|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Markten & netwerken

Markten & netwerken

Subsidieregeling voor B2B events die netwerken van Europese audiovisuele professionals en markten voor audiovisuele werken versterken
Date(s)
dinsdag 28 juni 2022 17:00
MEDIA

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2022-MARKETNET
Totale budget: € 13.000.000
Deadline: 28 juni 2022, 17.00 uur (CET)

Deze call biedt steun aan B2B activiteiten die het volgende faciliteren:

 • Het bevorderen van Europese coproducties (waaronder speelfilms, korte film, televisieseries, videogames, en cross-media)
 • Toegang tot B2B markten en events voor professionals in de audiovisuele sector (zowel fysiek als online)

Deze subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal. Bekijk hier het Call Document (Engels) .

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseerde op woensdag 9 maart een internationale webinar voor deze subsidieoproep. Klik hier om de webinar terug te kijken.

N.B. onderstaande is een Nederlandse samenvatting van de call, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg het call document voor een volledige omschrijving.

Wat is het doel van de regeling?

De volgende doelstellingen liggen ten grondslag aan deze call:

 • Aanmoedigen van business-to-business-uitwisselingen tussen Europese AV professionals, en in het bijzonder een grotere deelname van landen met een lage productiecapaciteit door de toegang tot fysieke en online markten te vergemakkelijken;
 • evenementen gericht op content en/of nieuwe technologieën en business models, voor zover deze een effect kunnen hebben op de zichtbaarheid en de verkoop van Europese werken;
 • milieuvriendelijke benaderingen aanmoedigen
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Duur van de activiteiten: 24 maanden

Alleen aanvragen die betrekking hebben op ten minste een van de hieronder beschreven activiteiten komen in aanmerking:

Fysieke, digitale of hybride markten en events voor Europese audiovisuele professionals (B2B events)

 • De activiteiten hebben aantoonbaar invloed op de zichtbaarheid en verkoop van Europese audiovisuele werken op de internationale markt
 • De events kunnen gericht zijn op content en/of nieuwe technologieën en business modellen, zolang ze aan kunnen tonen dat het impact heeft op de zichtbaarheid en de verkoop van Europese werken.
 • De aanvragen moeten duurzame en milieuvriendelijke benaderingen en activiteiten implementeren en de deelname van een diverse groep deelnemers, met name van werkende ouders, vergemakkelijken.
 • Wanneer het een fysiek event betreft, moet binnen de projectperiode het proces gestart worden om een duurzaamheidscertificaat te bemachtigen.

Business-to-business promotieactiviteiten van Europese werken

 • De uitvoering van business-to-business promotieactiviteiten, waaronder financiële steun aan derden, georganiseerd door pan-Europese netwerken of organisaties die ten minste 15 MEDIA-landen vertegenwoordigen, met het doel de distributie en circulatie van Europese audiovisuele werken te vergemakkelijken en het netwerken van Europese professionals te faciliteren.  
 • Het ontwikkelen en lanceren van business-to-business promotie-initiatieven en platforms, gericht op innovatieve manieren om Europese audiovisuele werken te distribueren/uit te brengen.
 • Ondersteuning van netwerkactiviteiten voor AV professionals die de ontwikkeling en distributie van internationale coproducties stimuleren en netwerkactiviteiten die talentontwikkeling stimuleren.  
 • De activiteiten moeten de uitwisselingen van informatie en best practices met betrekking tot internationale circulatie van Europese werken faciliteren.
 • De projecten moeten in overeenstemming zijn met de belangen en prioriteiten van het EU-beleid.
 • Financiële steun aan derden is toegestaan voor subsidies onder de volgende voorwaarden
  • de oproepen moeten openbaar zijn, breed uitgezet worden en voldoen aan de EU-normen inzake transparantie, gelijke behandeling, belangenconflicten en vertrouwelijkheid
  • de oproepen moeten ten minste twee maanden open blijven
  • het resultaat van de oproep moet op de websites van de deelnemers worden gepubliceerd, met inbegrip van een beschrijving van de geselecteerde projecten, toekenningsdata, duur van de projecten en de namen en landen van de uiteindelijke begunstigden
  • de oproepen moeten een duidelijke Europese dimensie hebben.
Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

[in redactie]

Wat zijn de toekenningscriteria?

[in redactie]

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

[in redactie]

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 28 juni 2022, 17.00 uur (CET)

Evaluatieperiode

 juli – september 2022

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

oktober 2022

Tekenen van contract

december 2022

Startdatum actie  

na ondertekening contract

Duur van activiteit

24 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?

[in redactie]