17 maart 2020

Literaire Vertalingen: hulp voor aanvragers

Creative Europe agentschap deelt presentatie voor aanvragers

Op 16 maart deelde het uitvoerend agentschap een document voor uitgeverijen die een aanvraag willen doen voor de Creative Europe regeling voor Literaire Vertalingen 2020 (EACEA 05-2020, tweejarige projecten), met het doel om de nieuwe IT omgeving uit te leggen. De uitleg zou eigenlijk plaatsvinden door middel van een webinar, maar dat werd afgelast vanwege Corona.
De presentatie kunt u hier downloaden.

De Creative Europe regeling voor Literaire Vertalingen biedt subsidie voor uitgevers die vertalingen verzorgen van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken, met als brontaal en doeltaal één van officieel erkende talen van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur binnen Creative Europe. Ook vertalingen van het Latijn en het Oudgrieks naar een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking. Non-fictie komt niet in aanmerking binnen deze subsidieregeling. Aanvragen van organisaties die reeds in 2018 een contract hebben getekend binnen deze regeling, komen ook niet in aanmerking.

 De deadline voor indiening is 5 mei 2020 (17.00 uur).

Meer weten? Klik dan hier of neem contact op met Albert Meijer of Klaartje Bult, adviseurs Creative Europe Cultuur. 

Heeft u technische vragen bij het doen van de aanvraag? Neem dan contact op via DIGIT-EFP7-SEP-SUPPORT@ec.europa.eu of telnr +32 2 29 92222.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de Creative Europe Desk of mailen naar EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS@ec.europa.eu.