24 juli 2018

Resultaten Creative Europe Cultuur - Samenwerkingsprojecten bekend!

29 Nederlandse organisaties betrokken bij gehonoreerde projecten.

Corpus, internationaal samenwerkingsverband voor het produceren van performances. De organisatie 'If I can't dance I don't want to be part of your revolution' is projectleider van dit grootschalige samenwerkingsproject dat gesteund werd door Creative Europe in 2014.

De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep voor Europese Samenwerkingsprojecten (EACEA 32/2017, klein- en grootschalig, deadline 18 januari 2018).

In totaal werden 431 kleinschalige projecten ingediend en 99 grootschalige. Dat is een kleine daling van 0,32% ten opzichte van de vorige oproep, maar dat heeft te maken met de oproep voor samenwerkingsprojecten gerelateerd aan het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, die tegelijkertijd werd gepubliceerd. 26 aanvragen voldeden niet aan de eerste vereisten en gingen daarom niet door naar de eerste selectie. Daarnaast kwamen 13 aanvragen niet in aanmerking voor selectie omdat ze niet aan de toelatingscriteria voldeden. Het percentage van deze zogenaamde 'ineligible' aanvragen was niet hoger of lager dan vorig jaar (minder dan 3%). 101 projecten werden geselecteerd voor een subsidiebedrag van totaal 41.454.101 euro. 84 projecten zijn kleinschalig en 17 grootschalig.

Slagingspercentages
Het slagingspercentage voor kleinschalige projecten ligt rond de 20% en voor grootschalige projecten is dat rond de 18%. Dat is hoger dan vorig jaar (respectievelijk 15,35% en 12,71%).

Geografische spreiding
Vanuit alle landen die gebruik kunnen maken van het Cultuur programma werden aanvragen ingediend. De coördinatoren van de 101 geselecteerde projecten zijn echter afkomstig uit 23 landen. Er werd geen enkele projectleider geselecteerd uit de volgende landen: Albanië, Bulgarije, Bosnië Herzegovina, Cyprus, Estland, IJsland, Litouwen, Letland, Moldavië, Montenegro, FYROM, Malta, Noorwegen, Roemenië, Slowakije, Tunesië en Oekraïne. Als we kijken naar partnerlanden doet alleen Montenegro niet mee, de rest (41 landen) is wel vertegenwoordigd.

De meerderheid van de ingediende projecten zijn gerelateerd aan podiumkunsten (met name theater-, muziek- en dansprojecten). 

Geselecteerde Nederlandse organisaties
Maar liefst 29 Nederlandse organisaties waren succesvol in deze ronde voor een totaalbedrag van 20.703.945,35 euro. 5 hiervan zijn projectleiders in kleinschalige projecten, 13 zijn partner in kleinschalige projecten en 11 organisaties zijn partner in grootschalige projecten. De genoemde bedragen zijn de totale bedragen voor het gehele project en gaat dus niet alleen naar Nederlandse organisaties.

5 Nederlandse projectleiders in kleinschalige projecten:
De Hollandsche Molen - Via Molina - 90.000,00 euro
Stichting The Generator - Blockchain My Art - 199.300 euro
Lustr BV - Festivallinks - 200.000 euro
Stichting Terschellings Oerol Festival - Land stewards AND artists - 197.876 euro
Stichting Zomertheater Amersfoort - Roundabout Europe - 199.815 euro

13 Nederlandse partners in kleinschalige projecten:
Regionaal Historisch Centrum Limburg - CRative European ARCHives as innovative cultural hubs - 197.553 euro
Amsterdams Studentenorkest Jan Pieterszoon Sweelinck - Music at Universities for Students in Europe - 200.000 euro
Stichting Hogeschool van Amsterdam - Trust in play: European School for Urban Game Designers - 198.785 euro
Noor Foundation - Reconstruction of Identities - 199.890 euro 
Stichting Street Art - Murals for Communities - 199.845 euro
Stichting Bach festival dordrecht - Festivallinks - 200.000 euro
Stichting Dancing on the Edge - Performances beyond 2 shores- 200.000 euro
Stichting NJO - MusXchange 2018-20: EFNYO's programme fostering transnational mobility, strengthening of skills and audience building for pre-professional musicians in Europe - 200.000 euro
Stichting ITS festival - Shift Key - 199.407 euro
Academie voor Cultuurmanagement - 147.016 euro - Be Museumer
Stichting Public Art Squad - 199.876 euro -  On The Point
Stichting Sense of Place - 200.000 euro - Off Season Art Gardering
Stichting de Meervaart - 155.000 euro - Slate: Black. Arts. World

11 Nederlandse partners in grootschalige projecten:
Stichting De Stilte - MAPPING - A Map on the aesthetics of performing arts for early years - 1.998.000 euro
Stichting Holland Dance Festival - Europe Beyon Access - 1.998.192 euro
Stichting Dansateliers - Dancing Museums - The democracy of beings - 561.246 euro
Stichting Het Veem Theater - Life Long Burning – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe - 2.000.000 euro
Stichting Noorderzon Groningen - Create to Connect -> Create to Impact - 2.000.000 euro
Stichting Theater Rotterdam - Create to Connect -> Create to Impact - 2.000.000 euro
Stedelijk van Abbemuseum - Our Many Europes - 2.000.000 euro
Stichting Cultura Nova - Centriphery - 1.066.145 euro
Stichting The Generator - We Are Europe - 2.000.000 euro
Stichting Waag Society - European ARTificial Intelligence Lab - 1.970.692 euro
De Twentse Schouwburg NV - The BIG BANG PROJECT - An Adventurous Music Project for Children - 1.925.305 euro

Klik hier voor een overzicht van alle resultaten van deze oproep.