Informatie over coronavirus voor beneficiënten van Creative Europe

Image
Afbeelding

Informatie over coronavirus voor beneficiënten van Creative Europe

EACEA deelt informatie over gevolgen coronavirus voor geplande projectactiviteiten
Cross-sectoraal

De ingrijpende, doch noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector (waaronder ook de audiovisuele sector). Zowel landelijk als wereldwijd worden op dit moment filmproducties, exposities, optredens, festivals en andere culturele evenementen afgelast en sluiten musea hun deuren. De Creative Europe Desk uit zijn medeleven aan eenieder die getroffen is door deze wereldwijde gezondheidscrisis en we tonen ons solidair naar de mensen in de zorg en andere cruciale beroepen. Solidariteit is meer dan ooit van cruciaal belang.

Creative Europe en het coronavirus
Wat Creative Europe betreft, wordt momenteel per regeling gekeken naar de impact van de huidige maatregelen. Om beneficiënten tijdens deze crisis te helpen is het uitvoerend agentschap (EACEA) met man en macht bezig oplossingen te bedenken om, binnen de wettelijke kaders, de reglementen flexibeler te maken. Beneficiënten wordt geadviseerd om contact op te nemen met het agentschap wanneer de maatregelen een direct gevolg hebben op gesteunde projectactiviteiten en mobilitieit. EACEA heeft op haar website de volgende mededeling geplaatst (update: 25 maart 2020):

Als de uitvoering van het project of de contracten worden belemmerd door de verspreiding van het coronavirus, moeten de begunstigden/contractanten/experts ten eerste het agentschap per e-mail (de projectverantwoordelijke waarmee u gewoonlijk contact hebt) op de hoogte stellen. Beschrijf in deze email de actie en in detail de gevolgen van de coronacrisis voor de uitvoering van het project.

In ieder geval biedt het agentschap flexibiliteit voor het volgende:
1) Subsidiabiliteit van kosten in lopende acties of contracten
Wanneer personen die zouden deelnemen aan de actie (bv. vergaderingen of evenementen) verhinderd zijn als (direct of indirect) gevolg van het coronavirus, dan kunnen de reis- of verblijfskosten die niet konden worden geannuleerd en die niet uit andere bronnen worden vergoed, door het agentschap als subsidiabel* worden beschouwd, op voorwaarde dat de begunstigden/contractanten/experts relevante bewijsstukken in kunnen overleggen (met name dat zij vergoeding hebben aangevraagd en dat deze is geweigerd).
* indien zij voldoen aan de algemene subsidiabiliteitsvoorwaarden van de subsidieovereenkomst of het contract.

2) Wanneer het coronavirus de uitvoering van een actie of contract verhindert
Wanneer de uitvoering van contracten wordt belemmerd door corona (bijvoorbeeld door onbeschikbaarheid van belangrijk personeel, de onmogelijkheid om werkzaamheden uit te voeren in een door het virus getroffen gebied, of enig ander geval dat als overmacht kan worden beschouwd), kan het agentschap vervangende activiteiten of uitgestelde uitvoering accepteren. Dit kan gebeuren na een gerechtvaardigd verzoek van de begunstigde/contractant/expert om de overeenkomst te wijzigen, onder meer door de periode van de implementatie of uitvoering te verlengen.

Documentatie
De begunstigden/contractanten/experts moeten alle relevante documentatie verzamelen en bewaren. Deze informatie kan in een later stadium nodig zijn om elk besluit dat gevolgen heeft voor de uitvoering van het project (met name uit financieel oogpunt) aan te tonen/te motiveren.

FAQ's
De Europese Commissie heeft op 14 april 2020 een document met veelgestelde vragen over Creative Europe in tijden van corona geplaatst op hun website. Klik hier voor het document. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt.

Culture Action Europe brengt een aantal aanvullende punten naar voren die in het vraag & antwoord-document van de Commissie niet aan de orde kwamen. De aanvullende punten zijn samengevat in de brief die op 30 april aan DG EAC en EACEA is gestuurd. Lees meer ...

Uitgestelde deadlines Creative Europe
Deadlines van openstaande calls worden wellicht uitgesteld. Houd hiervoor onze communicatiekanalen in de gaten: website Creative Europe Desk NL, Twitter Creative Europe Cultuur en Twitter Creative Europe MEDIA.
Update 27 april: het subprogramma Cultuur heeft vijf calls uitgesteld, lees meer...)
Update 1 april: Ook MEDIA heeft twee deadlines verschoven voor Online Promotie van Europese audiovisuele werken en Steun voor Festivals, lees meer...

Houd voor updates onze communicatiekanalen in de gaten: website Creative Europe Desk NL, Facebook, Twitter Creative Europe Cultuur en Twitter Creative Europe MEDIA.

Neem contact op met de Creative Europe Desk bij specifieke vragen over uw project. Wij proberen u zo goed mogelijk (op afstand) te helpen. Ook gaat uiteraard ons advieswerk voor toekomstige aanvragen onverminderd door. Wij zijn het beste per email te bereiken via MEDIA@creativeeuropedesk.nl of Culture@creativeeuropedesk.nl. Indien gewenst maken we dan een telefonische afspraak.

Meer informatie over het coronavirus en Creative Europe is te vinden op de website van de Europese Commissie en op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (zie ook deze Q&A).

Disclaimer: De Europese Commissie komt regelmatig met nieuwe updates en besluiten. Aan de hand daarvan zullen wij ook onze instructies aanpassen indien nodig.

DutchCulture - Mobility Info Point vraagbaak
Andere antwoorden op veelgestelde vragen over de gevolgen van het virus op internationale culturele samenwerking, lees je hier.

Corona dossier
Op onze website hebben we een corona dossier samengesteld, waar we een overzicht bijhouden met websites waarop informatie te vinden is over (de impact van) het virus, relevant voor de culturele en creatieve sector. Lees meer ...

Initiatieven in tijden van sociale afzondering
Waar de culturele sector fysiek de deuren moet sluiten, gaat er online een wereld vol film, kunst, muziek en theater open. De Creative Europe Desk houdt u de komende tijd op de hoogte van verschillende Creative Europe-gesteunde initiatieven waarmee geprobeerd wordt toch het publiek te bereiken. Lees meer ...

We wensen iedereen sterkte in deze onzekere tijden!

Did you find this information useful?