Commissie verwelkomt politiek akkoord over het Creative Europa Programma

Commissie verwelkomt politiek akkoord over het Creative Europa Programma

Een budget van meer dan 2,4 miljard euro voor de culturele en creatieve sector inclusief de journalistieke media.

De Europese Commissie, de 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over het Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) ter waarde van 1074,3 miljard euro. Dit is 16 miljard meer dan eerder deze zomer was afgesproken. Zo’n 15 miljard euro hiervan gaat naar de Europese programma's Creative Europe, Horizon Europe (opvolger van Horizon 2020 over Onderzoek en Innovatie), Erasmus+ (opleiding, onderwijs, jongeren en sport) en het nieuwe EU4-Health programma. De trialoogonderhandelingen zijn afgerond, nu is het nog wachten op de definitieve goedkeuring van de wetgevingsteksten door het Europees Parlement en de Raad.

Creative Europe ontvangt 600 miljoen euro extra, waardoor het totaalbudget meer dan 2,4 miljard euro bedraagt voor de komende programmaperiode 2021-2027 (index 2020). Het budget van het huidige Creative Europe 2014-2020 was iets meer dan 1,4 miljard euro. Hieruit blijkt het toenemend belang dat Europa hecht aan cultuur en media want er zullen dus meer mogelijkheden voor ondersteuning komen.

Voor het Erasmus+ hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement voor 2,2 miljard euro extra gezorgd, wat tot een totaal van 26 miljard euro leidt. De kernpunten hierbij zijn inclusie, duurzaamheid, de vereenvoudiging van systemen en de mobiliteit van volwassen leerlingen.

Tot slot omvat de deal voor het nieuwe Horizon Europe-programma de eerste specifieke EU-begroting ooit voor onderzoek voor culturele en creatieve industrieën. In totaal wordt het budget voor 2021-2027 95,5 miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro gaat naar het cluster voor de culturele en creatieve industrieën. Dit cluster zal met name mogelijkheden bieden voor onderzoekers, vernieuwers en midden- en kleinbedrijf.

Daarnaast zet het wordt met het herstelpakket Next Generation EU 2021- 2023 zo’n 750 miljard euro ingezet voor ondersteuning in de Covid-19 crisis. Ook de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren (CCS) kunnen hier een beroep op doen.

De focus van Creative Europe 2021 - 2027
Met het verhoogde Creative Europe budget van meer dan 2,4 miljard euro zal het nieuwe programma de culturele en taalkundige diversiteit, erfgoed en het concurrentievermogen blijven stimuleren en hiermee culturele en creatieve organisaties en professionals in staat stellen om buiten de eigen grenzen samen te werken en een breder publiek te bereiken.

Het subprogramma MEDIA zal, net als in het huidige programma, projecten met een Europese en een internationale dimensie steunen, maar ook het koesteren van talent en het gebruik van nieuwe technologieën blijven belangrijke pijlers om het concurrentievermogen van de sector te versterken. De toekenning van een derde van het totale budget van het subprogramma Cultuur is onveranderd, maar er komt een grotere focus op de prioriteiten van de Commissie zoals gendergelijkheid en de Green Deal. Nieuw is dat binnen het cross-sectorale subprogramma de nieuwsmediasector wordt gesteund. Dit zal terugkomen in verschillende acties ter bevordering van de mediawijsheid, het pluralisme en de vrijheid van media.

Commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd, Mariya Gabriel: "Ik ben blij met het politieke akkoord over het nieuwe Creative Europe Programma. Het programma is van cruciaal belang geweest voor de bevordering van de culturele diversiteit van Europa en het concurrentievermogen van de culturele en creatieve sector. Nu is het gemoderniseerd om de sector beter uit te rusten om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van vandaag de dag, met name die door de pandemie zijn veroorzaakt."

Thierry Breton, commissaris voor industrieel beleid en digitale interne markt: "Het culturele en creatieve ecosysteem wordt zwaar getroffen door de huidige crisis. Het akkoord van vandaag is een belangrijk signaal voor alle Europese mediapartners, klein en groot, en al onze makers, op een moment dat zij onze steun meer dan ooit nodig hebben. Creative Europe is een essentieel instrument voor de verdere digitalisering en internationalisering van deze belangrijke sector. Het zal de veerkracht van onze media- en audiovisuele industrie versterken en de vrijheid en het pluralisme van de media in de hele Europese Unie ten goede komen."

De uitvoering van het nieuwe programma is gepland voor begin 2021 en loopt tot 2027. Na de definitieve goedkeuring moet het werkprogramma 2021 nog worden goedgekeurd door de lidstaten, dit betekent dat de oproepen later dan gebruikelijk worden gepubliceerd. De deadlines zullen waarschijnlijk op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2021 vallen. De Creative Europe Desk houdt u hiervan op de hoogte. Voor wie zich al voor wil bereiden op een Creative Europe aanvraag in 2021 kan hier een aantal suggesties lezen.

Klik hier voor het volledige persbericht van de Europese Commissie.

Did you find this information useful?