2 september 2019

Drie Nederlandse projecten gehonoreerd voor de MEDIA-oproep Promotie van Europese AV werken online

OUTtv, Odmedia en Ticketing Group ontvangen samen meer dan 1,1 miljoen euro

De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de Creative Europe regeling Promotie van Europese Audiovisuele werken online (call 30-2018, deadline: 5 april 2019).

Deze subsidieregeling is gericht op het aanmoedigen van innovatieve strategieën voor de distributie en bevordering van Europese audiovisuele werken, via alle andere platforms dan bioscoop. De oproep bestaat uit drie actielijnen:

Actie 1: Digitale promotie, marketing, branding, tagging en ontwikkeling van nieuwe content door bestaande VoD-diensten die grotendeels Europese films aanbieden. Het doel van deze actie is de zichtbaarheid en vindbaarheid van én het publiek voor Europese audiovisuele werken te vergroten. Grensoverschreidende samenwerking tussen VoD-diensten op het gebied van data- en analyseverzameling, publieksinformatie en marketinginstrumenten wordt aangemoedigd.

Actie 2: De samenstelling en oplevering van digitale catalogi voor online commerciële distributie van Europese audiovisuele werken op VoD-platforms.

Actie 3: Innovatieve strategieën en businessmodellen voor de distributie en promotie van Europese audiovisuele werken, inclusief initiatieven voor publieksontwikkeling die gericht zijn op innovatieve en participatieve strategieën om breder publiek te bereiken voor Europese films.

Uit Nederland kwamen negen aanvragen, waarvan drie projecten werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 1.120.862 euro. Nederland staat hiermee, na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, op een derde plaats als het gaat om uitgekeerd bedrag. 

De geselecteerde Nederlandse projecten:

  • OUTtv MEDIA BV - OUTtv Interactive (500.000 euro - actie 1)
    OUTtv Interactive is ontworpen om het nummer 1 VoD-platform voor LGBTI-levensstijl in Europa te promoten. Met innovatieve marketing- en merkstrategieën is het project gericht op het bereiken van een substantiële, maar ondergewaardeerde doelgroep: de LGBTI-gemeenschap. Het project richt zich op sociale interactie en lokale marketingactiviteiten en wil een sneeuwbaleffect creëren, met het doel om meer dan 60.000 abonnees te hebben in 2022.
  • ODMEDIA - Ready - Play - Engage with European Films (230.862 euro - actie 2)
    Dit project heeft tot doel de online beschikbaarheid en promotie van een selectie van audiovisuele werken op de grootste VoD-platforms te verbeteren. Voor een gevarieerde selectie van 24 titels met een bewezen commercieel potentieel, wordt gerichte marketing en promotie voor wereldwijde online distributie (in vijf talen naast de originele taal) ingezet. De activiteiten van het project omvatten het samenbrengen en de levering van de titels in de catalogus en digitale distributie op de belangrijkste VOD-kanalen.
  • TICKETING GROUP BV - Making Film & culture Accessible For Everyone with CultureTicket (390.000 euro - actie 3)
    Internationale uitrol van een innovatief online platform waarmee bioscopen en andere culturele partijen publiek bereiken en betrekken. De insteek van het platform is om film en cultuur beter toegankelijk te maken voor iedereen. Het project combineert de nieuwste inzichten in datagestuurde marketing met de nieuwste digitale technologieën om zo een brug te slaan tussen vraag en aanbod in de AV- en culturele sector.

In totaal werden 79 aanvragen gedaan, waarvan er 37 zijn toegekend (slagingspercentage van 47%) voor een bedrag van 10.041.252,06 euro.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de resultaten voor deze oproep.