DEADLINE: Steun voor Promotie Europese AV werken online

5 mei 2020 17.00 uur

dinsdag 5 mei 2020, 17:00

TICKETING GROUP BV ontving steun voor CultureTicket in 2019

Let op: deadline is aangepast vanwege Corona crisis.

Deze oproep is gericht op het aanmoedigen van innovatieve strategieën voor de distributie en bevordering van Europese audiovisuele werken. Het doel is nieuwe bedrijfsmodellen of
hulpmiddelen te ontwikkelen om het potentiële publiek voor Europese audiovisuele werken tevergroten via het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale marketing, branding en distributie van recente Europese audiovisuele werken via alle andere platformen dan cinema en het stimuleren van nieuwe distributievormen en bijhorende nieuwe businessmodellen. 

Voorts wordt gestreefd naar ondersteuning van online tools en/of databanken die de betrekkingen tussen de verschillende sectoren van de Europese audiovisuele industrie vergemakkelijken.
 
Aanvragers die projecten indienen voor verschillende acties, moeten voor elke actie afzonderlijke aanvragen indienen.