Innovatieve tools & businessmodellen

Image
Afbeelding
Call_CE_Media_FilmsontheMove_2022
Caption
Call_CE_Media_FilmsontheMove_2022
Authors
Europese Commissie

Innovatieve tools & businessmodellen

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor de steun van innovatieve instrumenten en businessmodellen
Date(s)
MEDIA

Het doel van deze subsidie is om de promotie en marketinginstrumenten van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. De steun is gericht op (online) toepassingen die door het analyseren van data werken zichtbaar en aanwezig maken, en om zo meer publiek te bereiken.  

NB: Deze oproep vervangt actie 3 in de eerdere oproep ‘Online Promotie van Audiovisuele werken’

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD
Totale budget: € 14.885.377
Deadline: dinsdag 24 augustus 2021, 17:00 uur, Brusselse tijd

 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Er wordt uitgekeken naar de volgende resultaten:

 • Het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie: transparantie, datacollectie, geschikt gebruik van big data en aanpassing aan de veranderende audiovisuele markten door in te spelen op de uitdagingen en kansen.
 • Het verbeteren van de productie en circulatie van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk.
 • Het vergroten van potentieel publiek van Europese werken in het digitale tijdperk.  
 • Het verhogen van de zichtbaarheid, beschikbaarheid en de diversiteit van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Innovatieve instrumenten en businessmodellen die de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het publiek vergroten van Europese werken in het digitale tijdperk. Ook komen activiteiten in aanmerking die een toegevoegde waarde zijn voor de toename van het concurrentievermogen en verduurzaming van de Europese audiovisuele industrie.

Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Aanvragen die in aanmerking komen zijn projecten die als doel hebben het ontwikkelen van en/of het verspreiden van innovatieve instrumenten en businessmodellen. Om vervolgens de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een aspect waar naar gekeken wordt.  

Concreet behelzen deze projecten:

 • Ondertiteling of instrumenten die zich richten op de toegankelijkheid/vindbaarheid/aanbevelingen en op grote schaal gebruikt worden buiten de eigen landsgrenzen en platforms. Om zo de zichtbaarheid, de beschikbaarheid en het potentieel publiek van Europese audiovisuele werken te verbeteren.  

 • Business-instrumenten die bijdragen aan de efficiëntie en de transparantie van de audiovisuele markten: geautomatiseerde managementsystemen voor rechten, technologie voor dataverzameling en analyse, etc.

 • Businessmodellen die zoeken naar optimalisaties van de synergiën en aanvullingen tussen de distributieplatforms (festivals, bioscopen, VOD).    

 • Businessmodellen die nieuwe vormen onderzoeken van productie, distributie, of door het gebruik van nieuwe technologieën (AI, big data, blockchain, etc.) promotie mogelijk maken of verbeteren.

 • Transparantie dient een essentiële rol te spelen in de projectactiviteit. Daarom dienen aanvragen plannen te bevatten die gericht zijn op de omgang met de beoogde resultaten en toevoegingen die het project biedt. Specifieke aandacht dient besteed te worden aan het communiceren van de resultaten naar overheidsinstanties, lidstaten en de audiovisuele industrie.  

Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (45 punten)

 • De relevantie van de voorgestelde ontwikkeling van en/of de verspreiding van innovatieve instrumenten en businessmodellen. Om zo de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een aspect waar naar gekeken wordt. Evenals activiteiten gericht op publieksbereik. (20 punten).  
 • De Europese dimensie en potentie van het project, inclusief de afkomst van het audiovisuele werk, de aard van het partnerschap en/of de dimensie van overschrijdende landsgrenzen en talen en de potentie voor Europese uitbreiding (15 punten).
 • De adequaatheid van de strategieën die gepresenteerd worden voor het stimuleren van een duurzamere en milieubewustere industrie (5 punten).
 • De adequaatheid van de strategieën die gepresenteerd worden voor het bevorderen van diversiteit, inclusiviteit, de mate van representatie en gendergelijkheid in ofwel de inhoud van het project of het managen van de activiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten)

 • De adequaatheid van de methodische en strategische keuzes in relatie tot de doelstellingen van het project, inclusief de marktanalyse, de aard en timing van de te implementeren activiteiten, de doelgroep, selectiemethoden, doelsegmenten, doelgebieden, synergie en samenwerking met de verschillende segmenten van de waardeketen van de audiovisuele industrie. Denk hierbij ook aan strategieën die geïmplementeerd moeten worden, zoals het ontwikkelingsproces en marketing- en promotie-strategie. Dit geldt ook voor de instrumenten die gelanceerd worden (15 punten).  
 • De samenhang tussen het businessmodel (inclusief de structurering van de cofinanciering), de haalbaarheid en de kostenefficiëntie van het project (15 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)

 • De voorgestelde methoden voor het verzamelen, analyserenen en het verspreiden van data. Om vervolgens de resultaten te delen, de transparantie van het project te garanderen en opgedane kennis uit te wisselen (5 punten).  
 • De impact die het project heeft op de zichtbaarheid, beschikbaarheid en het publiek van de Europese werken in het digitale tijdperk. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een criterium (10 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten)
De samenhang, toegevoegde waarde en de aanvullingen van het projectteam. Ook het betrekken van partnerships ten opzichte van de doelstellingen van het project. Hieronder vallen taakverdelingen, maken van beslissingen en het uitwisselen van kennis (10 punten).

 

Hoeveel geld kan ik aanvragen?


In totaal is er een budget beschikbaar van 14.885.377 euro. De financiële bijdrage voor de cofinanciering van innovatieve instrumenten en businessmodellen is maximaal 60% van de totale kosten.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 dinsdag 24 augustus 2021, 17:00 uur, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 september – november 2021

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 november 2021

Tekenen van contract

 december 2021

Startdatum actie  

 na het tekenen van het contract

Duur van activiteit

 3 jaar

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call voor Innovatieve tools & businessmodellen op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem gerust contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl