Culture Action Europe stuurt tweede brief met vragen naar Europese Commissie

Culture Action Europe stuurt tweede brief met vragen naar Europese Commissie

Op initiatief van Culture Action Europe hebben Europese culturele netwerken, platforms en culturele organisaties gepleit voor een grotere flexibiliteit van het Creative Europe programma tijdens en na de corona-pandemie. Op 20 maart 2020 heeft Culture Action Europe een gezamenlijke brief gericht aan eurocommissaris Mariya Gabriel en de leden van het directoraat-generaal Onderwijs, jeugd, sport en cultuur (DG EAC), waarin voorstellen worden gedaan om de gevolgen van COVID-19 voor Creative Europe en de Europese culturele en creatieve sectoren op te vangen. Deze brief leest u hier.

Ondertussen stelde de Europese Commissie aan alle huidige en potentiële aanvragers en begunstigden van Creative Europe een lijst met vragen en antwoorden ter beschikking om licht te werpen op de meest acute problemen met betrekking tot het programma. De vragen en antwoorden gaan in op veel zorgen en verduidelijken deze. Culture Action Europe brengt echter een aantal aanvullende punten naar voren die in het vraag & antwoord-document van de Commissie niet aan de orde kwamen. De aanvullende punten zijn samengevat in de brief die vandaag op 30 april aan DG EAC en EACEA is gestuurd. Culture Action Europe vraagt, samen met de ondertekenaars van de vorige brief, om nadere uitleg over kwesties met betrekking tot subsidiabiliteit, match-funding en co-financiering, verschuivingen in de begroting en de gevolgen van de uitbreiding van het Meerjarig Financieel Kader voor netwerken die door Creative Europe worden gefinancierd. De tweede brief leest u hier.