Drie Nederlandse projecten geselecteerd voor Online Promotie van Europese Werken

Image
Afbeelding
Discipline
Audiovisuele media

Drie Nederlandse projecten geselecteerd voor Online Promotie van Europese Werken

De resultaten van de oproep Promotie van Europese audiovisuele werken online (call 23-2019) zijn gepubliceerd.
MEDIA

Mede door corona werden meer aanvragen dan ooit ingediend voor de oproep Promotie van Europese audiovisuele werken online (call 23-2019), te weten 116. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan Actie 3 (80 aanvragen versus 45 in 2019). Dit heeft geresulteerd in kwalitatief sterke projecten van nieuwe aanvragers. Er zijn 44 projecten (12 voor actie 1, 1 voor actie 2 en 31 voor actie 3) geselecteerd voor een totaalbedrag van 9.969.202 euro. Hierin zijn 74 bedrijven betrokken uit 24 Europese landen, wat het sterke samenwerkingsaspect over de grenzen benadrukt.

Uit Nederland zijn 10 aanvragen ingediend waarvan er drie zijn geselecteerd, te weten: DocsOnline 4.0, Picl International en OUT TV met Unified eXchange Platform. Deze drie projecten ontvangen een totaalbedrag van bijna 1,1 miljoen euro, waarvan direct 725.466 euro naar de Nederlandse coördinatoren vloeit.

DocsOnline 4.0 ontvangt 140.000 euro uit actie 1. Deze actie heeft als doel promotieacties te ondersteunen die VOD-diensten in staat stellen hun publiek uit te breiden. Van de 12 geselecteerde projecten is er slechts één voor het eerst geselecteerd (TriArt). Deze trend weerspiegelt de realiteit van de VOD-markt die overheers wordt door grote internationale spelers. De positie van onafhankelijke platforms met catalogi die voornamelijk uit Europese audiovisuele werken bestaan, is steeds moeilijker geworden waarbij de plaats voor nieuwkomers nog beperkter en riskanter is.

Actie 2 is gericht op grensoverschrijdende samenwerkingen tussen Europese VOD-diensten. het project Unified eXchange Platform van OUTTV is geselecteerd en ontvangt een bedrag van 676.397 euro waarvan 310.466 euro voor de Nederlandse partners. (OUTTV en Media Choice Playout Technologies)

PICL International ontvangt 275.000 euro uit actie 3. Deze actie richt zich op innovatieve strategieën en businessmodellen voor de distributie en promotie van Europese audiovisuele werken, inclusief initiatieven voor publieksbereik.        

“We zijn heel blij dat Picl door de Europese selectiecommissie wordt gezien als een ambitieus project dat interessante en bewezen oplossingen biedt voor on- en offline distributie van Europese films. Deze toekenning geeft ons de kans om de internationale ambities van Picl waar te maken en het Picl-model, de unieke samenwerking tussen filmtheaters en Video on Demand, verder uit te rollen in Europa in een tijd die om innovatie en samenwerking vraagt”

Anke van Diejen & Noortje van de Sande Picl
Initiatiefnemers Picl

Alle resultaten kunt u hier vinden.

Did you find this information useful?