|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

Videogames & Immersive Content Development 2023

Videogames & Immersive Content Development 2023

Subsidieregeling voor ontwikkelaars van videogames en immersieve content
Date(s)
woensdag 1 maart 2023 17:00
MEDIA

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseert op 10 januari 2023 een webinar voor deze subsidieoproep. Meer info

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM
Totaalbudget: € 6.000.000,-
Publicatiedatum: 20 oktober 2022
Deadline: 1 maart 2023 - 17.00 uur (CET)
De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

Doel van deze oproep is capaciteitsvergroting van Europese videogameproducenten, XR-studio's en audiovisuele productiebedrijven om videogames en interactieve ervaringen te ontwikkelen voor een wereldwijd publiek. De steun is gericht op het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese videogamesindustrie met behoud van intellectueel eigendom van de Europese ontwikkelaars.

Welke projecten worden ondersteund?


De oproep is toegankelijk voor originele en innovatieve video games bedoeld voor commerciële exploitatie, ongeacht het platform of de distributiemethode. Belangrijk is dat de game een narratieve storytelling component heeft, en dat het in-game storytelling betreft. Het verhaal dient dus verwerkt te zijn in de gehele game, niet alleen als introductie of einde.

Wie komt in aanmerking?

Europese Videogame, XR-productiehuizen uit één van de deelnemende landen van het MEDIA subprogramma met een bewezen track record.

• Een productiehuis is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het productiehuis ook in Europa is gevestigd;

• Een Europees productiebedrijf voor videogames, XR-studio of audiovisuele productie bedrijf is een bedrijf waarvan het hoofddoel en de activiteit productie/ontwikkeling vanvideogames zijn, (entertainment) software ontwikkeling of audiovisuele productie (of gelijkwaardig) zoals aangegeven in de Kamer van Koophandel. Uitgeverijen komen niet in aanmerking voor deze oproep.;

• Bewezen track record: het productiehuis moet eerder een videogame of immersieve ervaring hebben geproduceerd dat commercieel gedistribueerd is in de periode 01/01/2020 tot de datum van indiening). De aanvrager moet de gevraagde informatie over het eerdere werk in een speciaal gedeelte van de aanvraag uploaden zodat deze vindbaar is in de MEDIA Database. Persoonlijke credits en/of subcontracting voor de ontwikkeling of productie van een eerder werk worden niet aanvaard als bewezen track record evenmin een  early access game.

• Om commerciële distributie van het eerdere werk, te bewijzen moet de aanvrager in staat zijn om een relevant sales-rapport aan te leveren met de verkopen in de periode 01/01/2020 en de de uiterste indieningsdatum.

• De aanvrager moet de meerderheid van de rechten van het ingediende project bezitten.

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totaal beschikbare budget voor de oproep is 6 miljoen euro. Projecten kunnen worden gesteund tot een bedrag van maximaal 150.000 euro, zolang de subsidiebijdrage maximaal 50% bedraagt van de totaal in aanmerking komende kosten.

De maximale duur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor MEDIA-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 36 maanden. Deze kan met uitzondering maximaal met 6 maanden worden verlengd (dus maximaal 42 maanden).

Vereisten

Alleen de kosten die zich voordoen in de ontwikkelingsfase zijn subsidiabel. De ontwikkelingsfase bestaat uit alle activiteiten die een game developer onderneemt om tot een first playable version (trial versie, Alpha versie of Beta versie) te komen, voorafgaand aan de testing & debugging-fase. De productiefase bestaat uit alle activiteiten - startende met de testing & debugging - die de first playable prototype brengen tot de productie van de uiteindelijke Gold Master. Deze laatste kosten tijdens de productiefase, komen niet in aanmerking. De kosten voor de ontwikkelingsfase dus wel.

De start van de productiefase mag op zijn vroegst 10 maanden na de dag van indiening ingaan. De productiefase start zodra het eerste speelbare prototype of de eerste prototype beschikbaar is, wat zich het eerst voordoet.

Selectiecriteria

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door experts aan de hand van evaluatiecriteria. In totaal kunnen er 100 punten worden toegekend:

Criteria Punten

Relevantie van het project in relatie tot het doel van de oproep.

35

Kwaliteit van de content en de activiteiten.

25

Projectmanagement: adequaatheid van de ontwikkelings- en financieringsstrategie
en haalbaarheidspotentieel van het project.

20

Disseminatie: Potentieel voor Europese/internationale exploitatie en
distributie en kwaliteit van de marketingstrategie.

20

Zie awardcriteria (punt 9) van de richtlijnen voor een uitgebreide omschrijving van de criteria.

Tijdlijn

 

Deadline voor indienen

 1 maart 2023 – 17:00 CET
Evaluatieperiode  maart - juli 2023
Aanvragers geïnformeerd over de uitslag  augustus 2023
Tekenen van de subsidieovereenkomst  oktober 2023
Startdatum van de actie vanaf het tekenen van de overeenkomst of, wanneer gemotiveerd, vanaf het moment van indienen*
Duur van de activiteit 36 maanden vanaf de start van de actie. Als het project in productie gaat voor het einde van deze periode, dan komt de actie ten einde vanaf de datum dat het project in productie gaat.


*Als de aanvrager zich in een situatie bevindt waarin zij/hij het project niet kan uitstellen voor de duur van de selectieprocedure vanwege de aard van het project kan de subsidiabiliteitsperiode beginnen op de datum van indiening indien de aanvrager dit heeft aangegeven in het aanvraagformulier.

Downloads & Vragen

Klik hier voor de gehele call Video Games & Immersive Content op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Wil je een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of MEDIA@creativeeuropedesk.nl.

Voor technische problemen met je aanvraag, kun je contact opnemen met de helpdesk van EACEA via mail of telefoonnummer +32 2 299 0705.

Online sessie

Het Europees Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA) zal online infosessies organiseren om de nieuwe financieringsmogelijkheden en het aanvraagproces uit te leggen.

Op 10 januari 2023 vond de presentatie plaats. Deze kan je hier downloaden. De online sessie kan je hier terugkijken.