Update Creative Europe Programma 2021-2027

Update Creative Europe Programma 2021-2027

Zorg dat u alvast bent voorbereid als u een aanvraag wilt gaan doen in 2021
MEDIA

Vorige week hebben het Parlement en de Raad van de EU overeenstemming bereikt over een nieuw budget van 2,2 miljard euro voor het Creative Europa Programma 2021-2027. Dit betekent een stijging van 50% ten opzichte van het programmabudget voor 2014-2020, dat in totaal 1,46 miljard euro bedroeg.

De onderhandelingen zijn echter nog steeds aan de gang en we verwachten niet dat het nieuwe programma voor 2021 zal worden goedgekeurd. Dit betekent dat de oproepen later dan gebruikelijk worden gepubliceerd, de deadlines zijn waarschijnlijk op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2021. Dit wordt nog bevestigd en wij houden u hiervan op de hoogte.

Er zijn een aantal zaken waaraan u de komende maanden kunt werken om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor de nieuwe oproepen, bijvoorbeeld:

- U kunt gaan nadenken welk type projecten passen binnen de doelstellingen van het programma.

- In welke Europese landen zou uw project het beste werken en waarom?

- Zijn er Europese coproducenten/partners waar u mee wilt samenwerken? U kunt deze alvast benaderen.

- Op welk platform komt uw project het beste tot zijn recht? Op welke Europese distributeurs zou u zich in dit stadium kunnen richten? Dit geldt voor de MEDIA-oproepen.

- Hoe gaat u uw potentiële publiek bereiken? Brainstorm enkele ideeën voor de marketing van uw project.

- Denk aan het profiel uw bedrijf, probeer uw bedrijf in 3500 karakters te omschrijven.

Did you find this information useful?