|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Klaartje Bult
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
k.bult [at] creativeeuropedesk.nl

Music Moves Europe

Music Moves Europe

Europees initiatief ter ondersteuning van de muzieksector

Music Moves Europe is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. De focus hierbij ligt op het vergroten van mobiliteit, het creëren van meer diversiteit in aanbod, de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering en de financiële positie van muziekprofessionals. Het initiatief bevindt zich in voorbereidende fase, en gaat, als alles goed gaat, in 2021 van start.

2018
In 2018 werden vier oproepen gepubliceerd (met een budget van 1,5 miljoen euro) voor een aantal voorbereidende onderzoeken en projecten (de zogenaamde prepatory actions) voor de muziekindustrie. De oproepen hadden te maken met nieuwe manieren van on- en offline distributie, onderzoek naar exportbeleid, haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een Europees onderzoeksinstituut voor de muzieksector en training voor jonge muziekprofessionals.

2019
In 2019 publiceerde de Commissie twee oproepen (deadlines: 31 oktober 2019 en 16 december 2019). Daarnaast publiceerde de Commissie op 21 november 2019 een tender voor een studie over de gezondheid en het welzijn van muziekprofessionals (deadline 3 februari 2020).

Lees hier een update van Music Moves Europe (zomer 2019).

2020
Begin 2020 werd een oproep gepubliceerd voor Europese cocreatie en coproductie. De doelstelling van deze oproep is het identificeren en ondersteunen van ten minste tien innovatieve en duurzame pilotprogramma's voor coproductie en cocreatie voor songwriters en musici met een duidelijke Europese toegevoegde waarde. De nadruk moet liggen op het bijelkaarbrengen van songwriters en muzikanten met verschillende nationaliteiten en achtergronden om een gevarieerde leeromgeving te creëren die de creativiteit voedt en wederzijds leren bevordert. De programma's moeten zich richten op opkomende artiesten en een duidelijke visie hebben op promotie en publieksbereik.
UPDATE: in verband met de coronacrisis is de deadline voor het indienen van een aanvraag verschoven naar 13 MEI 2020 (13.00 uur) (was 30 maart 2020).

Op 6 februari 2020 werd de Music Moves Europe oproep voor muziekeducatie gepubliceerd, met het doel om nieuwe manieren te vinden voor muziekonderwijs. Ten minste acht initiatieven op basis van samenwerking tussen de onderwijs- en muzieksector zullen worden ondersteund. In de richtlijnen is te lezen dat de projectactiviteiten gericht moeten zijn op schoolgaande kinderen tussen 6 en 14 jaar oud. De bedoeling voor de Europese Commissie is om kleinschalige projecten met een Europese dimensie te testen. De reikwijdte van deze oproep zal beperkt blijven tot projecten die bijdragen aan de bevordering van sociale inclusie, door toegang te geven tot muziekonderwijs aan kinderen die nu nog weinig mogelijkheden daartoe hebben. De activiteiten moeten uiterlijk op 1 november 2020 van start gaan en de maximale duur van de projecten bedraagt 15 maanden. De maximale subsidie per project is 30.000 euro. UPDATE: in verband met de coronacrisis is de deadline voor het indienen van een aanvraag verschoven naar 30 APRIL 2020 (13.00 uur) (was 6 april 2020).

Voor meer vragen over bovenstaande oproepen kunt u terecht bij Albert Meijer en Klaartje Bult van de Creative Europe Desk.