline: 4 juni 2019 (12.00 uur)

Op 16 april werd de oproep voor Literaire Vertalingen 2019 (EACEA 07-2019, tweejarige projecten) gepubliceerd. De deadline voor indiening is 4 juni 2019 (12.00 uur).

Deze subsidieoproep is bedoeld voor uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in één van de deelnemende landen  van het subprogramma Cultuur.

Het gaat om een vertaling van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken met als brontaal en doeltaal één van ‘officieel erkende talen’ van de deelnemende landen. Ook vertalingen van het Latijn en het Oudgrieks naar een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking. Non-fictie komt niet in aanmerking.

Per project wordt maximaal 100.000 euro of maximaal 50% van de subsidiabele kosten toegekend. In totaal is er 2,5 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep.

Wilt u een aanvraag doen voor deze oproep? Neem dan gerust contact op met de Creative Europe Desk (Frank Kimenai of Maxime Zeef) voor advies.

Klik hier voor meer informatie en verwijzing naar de richtlijnen documenten van deze oproep (op de website van het Agentschap EACEA).