|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Films on the Move

Image
Afbeelding
Call_CE_Media_FilmsontheMove_2022
Caption
Call_CE_Media_FilmsontheMove_2022
Authors
Europese Commissie

Films on the Move

Subsidieregeling voor sales agents ter bevordering van de distributie en promotie van Europese films
Date(s)
MEDIA

Met deze regeling wil Europa de distributie en promotie van niet-nationale Europese films steunen via bioscoop en online platforms op internationaal niveau, waarbij ondertiteling, dubbing en het gebruik van audiodescriptie wordt aangemoedigd. Voor aanvragers in Nederland gaat het dus om de distributie en promotie van niet-Nederlandse Europese films. De aanvrager is een Europese sales agent met het recht films te verkopen in ten minste vijftien landen die deelnemen aan het MEDIA-programma.

NB: Deze oproep werd vóór 2021 Selective Distribution genoemd.

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2022-FILMOVE
Totale budget: € 16.000.000
Er zijn twee deadline momenten voor het indienen van een complete en volledige aanvraag.

 • Deadline moment een: dinsdag 15 maart 2022, 17.00 uur, Brusselse tijd
 • Deadline moment twee: dinsdag 5 juli 2022, 17.00 uur, Brusselse tijd

 

Wat zijn de verwachte resultaten?

De ontwikkeling van pan-Europese distributiestrategieën en releasecampagnes (bioscoop en/of online) voor niet-nationale Europese films, waarbij de focus ligt promotie en publieksbereik. Daarnaast staat ook het ontwikkelen van connecties tussen de productie- en distributiesector centraal, om zo het concurrentievermogen van non-nationale Europese films op internationaal vlak te verbeteren.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Campagnes en strategieën voor de verspreiding van niet-nationale Europese films zowel in de bioscoop als online, gecoördineerd door de sales agents van de desbetreffende titels. Het merendeel van de nationale campagnes moet betrekking hebben op bioscoopdistributie.

Speciale aandacht is er voor aanvragen die gericht zijn op een duurzame en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusie en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De aanvrager is een Europese sales agent, die is aangewezen door de producent van de ingediende film zodat hij de rechten heeft om de film te verkopen in ten minste vijftien landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma.  

Aan het project zijn minimaal zeven verschillende distributeurs verbonden, waarvan ten minste twee uit lage productielanden (groep A of B).  

De geselecteerde films worden op zijn vroegst tien weken na de indiening uitgebracht, en voldoen aan de volgende criteria:

 • Het gaat om fictie-, animatie- of documentairefilms met een minimale duur van 60 minuten, met een maximaal productiebudget van 1,5 miljoen euro.
 • De oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) dienen op zijn vroegst in 2020 te zijn verworven.
 • Opera’s, concerten, reclame, pornografie, racistisch of geweld verheerlijkend materiaal komen niet in aanmerking.
 • Een meerderheid is geproduceerd door producenten uit landen die aangesloten zijn bij het MEDIA-subprogramma. Vijftig procent van het productiebudget is afkomstig van deze deelnemende landen en dienen ook zo te worden aangemerkt in de credits. Daarnaast zijn de films gemaakt met een aanzienlijke deelname van professionals uit de desbetreffende landen.  
 • De films hebben een zogenoemde standard identifier, zoals een ISAN of EIDR.  
 • Wanneer de film al is geproduceerd ten tijde van het indienen van de aanvraag, dan dient er toegang verleend te worden tot een online screening locatie.
Wat zijn de toekenningscriteria?


Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1.Relevantie (45 punten)

 • Kwaliteit van de groep; zoals de ervaring van de sales agent op het gebied van pan-Europese projecten, het aantal distributeurs en hun betrokkenheid in het project (10 punten).
 • De Europese en internationale dimensie van het project; de internationale strategie van de sales agent, de geografische dekking en de diversiteit in taal en cultuur, kijkend naar de nationaliteit van de film. Er wordt hierbij gelet op het complete bereik van het project, zowel online als bioscoopdistributie, de Europese dimensie van de samenwerkingspartners, maar ook bevestigde releases en partnerschappen met online platforms of festivals die buiten de ondersteuning van derden vallen, maar die de reikwijdte van het project vergroten (10 punten).  
 • Promotie en coördinatie van de activiteiten door de sales agent zoals de samenwerking met de producent, het genereren van publiciteitsmateriaal, release datum coördinatie, marktevenementen, cross-borderstrategieën, etc. Ook wordt er rekening gehouden met de acties die al uitgevoerd zijn in de voorbereiding van de aanvraag (15 punten).  
 • De adequaatheid van de strategieën die gepresenteerd worden voor het stimuleren van een duurzamere en milieubewuste industrie (5 punten).
 • Geschikte strategieën die bijdragen aan gendergelijkheid en diversiteit en inclusie (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten)

 • Potentie van de film om een breed Europees publiek te bereiken, evenals films van opkomend talent met de mogelijkheid om nieuwe publieksgroepen aan te boren. Ook wordt er rekening gehouden met de marktkansen van de film; de kwaliteit van de sales agent, de promotiecampagne en strategieën voor extra zichtbaarheid (bijv. awards-strategie, festivalselecties en adaptaties van bestsellers) (10 punten).  
 • Nationale promotie en distributie strategieën ingediend door derde partijen (10 punten).  
 • Kosteneffectiviteit van het project, met name van de sales agents promotie van elke nationale campagne. Elementen zoals het delen van materialen en duurzaamheid worden meegewogen (10 punten).

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)

 • De impact van andere activiteiten die extra opbrengsten genereren voor de film en de strategie om nieuwe markten (buiten dit project) te bereiken, zowel Europees als internationaal, in zowel bioscopen als online (5 punten).  
 • De productie van een internationale trailer (5 punten).
 • De verspreiding van de behaalde resultaten binnen en buiten de projectsamenwerking, met nadruk op de zichtbaarheid van de Europese steun (5 punten).

4. Kwaliteit van het projectteam (10 punten)
De geschiktheid van de methodes om output van derde partijen te verzamelen, de efficiëntie van het monitoren van de kosten van die partijen, effectiviteit van de toewijzing van de financiële steun en de transparantie van het management die de derde partijen steunen.  

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is een bedrag van 16 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de totale projectkosten. Er is geen aanvraaglimiet.

Maximaal 25% van het budget wordt toegewezen aan films met een productiebudget van boven de 10 miljoen euro.  

Aangezien de financiële ondersteuning het primaire doel van de EU-subsidie ​​is, wordt het maximale bedrag van de subsidie ​​dat aan derden kan worden toegewezen, vastgesteld op de limiet van (met max. 70% hiervan voor P&A):

Distributiegebied

Maximumdrempel fonds (in euro) 

DE, FR, IT, ES

150.000

AT, BE, NL, PL

60.000

CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE

30.000

Alle andere landen

10.000

 

NB: De startdatum en duur van het project worden vastgesteld in de Grant Agreement. Normaal gesproken start een project na het tekenen van het contract. Een retroactieve aanvraag kan gehonoreerd worden in uitzonderlijke situatie, maar nooit eerder dan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond.  

Wat is de tijdlijn?

Indiendeadline

moment 1: dinsdag 15 maart 2022
moment 2: dinsdag 5 juli 2022

17.00 uur Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 moment 1: maart – juni 2022
moment 2: juli - oktober 2022

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 moment 1: juli 2022
moment 2: november 2022

Tekenen van subsidieovereenkomst

 moment 1: september 2022
moment 2: januari 2023

Startdatum actie  

 na ondertekenen contract

Duur van activiteit

 24 tot 36 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call van Films on the Move op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl