|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

Innovative Tools & Business Models 2023

Innovative Tools & Business Models 2023

Subsidieregeling voor de ontwikkeling van innovatieve tools en businessmodellen
Date(s)
dinsdag 24 januari 2023 17:00
MEDIA

 

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD
Totaalbudget: € 8.883.198,-
Publicatiedatum: 20 oktober 2022
Deadline: 24 januari 2023, 17:00 uur (CET)

De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve (marketing)instrumenten en businessmodellen voor Europese audiovisuele werken. De focus ligt op (online) toepassingen die met gebruik van data-analyse de content beter zichtbaar kunnen maken en daarmee het publieksbereik vergroten.

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseert op 16 december 2022 een webinar voor deze subsidieoproep. Meer info

Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie: transparantie, datacollectie, geschikt gebruik van big data en aanpassing aan de veranderende audiovisuele markten door in te spelen op de uitdagingen en kansen.
 • Het versnellen van de verduurzaming van de Europese audiovisuele industrie.
 • Het verbeteren van de productie en circulatie van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk.
 • Het vergroten van potentieel publiek van Europese werken in het digitale tijdperk.  
 • Het vergroten van de zichtbaarheid, beschikbaarheid en de diversiteit van Europese audiovisuele werken in het digitale tijdperk.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Innovatieve instrumenten en businessmodellen die de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het publiek vergroten van Europese werken in het digitale tijdperk. Ook komen activiteiten in aanmerking die een toegevoegde waarde zijn voor de toename van het concurrentievermogen en verduurzaming van de Europese audiovisuele industrie.

Het doel is om activiteiten te steunen die zich focussen op specifieke uitdagingen binnen de sector van de audiovisuele sector, zoals vindbaarheid, volgorde aanbrengen in de release windows, financiering en territorialiteit om zo Europese werken op een zichtbare manier wereldwijd te verspreiden.

Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die voor een meer duurzame en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusie en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Aanvragen die in aanmerking komen zijn projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van en/of het verspreiden van innovatieve instrumenten en businessmodellen. Om vervolgens de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen en het verduurzamen van de Europese audiovisuele industrie is een aspect waar naar gekeken wordt.  

Concreet behelzen deze projecten:

 • Ondertiteling of andere instrumenten die zich richten op de toegankelijkheid/vindbaarheid/aanbevelingen en op grote schaal gebruikt worden buiten de eigen landsgrenzen en platforms. Om zo de zichtbaarheid, de beschikbaarheid en het potentieel publiek van Europese audiovisuele werken te verbeteren.  

 • Businessinstrumenten die bijdragen aan de efficiëntie en de transparantie van de audiovisuele markten: geautomatiseerde managementsystemen voor rechten, technologie voor dataverzameling en -analyse, etc.

 • Businessmodellen die zoeken naar optimalisaties van de synergiën en aanvullingen tussen de distributieplatforms (festivals, bioscopen, VOD).    

 • Businessmodellen die nieuwe vormen onderzoeken van productie, financiering, distributie of promotie, door gebruik te maken van nieuwe technologieën (AI, big data, blockchain, etc.).

 • Innovatieve instrumenten of businessmodellen die de verduurzaming van de audiovisuele industrie verbeteren.

 • Transparantie dient een essentiële rol te spelen in de projectactiviteit. Daarom dienen aanvragen plannen te bevatten die gericht zijn op de omgang met de beoogde resultaten en toevoegingen die het project biedt. Specifieke aandacht dient besteed te worden aan het communiceren van de resultaten naar overheidsinstanties, lidstaten en de audiovisuele industrie.  

Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (45 punten)

 • De relevantie van de voorgestelde ontwikkeling van en/of de verspreiding van innovatieve instrumenten en businessmodellen. Om zo de zichtbaarheid, beschikbaarheid, publiek en diversiteit van Europese werken in het digitale tijdperk te verbeteren. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie en de verduurzaming van de audiovisuele industrie is een aspect waar naar gekeken wordt. Evenals activiteiten gericht op publieksbereik. (20 punten).  
 • De Europese dimensie en potentie van het project, inclusief de afkomst van het audiovisuele werk, de aard van het partnerschap en/of de dimensie van overschrijdende landsgrenzen en talen en de potentie voor Europese uitbreiding (15 punten).
 • De adequaatheid van de strategieën die gepresenteerd worden voor het stimuleren van een duurzamere en milieubewustere industrie (5 punten).
 • De adequaatheid van de strategieën die gepresenteerd worden voor het bevorderen van diversiteit, inclusie, de mate van representatie en gendergelijkheid in ofwel de inhoud van het project of het managen van de activiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten)

 • De adequaatheid van de methodische en strategische keuzes in relatie tot de doelstellingen van het project, inclusief de marktanalyse, de aard en timing van de te implementeren activiteiten, de doelgroep, selectiemethoden, doelsegmenten, doelgebieden, synergie en samenwerking met de verschillende segmenten van de waardeketen van de audiovisuele industrie. Denk hierbij ook aan strategieën die geïmplementeerd moeten worden, zoals het ontwikkelingsproces en marketing- en promotie-strategie. Dit geldt ook voor de instrumenten die gelanceerd worden (15 punten).  
 • De samenhang tussen het businessmodel (inclusief de structurering van de cofinanciering), de haalbaarheid en de kostenefficiëntie van het project (15 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)

 • De voorgestelde methoden voor het verzamelen, analyserenen en het verspreiden van data. Om vervolgens de resultaten te delen, de transparantie van het project te garanderen en opgedane kennis uit te wisselen (5 punten).  
 • De impact die het project heeft op de zichtbaarheid, beschikbaarheid en het publiek van de Europese werken in het digitale tijdperk. Ook het verhogen van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie is een criterium (10 punten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten)
De samenhang, toegevoegde waarde en de aanvullingen van het projectteam. Ook het betrekken van partnerships ten opzichte van de doelstellingen van het project. Hieronder vallen taakverdelingen, maken van beslissingen en het uitwisselen van kennis (10 punten).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een budget beschikbaar van 8.883.198 euro. De financiële bijdrage voor de cofinanciering van innovatieve instrumenten en businessmodellen is maximaal 60% van de totale toegestane kosten.

NB: De startdatum en duur van het project worden vastgesteld in de Grant Agreement. Normaal gesproken start een project na het tekenen van het contract. Een retroactieve aanvraag kan gehonoreerd worden in uitzonderlijke situatie, maar nooit eerder dan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 donderdag 24 januari 2023, 17:00 uur, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 februari - mei 2023

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 juni 2023

Tekenen van contract

 augustus 2023

Duur van activiteit

 36 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call voor Innovatieve tools & businessmodellen op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Online sessie

Het Europees Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA) zal online infosessies organiseren om de nieuwe financieringsmogelijkheden en het aanvraagproces uit te leggen.

16 december 2022, 10:00 - 12:00
Innovative tools and business models

Meeting link:
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m2d07336b473ca6af5649aa739d773feb
Meeting number:  2743 394 7178
Meeting password: 6VEhmha2N@4 (68346422 from phones)


Wil je een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem gerust contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl