23 mei 2019

Vier Nederlandse organisaties voor bijna 9 ton geselecteerd

Resultaten Markttoegang gepubliceerd (MEDIA call 31-2018)

International Film Festival Rotterdam. Foto: Melanie Lemahieu

Het Uitvoerend Agentschap in Brussel publiceerde op 22 mei 2019 de selectieresultaten van de MEDIA oproep voor Markttoegang (call 31-2018, deadline 2 februari 2019).

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die de toegang tot de Europese en internationale markt voor professionals vergemakkelijken en de verspreiding van audiovisuele werken bevorderen (via markten, online tools en promotionele activiteiten).

In totaal kwamen 88 aanvragen uit 23 landen binnen, waarvan 46 initiatieven werden geselecteerd uit 17 landen voor een totaalbedrag van
6.799.202,65 euro. Het hoogste aantal geselecteerde initiatieven komen uit Duitsland (10) en Frankrijk (9), gevolgd door Nederland (4) en Italië (4).

Uit Nederland werden vier aanvragen ingediend, waarvan er vier werden geselecteerd (slagingspercentage van 100%!) voor een totaal van 895.510,12 euro.

Ten opzichte van vorig jaar waren er 19% minder aanvragen voor deze oproep. Dat kan komen doordat de voormalige actie 2, 'Steun voor Online Tools', opgenomen werd in de oproep 'Promotie van Audiovisuele Werken Online'.

Van de 46 gesteunde projecten zullen ongeveer 40.000 deelnemers profiteren. Gemiddeld zal meer dan de helft van de deelnemers (59%) aan de activiteiten uit niet-nationale professionals bestaan.
Verwacht wordt dat ongeveer 76% van het totaal aantal vertoonde audiovisuele werken niet-nationale werken zullen zijn, waarmee de internationale zichtbaarheid en verspreiding worden vergroot.

91% van de initiatieven (42 voorstellen) zijn Europees en 9% zijn internationale acties (4 voorstellen).  87% van de aanvragers (40 voorstellen) vraagt steun voor een fysieke markt (actie 1) en 13% (6 voorstellen) vraagt steun voor promotie (actie 2).

Het merendeel van de geselecteerde projecten heeft een gemixte focus (op verschillende genres) (10), gevolgd door een globale focus (alle genres) (8), documentaire (7) en fictie (7).

Voor deze oproep werden 5 nieuwe initiatieven geselecteerd, dat wil zeggen dat ze geen steun ontvingen in 2018 vanuit deze oproep:
Galway Film Fair (IE), Indie Arena Booth 2019 gamescom (DE), The European Series Summit - Série Series (FR), First Cut + (FR) en Torino Short Film Market (IT)

Alle Nederlandse geselecteerden op een rij:

  • IDFA Forum (Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam): 244.757,30 euro
  • VR Days Europe (Stichting Dutch Virtual Reality Days): 137.440,13 euro
  • Cinekid for Professionals (Stichting Cinekid Amsterdam): 243.432,69 euro
  • IFFR Pro (Stichting International Film Festival Rotterdam):  269.880,00 euro 

Klik hier voor een overicht van alle selectieresultaten voor deze oproep.