Films on the Move

Image
Afbeelding
Call_CE_Media_FilmsontheMove_2022
Caption
Call_CE_Media_FilmsontheMove_2022
Authors
Europese Commissie

Films on the Move

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor sales agents
Date(s)
MEDIA

Met deze regeling wil Europa de distributie en promotie van niet-nationale Europese films steunen via bioscoop en online platforms op pan-Europees niveau, waarbij ondertiteling, dubbing en het gebruik van audiodescriptie wordt aangemoedigd. De aanvrager is een Europese sales agent met het recht films te verkopen in ten minste vijftien landen die deelnemen aan het MEDIA-programma.

NB: Deze oproep werd voorheen Selective Distribution genoemd.

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2021-FILMOVE
Totale budget: € 11.000.000
Deadline: dinsdag 24 augustus 2021, 17.00 uur, Brusselse tijd

 

Wat zijn de verwachte resultaten?

De ontwikkeling van pan-Europese distributie-strategieën en releasecampagnes (bioscoop en/of online) voor niet-nationale Europese films, waarbij meer aandacht wordt besteed aan de promotie om publieksbereik te vergroten.  

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Campagnes en strategieën voor de verspreiding van niet-nationale Europese films zowel in de bioscoop als online, gecoördineerd door de sales agents van de desbetreffende titels. Het merendeel moet betrekking hebben op bioscoopdistributie.

Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De aanvrager is een Europese sales agent, die is aangewezen door de producent van de ingediende film zodat hij de rechten heeft om de film te verkopen in ten minste vijftien landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma.  

Aan het project zijn minimaal zeven verschillende distributeurs verbonden, waarvan ten minste twee uit lage productielanden (groep A of B).  
De geselecteerde films worden uitgebracht tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2023, of tien weken na de indiening, en voldoen aan de volgende criteria:

  • Het gaat om fictie-, animatie- of documentairefilms met een minimale duur van 60 minuten, met een maximaal productiebudget van 1,5 miljoen euro.
  • De oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) dienen op zijn vroegst in 2020 te zijn verworven.
  • Opera’s, concerten, reclame, pornografie, racistisch of geweld verheerlijkend materiaal komen niet in aanmerking.
  • Een meerderheid is geproduceerd door producenten uit landen die aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma. Vijftig procent van het productiebudget is afkomstig van deze deelnemende landen en dienen ook zo te worden aangemerkt in de credits. Daarnaast zijn de films gemaakt met een aanzienlijke deelname van professionals uit de desbetreffende landen.  
  • De films hebben een zogenoemde standard identifier, zoals een ISAN of EIDR.  
Wat zijn de toekenningscriteria?


Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de100 punten.

1.Relevantie (45 punten)

  • Kwaliteit van de groep; zoals de ervaring van de sales agent op gebied van pan-Europese projecten, het aantal distributeurs en hun betrokkenheid in het project (10 punten).
  • De Europese en internationale dimensie van het project; de internationale strategie van de sales agent, de geografische dekking en de diversiteit in taal en cultuur. Er wordt hierbij gelet op het complete bereik van het project, zowel online als bioscoopdistributie, de Europese dimensie van de samenwerkingspartners, maar ook bevestigde releases en partnerschappen met online platforms of festivals die buiten de ondersteuning van derden vallen, maar die de reikwijdte van het project vergroten (10 punten).  
  • Promotie van de activiteiten door de sales agent zoals de samenwerking met de producent, het genereren van publiciteitsmateriaal, release datum coördinatie, marktevenementen, cross-border strategieën, etc. Ook wordt er rekening gehouden met de acties die al uitgevoerd zijn in de voorbereiding van de aanvraag (20 punten).  
  • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid en inclusiviteit en diversiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten)
• Potentie van de film om een breed Europees publiek te bereiken, evenals films van opkomend talent met de mogelijkheid om nieuwe publieksgroepen aan te boren. Ook wordt er rekening gehouden met de marktkansen van de film; de kwaliteit van de sales agent, de promotiecampagne en strategieën voor extra zichtbaarheid (bijv. awards-strategie, festivalselecties en adaptaties van bestsellers) (10 punten).  
• Nationale promotie en distributie strategieën ingediend door derde partijen (10 punten).  
• Kosteneffectiviteit van het project, met name van de promotie door de sales agent per nationale campagne. Elementen zoals het delen van materialen en duurzaamheid worden meegewogen (10 punten).

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)
• De impact van andere activiteiten die extra opbrengsten genereren voor de film en de strategie om nieuwe markten (buiten dit project) te bereiken, zowel Europees als internationaal, in zowel bioscopen als online (5 punten).  
• De productie van een internationale trailer (5 punten).
• De verspreiding van de behaalde resultaten binnen en buiten de projectsamenwerking, met een nadruk op de zichtbaarheid van de Europese steun (5 punten).

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten)
De geschiktheid van de methodes om output van derde partijen te verzamelen, de efficiëntie van het monitoren van de kosten van die partijen, effectiviteit van de toewijzing van de financiële steun en de transparantie van het management die de derde partijen steunen.  

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is een bedrag van 11 miljoen euro beschikbaar. Maximaal 25% van het budget wordt toegewezen aan films met een productiebudget van boven de 10 miljoen euro.  

Aangezien de financiële ondersteuning het primaire doel van de EU-subsidie ​​is, wordt het maximale bedrag van de subsidie ​​dat aan derden kan worden toegewezen, vastgesteld op de limiet van (met max. 70% hiervan voor P&A):

Distributiegebied

Maximumdrempel fonds (in euro) 

DE, FR, IT, ES

150.000

AT, BE, NL, PL

60.000

CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE

30.000

Alle andere landen

10.000

 

NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vòòr de indiendatum van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond.  

Er worden naar verwachting in totaal ongeveer 25 initiatieven gesteund.

Wat is de tijdlijn?

Indiendeadline

 dinsdag 24 augustus 2021, 17.00 uur Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 september – November 2021

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 december 2021

Tekenen van subsidieovereenkomst

 februari 2022

Startdatum actie  

 na ondertekenen contract

Einddatum actie

 1 april 2023

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call voor Films on the Move op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl