DEADLINE: Steun voor Markttoegang

6 februari 2020 17.00 uur

donderdag 6 februari 2020, 17:00

Deze subsidiemaatregel steunt initiatieven die audiovisuele professionals helpen om de zichtbaarheid van hun werken te vergroten door de toegang tot professionele markten en innovatieve online business tools te bevorderen. Daarnaast worden ook initiatieven gesteund die de Europese en mondiale verspreiding van Europese audiovisuele werken bevorderen op alle distributieplatformen en via internationale samenwerkingsprojecten.

Alleen aanvragen die verband houden met één van de onderstaande 2 acties komen in aanmerking:

Actie 1: B2B-markten (fysiek) voor Europese audiovisuele professionals
Actie 2: B2B activiteiten gericht op de promotie van Europese werken