Creative Europe (2021-2027)

Creative Europe (2021-2027)

In de loop van 2021 start een nieuw zevenjarig Creative Europe programma.

Op 21 juli 2020 hebben de 27 EU-lidstaten akkoord gegeven over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het Herstelpakket. Dit voorstel spreekt over 1074,3 miljard euro voor het MFK en een Herstelpakket van 750 miljard euro, dit laatste om de ingrijpende impact van de Covid-19-pandemie te verzachten. Het Meerjarig Financieel Kader stelt de uitgaven van de Europese Unie voor een periode van 7 jaar vast. Het bepaalt hoeveel middelen de verschillende Europese programma's, waaronder Creative Europe, toegewezen krijgen. Zodra het financieel akkoord later dit jaar door het Europees Parlement is goedgekeurd kan Creative Europe 2021-2027 zijn definitieve vorm krijgen.

Budget

December 2020 zijn de Europese Commissie, de 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens geworden over het Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) ter waarde van 1074,3 miljard euro. Dit is 16 miljard meer dan eerder deze zomer was afgesproken. Creative Europe ontvangt 600 miljoen euro extra, waardoor het totaalbudget meer dan 2,4 miljard euro bedraagt voor de komende programmaperiode 2021-2027 (index 2020). Veel meer dan de 1,842 miljard euro (index 2020) voorgesteld door de Europese Commissie in mei 2018. Lees hier verder

Inhoud
Het succes van Creative Europe is grotendeels afhankelijk van de zichtbaarheid van culturele en creatieve projecten. Publieksbereik blijft daarom één van de belangrijkste aandachtspunten. Creative Europe moet maximaal anticiperen op de digitale revolutie en rekening houden met nieuwe doelgroepen en consumptiepatronen, ondernemerschap en nieuwe investeringskansen. Tevens is het belangrijk dat Creative Europe zorgt voor aansluiting en complementariteit met fondsen uit de lidstaten, met als doel het internationaal cultuurbeleid en de synergie tussen de verschillende lidstaten te bevorderen. Het programma zal nog meer complementair zijn aan andere Europese fondsen, in het bijzonder Erasmus+, de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en Horizon. Creative Europe moet een duidelijk juridisch kader bieden om het programma tussentijds aan te kunnen passen aan nieuwe beleidsprioriteiten.

Tot dusver spreekt het algemene Europese programmabeleid over evolution rather than revolution. De drie Creative Europe subprogramma’s Cultuur, MEDIA en Cross-Sectoraal blijven behouden met een bijkomende aandacht voor media/journalistiek. Het betekent het verder uitbouwen van de huidige doelstellingen van Creative Europe doelstellingen en aansluiten bij de bredere Europese thema's, zoals:

A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme etc
A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gemengde mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility)
An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan.

Get Ready voor de hogere budgetten 2021 en 2022
In de eerste twee beginjaren, 2021 en 2022, valt in vergelijking met de daaropvolgende jaren een extra hoog budget te verdelen. Dit is het gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie. Met deze opmerkelijke en uitzonderlijke budgetpiek wil de Commissie potentiële Creative Europe-subsidieaanvragers extra aanmoedigen in hun dagelijks werk en maximale kansen bieden om hun internationale samenwerkingsinitiatieven verder te ontwikkelen.

Advies en begeleiding Creative Europe Desk
Creative Europe Desk NL blijft adviseren bij het doen van een aanvraag en de voorbereidingen daarvoor. Helaas kunnen we op dit moment echter nog geen concrete antwoorden geven op vragen over exacte calls, deadlines en deelnamecriteria omdat het programma nog niet definitief is goedgekeurd. Zodra dit wel het geval is zullen we dit laten weten in onze nieuwsbrief en bijeenkomsten organiseren.

Voor informatie kunt u terecht bij het team van de Creative Europe Desk:
MEDIA: Andrea Posthuma en Emma O'Hare
Cultuur: Klaartje Bult en Albert Meijer
Team: Marjolein van Bommel
Communicatie Creative Europe: Annelies Bokma

Tip: doe inspiratie op en raadpleeg de goede praktijkvoorbeelden via de EU-resultatenpagina.

Downloads