Europese samenwerkingsprojecten gerelateerd aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

European Year of Cultural Heritage 2018

Deadline voor subsidieaanvraag: 22 november 2017

Dit is een eenmalige programmalijn binnen het Creative Europe Cultuur programma en biedt ondersteuning aan culturele organisaties voor Europese samenwerkingsprojecten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018. 

Budget

Het budget voor deze oproep is 5 miljoen euro.

Projecten moeten voldoen aan minstens één van de twee doelstellingen

• Het samenhorigheidsgevoel versterken binnen de gemeenschappelijke Europese ruimte;
•  Bewust maken van gedeelde Europese waarden en geschiedenis met cultureel erfgoed als gemeenschappelijke basis.

Meer informatie over deze doelstellingen vindt u in de Richtlijnen onder 2.1.3.

De projecten bij deze oproep zijn bij voorkeur gericht op:
• Schoolgaande jeugd (10-14 jarigen);
• Jongeren (15-25 jarigen);
• Algemeen publiek dat lastig te bereiken is (om sociale, economische, fysieke of geografische redenen).

Belangrijkste punten

• Minstens drie organisaties uit drie verschillende landen (projectleider moet minstens twee jaar bestaansrecht hebben, partners hoeven dit niet);
•  Projecten mogen maximaal twee jaar duren;
•  EU bijdrage is maximaal 60% van het totaalbudget, de EU bijdrage kan niet meer zijn dan 200.000 euro;
•  Activiteiten moeten beginnen tussen januari 2018 en september 2018.

Niet in aanmerking komen

• Hogescholen en universiteiten, onderzoeksinstellingen, organisaties op het gebied van toerisme;
•  Individuen;
•  Projecten die volledig voor de audiovisuele sector bestemd zijn (audiovisuele activiteiten kunnen wel ondergeschikt zijn aan culturele en creatieve activiteiten);
•  Opiniepeilingen;
•  Conferenties, workshops, tentoonstellingen als kernactiviteit van het project (deze activiteiten moeten wel ondergeschikt zijn, met name voor de communicatie en verspreiding van het project)

Tijdslijn

• Publicatie van de oproep EACEA 35/2017: 14 september 2017
•  Deadline indiening subsidieaanvraag: 22 november 2017, 12.00 uur
• Bekendmaking selectieresultaten: april 2018 (onder voorbehoud)
• Aanvang project: tussen 1 januari en 30 september 2018
• Projectsduur: maximaal 24 maanden

Het budget voor deze oproep is 5 miljoen euro.

Meer informatie

Ga voor de richtlijnen en andere documenten voor deze oproep naar de website van het Uitvoerend Agentschap van de Europese Commissie.

Wilt u een aanvraag doen voor deze subsidie-oproep? Neem dan gerust contact op met de Creative Europe Desk.