6 september 2018

Resultaten Slate Funding 2018 gepubliceerd

Vier Nederlandse producenten geselecteerd voor een totaalbedrag van 740.000 euro

Drijfzand is een MEDIA-gesteunde film van producent PRPL. Foto: Adam Hillman

De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van de oproep voor de Ontwikkeling van Audiovisuele Content - Slate Funding (een pakket van projecten, deadline 6 februari 2018).

In totaal werden 188 aanvragen gedaan waarvan er 73 werden gehonoreerd voor een bedrag van 12.372.880 euro. Het aantal totale aanvragen voor deze oproep is sinds de start van het Creative Europe programma nog nooit zo hoog geweest. Dit komt overeen met het gedaalde aantal aanvragen voor Ontwikkeling van Individuele Projecten. De ingediende aanvragen laten een goede geografische spreiding en taaldiversiteit zien. Uit 28 landen werden aanvragen ingediend (ten opzichte van 24 landen in 2017). De gehonoreerde projecten zijn afkomstig uit 23 landen (ten opzichte van 18 landen in 2017). 

Uit Nederland werden 7 aanvragen ingediend, waarvan er 4 werden gehonoreerd:

PRPL - 130.000 euro
Lemming Film - 210.000 euro
Submarine - 200.000 euro
BALDR Film - 200.000 euro 

Aanvragen uit landen met een hoge versus lage en middelgrote productiecapaciteit
Het aandeel van de aanvragen uit landen met een hoge productiecapaciteit (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) is aanzienlijk gedaald ten opzichte van vorig jaar (43% in plaats van 50%). Dit feit komt overeen met de aanzienlijke toename van het aantal ingediende voorstellen voor Individuele Projecten vanuit deze landen. En dat heeft weer te maken met het wegvallen van de automatische punten die eerder werden toegekend aan aanvragen uit landen met een lage- en middelgrote productiecapaciteit. Het aantal aanvragen uit Frankrijk neemt echter nog steeds toe (43 aanvragen, in totaal 23%) en Spaanse producenten dienden weer aanvragen in (7 aanvragen dit jaar, geen enkele in 2017). Aanvragen uit het Verenigd Koninkrijk daalden van 22 naar 12 en uit Duitsland van 19 naar 15 en uit Italië van 8 naar 4.  Ook het aantal geselecteerde aanvragen uit deze landen daalde naar 30% (43% in 2017).

Het aandeel van aanvragen uit landen met een gemiddelde productiecapaciteit (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen, Nederland, Polen en Zweden) is gestegen tot 42% (39% in 2017). België (16), Denemarken (14) en Ierland (13) hebben het hoogste aantal aanvragers in deze categorie landen. Met 37 geselecteerden is het aandeel van 51% binnen deze groep (44% in 2017) de meest succesvolle groep van landen. België (11) en Denemarken (11) hebben het hoogste aantal geselecteerde aanvragen.

Het aandeel van de aanvragen uit landen met een lage productiecapaciteit steeg van 11% tot 15%. De aanvragen die tot deze groep behoren werden ingediend uit 14 van de 21 landen. Uit Tsjechië kwamen de meeste aanvragen binnen (4). Wat de resultaten betreft waren Portugal en Roemenië de meest succesvolle landen, met respectievelijk 3 en 2 gehonoreerde slates.

Type projecten
73 van de geselecteerde slates bevatten in totaal 279 projecten. Dat is hetzelfde aantal als vorig jaar. Fictie is nog steeds het populairste genre binnen de aanvragen (66%). Daarna komen de creatieve documentaires (27%) en animatie (7%).

Wat de beoogde platforms betreft is nog steeds een meerderheid van de projecten hoofdzakelijk gericht op bioscoopreleases (64%); 31% is bestemd voor televisie en slechts 5% voor digitale exploitatie (respectievelijk 58%, 36% en 6% in 2017). 59 projecten (21%) zijn series, waarvan 33 fictie-series.

Wat de inhoud van de geselecteerde aanvragen betreft valt op dat, net als in 2017, bijna de helft van de slates (48%) alleen uit fictieprojecten bestaat. 32% zijn gemengd, terwijl 16% alleen uit creatieve documentaires en 4% alleen uit animatieprojecten bestaat.

Korte film
Het is het tweede jaar dat de regeling voor Slate Funding voorziet in hulp voor opkomende talenten die al worden ondersteund door ervaren productiebedrijven. Producenten hadden de mogelijkheid om een korte film aan hun indiening toe te voegen. 31% van de aanvragers maakte van deze mogelijkheid gebruik. Van de geselecteerde slates bevatten er 30 een korte film (41%, ten opzichte van 33% in 2017). Opvallend is dat 20% van de korte films (4 ficties en 2 documentaires) in de eerste plaats bedoeld zijn voor een digitaal platform (vergeleken met 5% van de projecten die in de geselecteerde slates zijn ingediend). Dit wijst erop dat de kans groot is dat opkomend talent meer gebruik zal gaan maken van innovatieve media.

Nieuwe beneficiënten
De Europese Commissie benadrukt dat het aantal nieuwe beneficiënten bijzonder hoog is dit jaar: maar liefst 27% van de aanvragers zijn nog niet eerder geselecteerd binnen het Creative Europe MEDIA programma of de voorganger ervan (het MEDIA-programma).

Voor een totaaloverzicht van de resultaten van deze oproep, klik hier