|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

European Slate Development 2023

European Slate Development 2023

Subsidieregeling voor producenten voor de ontwikkeling van audiovisuele werken
Date(s)
woensdag 25 januari 2023 17:00
MEDIA

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) organiseert op 7 december 2022 een webinar voor deze subsidieoproep. Meer info

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE
Totaalbudget: € 19.500.000
Publicatiedatum: 20 oktober 2022
Deadline: 25 januari 2023
De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

Deze regeling ondersteunt de ontwikkeling van 3 tot 5 audiovisuele werken (fictie, documentaire en/of animatie) en optioneel één korte film per aanvragende producent.

Doelstellingen:

  • Bevorderen van het concurrentievermogen van onafhankelijk Europese AV producenten.
  • Versterken van producenten bij het ontwikkelen van projecten met de potentie om een internationaal publiek te bereiken.
  • Vergemakkelijken van het realiseren van Europese en internationale coproducties.

 

Wat zijn de verwachte resultaten?


• Een sterkere positie op de Europese en internationale markten voor bedrijven die in het kader van de ontwikkeling van de Europese slate zijn geselecteerd.

• Hogere kwaliteit, haalbaarheid, cross-border potentie en marktwaarde van ondersteunde Europese werken.

Welke activiteiten komen in aanmerking?


Er wordt subsidie verleend aan onafhankelijke Europese producenten die een slate van 3 tot 5 audiovisuele werken (fictie, animatie, creatieve documentaire) kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan speelfilms, series, maar ook verhalende VR projecten. De slate projecten dienen bestemd te zijn voor commerciële exploitatie in bioscopen, op televisie of op digitale platforms of een multiplatformomgeving. Aanvragers kunnen optioneel ook een korte film van opkomend talent toevoegen aan de aanvraag.

Aanvragers worden aangemoedigd om marketing- en distributiestrategieën te ontwikkelen aan het begin van de ontwikkelingsfase, waardoor het potentieel om een publiek te bereiken op Europees en internationaal niveau wordt vergroot.

Speciale aandacht is er voor aanvragen die strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusie en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?


De aanvragers zijn onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven die kunnen aantonen dat zij recentelijk ervaring hebben opgedaan met de productie van internationaal gedistribueerde werken: sinds 2015 een track record van 2 gedistribueerde werken, van min. elk 24 minuten, met uitzondering van VR. Het project is daadwerkelijk commercieel uitgebracht in bioscopen, uitgezonden op televisie of beschikbaar gesteld op digitale platforms in ten minste drie andere landen dan het land van de aanvrager en vóór de dag van de uiterste datum voor indiening van aanvragen. In het geval van lineaire uitzending zijn drie verschillende omroeporganisaties vereist. De aanvrager heeft de meerderheid van de rechten op de projecten.

De projectaanvragen bevatten een pakket van minimaal 3 en maximaal 5 werken. Alleen de ontwikkelingsactiviteiten voor de volgende werken komen in aanmerking:  

  • Speelfilms, animatiefilms en creatieve documentaires met een minimale lengte van 60 minuten die in de eerste plaats bedoeld zijn voor een bioscooprelease;  
  • Fictieprojecten (serie of one off) met een totale duur van ten minste 90 minuten, animatiefilms (one off of serie) met een totale duur van ten minste 24 minuten en creatieve documentaires (one off of serie) met een totale duur van ten minste 50 minuten, die in de eerste plaats zijn bestemd voor exploitatie op televisie of op een digitaal platform;
  • Interactieve, niet-lineaire fictie-, animatie- of creatieve documentaireprojecten (bv. verhalende virtuele-realiteitsprojecten) met een willekeurige duur.

De eerste dag van principal photography wordt op z'n vroegst 10 maanden na de dag van de deadline van de call gepland.

Daarnaast kan de ontwikkeling en productie van een korte film van een jonge maker (min. 20 minuten) aan de slate worden toegevoegd. Principal photography mag een dag na indiening starten.

De volgende formats en genres komen niet in aanmerking: live-uitzendingen, muziekvideo’s, non-narratieve artistieke werken (inclusief, maar niet beperkt tot kunst- en experimentele video), commerciële werken (inclusief maar niet beperkt tot advertenties/commercials), reality-series en talkshows.

Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (35 punten)

 • Relevantie en toegevoegde waarde van de voorgestelde slate om de positie van het bedrijf op de Europese en internationale markt te verbeteren (15 punten) als het gaat om:

- coproductie-aanpak
- samenwerking met partners uit verschillende landen, ook uit landen met een verschillende productiecapaciteit
- zichtbaarheid op grote filmfestivals en fysieke en online markten
- capaciteit om de omzet van het bedrijf te vergroten
- vermogen om het aantal, de ambitie of de omvang van projecten in ontwikkeling te vergroten.

• Vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan een concurrerend en veranderend audiovisueel landschap door innovatief te zijn in activiteiten op het gebied van genres, formats, platforms, opkomend talent of nieuwe territoria (10 punten).

 • Geschiktheid van de voorgestelde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere sector (5 punten).

 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusie en diversiteit, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten)

• Kwaliteit en creatief potentieel van de werken in de slate (15 punten):
- Kracht en onderscheidend vermogen van idee/onderwerp/projectfocus en dramatisch potentieel  
- Kwaliteit van het schrijven, de narratieve keuzes, de karakterontwikkeling en de wereld van het verhaal  
- Creatief potentieel/kwaliteit van de visuele benadering en het art work.

• Potentieel om publiek op Europees en internationaal niveau te bereiken (15 punten):
- Transnationale aantrekkingskracht, ook voor online publiek, van het concept/onderwerp van de werken  
- Potentieel van de werken om grenzen te overschrijden, rekening houdend met het creatieve team, op de beoogde cast of de internationale ambitie met betrekking tot de cast en de samenwerkingsstrategie met niet-nationale partners.

3. Project management (20 punten)

• Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie (10 punten):  
Toereikendheid van het ontwikkelingsplan, de planning en het ontwikkelingsbudget ten opzichte van de behoeften van ieder werk  
• Kwaliteit van de financieringsstrategie (10 punten):
- Toereikendheid van de productiekosten van ieder werk en van het ontwikkelingsbudget  
- Toereikendheid van de financieringsstrategie: in vergelijking met de geraamde productiekosten, in termen van bekendheid van de geschikte potentiële financiële partners en de beoogde gebieden, in termen van diversiteit van de voorziene financieringsbronnen.

4. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)

• De marketingstrategie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium publiek te bereiken. Dit omvat de definitie van unique selling points, doelgroepen en -markten, innovatieve instrumenten voor marketing en publieksbetrokkenheid en promotieactiviteiten (5 punten).

• Relevantie van de Europese en internationale distributiestrategie met betrekking tot: (10 punten)  
- de geïdentificeerde doelgroep
- voorziene distributiemethoden  
- bestaande of beoogde distributiepartners
- bekendheid van de markten, Europese/internationale visie
- relevantie van de keuze van de gebieden (aangrenzende landen en regio's, Europa, andere continenten).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Voor deze subsidie is een totaal bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Projectbudget (maximaal subsidiebedrag): tussen 90.000 EUR en 510.000 EUR per aanvraag.

Steun komt in de vorm van vaste lump sums. Dit zijn de vastgestelde bedragen per project (afhankelijk van genre en type, en bij fictie van productiebudget):  

Animatiefilm: 55.000 euro
Animatieserie: 60.000 euro
Documentaire film: 30.000 euro
Documentaireserie: 35.000 euro
Speelfilm met een budget tot 5 miljoen: 45.000 euro
Speelfilm met een budget van meer dan 5 miljoen: 60.000 euro  
Fictieseries met een budget tot 5 miljoen: 55.000 euro
Fictieve series met een budget tot 20 miljoen: 75.000 euro
Fictieve series met een budget van meer dan 20 miljoen: 100.000 euro
Korte film: 10.000 euro

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 25 januari 2023, 17.00 uur CET

Evaluatieperiode

 februari – mei 2023

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 juni 2023

Tekenen van subsidieovereenkomst

 juli - augustus 2023

Startdatum actie  

 Na tekenen, tenzij anders kortgesloten

Duur van activiteit

 36 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Klik hier voor de gehele call voor Slate Development op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Online sessie & Presentatie

Het Europees Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA) zal online infosessies organiseren om de oproep en het aanvraagproces uit te leggen. De online sessie van 7 december 2022 kun je hier terugluisteren. De presentatie kun je hier downloaden.

 

Wil je een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of MEDIA@creativeeuropedesk.nl