|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

Europese filmsales

Europese filmsales

Subsidieregeling voor sales agents ter bevordering van de transnationale distributie van recente Europese films
Date(s)
dinsdag 14 juni 2022 17:00
MEDIA

Het doel van deze subsidie is het ondersteunen van de internationale verkoop en verspreiding van non-nationale Europese werken op alle platformen (bijv. filmtheaters en online). Hierbij hebben zowel grote als kleine producties de focus. Ook valt hieronder het stimuleren van het gebruik van ondertiteling, dubbing en waar van toepassing descriptieve instrumenten, door middel van gecoördineerde distributiestrategieën.

Deze oproep richt zich op het bieden van financiering aan sales agents voor het transnationaal distribueren van recente Europese films op basis van hun prestatie in de markt, zodat deze sales agents mogelijkheden krijgen om te investeren in coproductie, acquisitie, promotie en distributie van recente non-nationale Europese films.

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2022-FILMSALES
Totale budget: €5.000.000
Deadline: dinsdag 14 juni 2022, 17:00 uur, Brusselse tijd

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseerde op donderdag 7 april een internationale webinar voor deze subsidieoproep. Deze sessie is terug te zien. Meer info

Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Verbeteren van de distributie van recente non-nationale Europese films op transnationaal niveau.
 • Verhogen van de investering in productie, acquisitie, promotie en distributie (filmtheater en online) van non-nationale Europese films.
 • Stimuleren van de connectie tussen de productie- en distributiesector en daarmee het concurrentievermogen verbeteren van non-nationale Europese films ten opzichte van de rest van de wereld.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Er zijn twee fases voor gesubsidieerde activiteiten:

 1. Het generen van een potentieel fonds, dat wordt toegekend op basis van de prestatie van de desbetreffende bedrijf in de markt.
 2. Het implementeren van de opgestelde actie, dus het herinvesteren van het potentiele fonds in:
 • Minimale garanties of vooruitbetalingen van de internationale sales rechten van de toegestane non-nationale Europese films.
 • promotie, marketing en adverteren van toegestane non-nationale Europese films.

 

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Prestatie van de sales agent in de markt
Om de prestatie van de sales agent te meten, wordt er gekeken naar het aantal films en verkochte toegangstickets per films. Een film dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De film dient fictie of non-fictie te zijn (inclusief animatie) met een minimale lengte van 60 minuten. De auteursrechten mogen op zijn vroegst in 2015 verworven zijn.
 • De content van film mag geen alternatieve content (opera's, concerten, optredens etc.), advertenties, pornografisch, racistisch materiaal of geweldbevordering bevatten.
 • Het werk moet worden geproduceerd met aanzienlijke deelname van professionals die wonen in landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA.
 • Ten minste 50% van de totale geraamde financiering moet afkomstig zijn uit landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma.
 • Europese films zijn 'nationaal' wanneer deze door een meerderheid van professionals geproduceerd is afkomstig uit het land in kwestie.

Toegangstickets
De geldigheid van toegangstickets wordt bepaald op basis van de volgende voorwaarden:

 • verkregen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2021;
 • normale ticketprijzen zijn betaald aan de relevante tentoonstellende partijen (inclusief aanbiedingen of kortingen), kosteloze tickets tellen niet mee;
 • de tickets zijn duidelijk geïdentificeerd en gecertificeerd door de nationale autoriteit (aangewezen door de lidstaten);
 • de films moeten uitgebracht zijn door distributeurs die geldig zijn in het land van distributie;
 • de films dienen te voldoen aan de voorwaarden voor non-nationale Europese films in het land van distributie;
 • de film moet zijn eerste auteursrecht hebben vervaardigd in:
 1. 2015 voor toegangstickets behaald tussen 1 januari en 31 december 2018
 2. 2016 voor toegangstickets behaald tussen 1 januari en 31 december 2019
 3. 2017 voor toegangstickets behaald tussen 1 januari en 31 december 2020
 4. 2018 voor toegangstickets behaald tussen 1 januari en 31 december 2021

 

Fase 1: Fonds

 • Wordt toegekend op basis van de geldige toegangstickets die zijn behaald door de distributie van Europese niet-nationale films door de in aanmerking komende distributeurs.
 • is gebaseerd op een coëfficiënt per geldige toegangsticket volgens de nationaliteit van de film en het distributiegebied.
 • is beschikbaar voor sales agents voor verdere investeringen in geldige niet-nationale Europese films.

Fase 2: Herinvesteren in toegestane activiteiten

De herinvestering is van toepassing op maximaal 5 verschillende geldige niet-nationale films.

Herinvestering in dezelfde film in de verschillende geldige activiteiten is toegestaan.

De opgegeven films moeten voldoen aan de uiteengezette criteria in het call-document met betrekking tot de geldigheid van films en moet niet-nationaal zijn voor de aanvrager.

 

Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

Totaal cumulatieve toegangstickets 2018-2021 Score
2 gekochte films in 2020 en/of 2021, en 2 films gedistribueerd in 1 non-nationaal gebied in 2020 en/of 2021  70
Tot 150.000 gekochte toegangstickets in 2018-2021  80
150.001 tot 1.000.000 gekochte toegangstickets in 2018-2021  90
> 1000.001 gekochte toegangstickets in 2018-2021  100
Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een budget beschikbaar van 5.000.000 euro. De financiële bijdrage voor de cofinanciering van film sales is maximaal 70% van de totale toegestane kosten. De maximale subsidiebedrag is 750.000 per project.

NB: De startdatum en duur van het project worden vastgesteld in de Grant Agreement. Normaal gesproken start een project na het tekenen van het contract. Een retroactieve aanvraag kan gehonoreerd worden in uitzonderlijke situatie, maar nooit eerder dan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 dinsdag 14 juni 2022, 17:00 uur, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 juni - oktober 2022

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 november 2022

Tekenen van contract

 januari 2023

Startdatum actie  

 na het tekenen van het contract

Duur van activiteit

 24 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Klik hier voor de gehele call voor Europese Film sales agent op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.