Music Moves Europe

Europees initiatief ter ondersteuning van de muzieksector

Music Moves Europe

Music Moves Europe is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. De focus hierbij ligt op het vergroten van mobiliteit, het creëren van meer diversiteit in aanbod, de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering en de financiële positie van muziekprofessionals. Het initiatief bevindt zich in voorbereidende fase, en gaat, als alles goed gaat, in 2021 van start. 

In 2018 werden vier oproepen gepubliceerd (met een budget van 1,5 miljoen euro) voor een aantal voorbereidende onderzoeken en projecten (de zogenaamde prepatory actions) voor de muziekindustrie. De oproepen hadden te maken met nieuwe manieren van on- en offline distributie, onderzoek naar exportbeleid, haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een Europees onderzoeksinstituut voor de muzieksector en training voor jonge muziekprofessionals.

In 2019 publiceerde de Commissie twee oproepen (deadlines: 31 oktober 2019 en 16 december 2019). Daarnaast publiceerde de Commissie op 21 november 2019 een tender voor een studie over de gezondheid en het welzijn van muziekprofessionals (deadline 3 februari 2020).

Begin 2020 werd een oproep gepubliceerd voor Europese cocreatie en coproductie. De doelstelling van deze oproep is het identificeren en ondersteunen van ten minste tien innovatieve en duurzame pilotprogramma's voor coproductie en co-creatie voor songwriters en musici met een duidelijke Europese toegevoegde waarde. De nadruk moet liggen op het bijelkaarbrengen van songwriters en muzikanten met verschillende nationaliteiten en achtergronden om een gevarieerde leeromgeving te creëren die de creativiteit voedt en wederzijds leren bevordert. De programma's moeten zich richten op opkomende artiesten en een duidelijke visie hebben op promotie en publieksbereik. De deadline voor het indiening van een aanvraag is 30 maart 2020 (13.00 uur).

Voor meer vragen kunt u terecht bij de Creative Europe Desk.

Lees hier een update van Music Moves Europe (zomer 2019).