|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Tim Wildeboer
Tim Wildeboer
Role
Communications Officer
Email
t.wildeboer [at] dutchculture.nl

Talent en Vaardigheden

Talent en Vaardigheden

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor talent en vaardigheden
Date(s)
woensdag 4 mei 2022 17:00
MEDIA

Met deze subsidieregeling ondersteunt de Europese Commissie initiatieven gericht op het versterken van talenten en vaardigheden van (jonge) audiovisuele professionals met als doel een Europese of internationale dimensie in hun werk te integreren. Dit kunnen trainingen en/of (online) coachingssessies zijn. De focus ligt op ondernemersvaardigheden, kennisuitwisseling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie en training in ontwikkeling en (post)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling. Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke activiteiten en strategieën voor gendergelijkheid, inclusie en diversiteit. Hiertoe behoort ook het trainen van consultants op het gebied van duurzaamheid om zo de know-how hierover te verbeteren.

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2022-TRAINING
Totale budget: € 20.366.966
Deadline: woensdag 4 mei 2022, 17.00 uur

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseert op woensdag 9 maart een internationale webinar voor deze subsidieoproep. Meer info

Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Bijdragen aan de capaciteitsversterking van de audiovisuele sector om transnationaal en internationaal te kunnen opereren;
 • Verbeteren van bedrijfsstructuren van Europese bedrijven, mede door de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en de betere toegang tot financiering;
 • Bijdragen aan de digitale transitie van de audiovisuele sector en diens mogelijkheid om digitale en nieuwe technologieën te implementeren;  
 • Faciliteren van kennisuitwisseling en know-how, met name via coachingsactiviteiten.  
 • Promoten van duurzame en milieubewuste oplossingen voor de audiovisuele industrie.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Activiteiten die in aanmerking komen zijn (online)trainingen, bootcamp-cursussen en/of coachingsprogramma’s/sessies gewijd aan innovatief leren, lesgeven, mentor- en coachingmethodes. Hierbij dienen de laatste digitale technologieën te worden gebruikt.

De focus ligt op ondernemersvaardigheden, kennisuitwisseling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie en training in ontwikkeling en (post)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling. Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke activiteiten en strategieën voor gendergelijkheid, inclusie en diversiteit.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De beoogde doelgroep van deze initiatieven bestaat uit audiovisuele professionals, met name jonge professionals en professionals uit startende ondernemingen, zoals producenten, regisseurs, scenaristen, script editors, commissioning editors, distributeurs, vertoners, sales agents,  new media content providers, animatieprofessionals, postproductieprofessionals, professionals uit de juridische of financiële sector werkzaam in de audiovisuele sector. De meerderheid van de deelnemers dient afkomstig te zijn van een ander land als dat van de aanvrager.

De activiteit van de aanvrager moet bijdragen aan de ontwikkeling van deze professionals om een Europese of internationale dimensie in hun werk te kunnen integreren door hun expertise te verbeteren op gebied van de volgende thema’s: ondernemersvaardigheden, kennisdeling van ontwikkelingen in de markt- en digitale technologieën, data-analyse, duurzame businessmodellen, internationalisering, marketing, promotie, publieksontwikkeling, restauratie van filmerfgoed, vergroening van de industrie (in het specifiek door het trainen van "green consultants") en training in ontwikkeling en (post)productie van audiovisuele werken, inclusief innovatieve storytelling.
Daarnaast is er extra aandacht voor duurzame en milieuvriendelijke activiteiten en strategieën voor gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit.

De trainingsactiviteiten moeten ook open staan voor deelnemers uit landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma. Aanvragers kunnen aanvragen vanuit een van de drie geografische acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie:

1. Europese acties: maximaal 30% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.

2. Internationale acties: maximaal 50% mag bestaan uit deelnemende landen die niet aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma.

3. Regionale acties: alleen van toepassing op lage productielanden en diens deelnemende buurlanden, ook als die buurlanden hoge productielanden zijn. Deze actie geldt niet voor Nederland.

Voor Europese en internationale acties geldt dat beurzen minimaal 10% van het totale aantal deelnemers moeten vertegenwoordigen. Deze beurzen worden alleen toegekend aan deelnemers uit lage productielanden uit Groep B of deelnemers die afkomstig zijn uit een land waar geen beurzen voor dit soort trainingen of deelnemers beschikbaar zijn.  

Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.  

1. Relevantie (35 punten)

 • Relevantie van de inhoud van de activiteit en de internationale/Europese/regionale dimensie ten opzichte van de doelstellingen van de oproep tot het indienen van voorstellen, de behoeften van en de ontwikkelingen in de sector met name digitale distributie, business-ontwikkeling en vergroening van de industrie (15 punten).

 • De mate van innovatie van het project in relatie tot het bestaande Europese opleidingsaanbod (5 punten).  

 • Samenwerking tussen spelers uit verschillende landengroepen, evenals partnerschappen met de audiovisuele sector (5 punten).

 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor duurzamere en milieuvriendelijkere activiteiten binnen de projectuitvoering. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van sessies over het verbeteren van duurzame praktijken in de industrie (5 punten).

 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en vertegenwoordiging, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten)

 • Geschiktheid van de inhoud van de activiteit (onderwerpen, te leren vaardigheden, leerresultaten en mentoractiviteiten), de voorgestelde methodologie en pedagogische aanpak van de specifieke actie (internationaal, Europees, regionaal) en doelgroep (maat, type professionals, niveau van de vaardigheden en professionele ervaring) (10 punten).
 • Geschiktheid van het format van de activiteit (duur, type en aantal modules, workshops, one-to-one meetings, online sessies, online consulting, MOOC, etc., de selectieprocedure, het scholarship-beleid, de gender- en diversiteitsbalans onder de deelnemers, de professionele bijkomstigheden en de korte en lange termijneffecten op de deelnemers (10 punten).  

 • Kostenefficiëntie van de activiteit (10 punten).  

 • Implementatie van innovatieve aspecten door gebruik van de laatste digitale technologieën, met name tool voor digitale promotie en data analytics, maar ook in innovatie in content-ontwikkeling en storytelling (nieuwe formats voor alle platformen), talentontwikkeling en toegang tot financiering (5 punten).  

 • De capaciteit van professionals uit lage productielanden versterken (5 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)

 •  Mechanismen voor het delen van best practices en resultaten onder de deelnemers, businessmodellen en vervolgprojecten en deelnemers (5 punten).  
 • Het effect op de deelnemende professionals, geselecteerde projecten, afzonderlijke bedrijven en de audiovisuele sector (10 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten)

 • De relevantie van de rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team, rekening houdend met de gender- en diversiteitsbalans (5 punten).  

 • De relevantie van de pedagogische deskundigheid van de beoogde docenten, deskundigen en coaches ten opzichte van de doelstellingen van de actie, met een focus op gender- en diversiteitsbalans (5 punten).  

Hoeveel geld kan ik aanvragen?


Het totale budget van deze oproep is €20.366.966. De steun wordt gegeven in de vorm van een subsidie van maximaal 80% van de totale toegestane projectkosten voor activiteiten.

NB: De startdatum en duur van het project worden vastgesteld in de Grant Agreement. Normaal gesproken start een project na het tekenen van het contract. Een retroactieve aanvraag kan gehonoreerd worden in uitzonderlijke situatie, maar nooit eerder dan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten op specifieke data.

Wat is de tijdlijn?

 

Deadline voor indiening

woensdag 4 mei 2022, 17.00 uur (Brusselse tijd)

Evaluatieperiode

mei - juli 2022

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 augustus 2022

Tekenen van contract

oktober 2022  

Startdatum actie  

Na contract ondertekening

Duur van activiteit

36 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gele call Talent en Vaardigheden op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl