|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Jordi Wijnalda
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
j.wijnalda [at] creativeeuropedesk.nl

European Film Distribution 2023

Image
Afbeelding
Distribution 2023

European Film Distribution 2023

Subsidieregeling Europese filmdistributie
Date(s)
MEDIA

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) heeft op 15 maart 2023 een webinar georganiseerd. De presentatie is hier terug te kijken en de bijbehorende PowerPoint kan je hier downloaden of is rechtstreeks via de infosessie pagina van de EACEA terug te vinden. Op de Funding & Tender Portal staat tevens een uitgebreide FAQ.

Doel
Het doel van deze subsidie is het ondersteunen van de internationale verkoop en verspreiding van non-nationale Europese werken op alle platformen (bijv. filmtheaters en online). Hierbij hebben zowel grote als kleine producties de focus. Ook valt hieronder het stimuleren van het gebruik van ondertiteling, dubbing en waar van toepassing descriptieve instrumenten, door middel van gecoördineerde distributiestrategieën.

Deze oproep richt zich op het bieden van financiering aan distributeurs op basis van hun prestatie in de markt, zodat deze distributeurs mogelijkheden krijgen om te investeren in coproductie, acquisitie, promotie en distributie van recente non-nationale Europese films.

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-FILMDIST
Totale budget: €34.000.000
Deadline: donderdag 27 april 2023, 17:00 uur, Brusselse tijd
De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

Let op: Deze regeling is vanaf 8 december 2022 open voor aanvragen.
Alle toegangstickets moeten worden gecertificeerd door de aangewezen nationale autoriteit. In Nederland is dat de FDN/NVPI. E-ticket toegangstickets kunnen worden opgenomen, op voorwaarde dat ze op dezelfde manier zijn gecertificeerd als bioscoop/filmtheater toegangstickets. Hou er rekening mee dat je voor de deadline alle data hebt gecertificeerd. De NVPI/FDN heeft 07 april 2023 als deadline gesteld voor het aanleveren van alle filmtitels.

 

Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Vergroten van de distributie van recente non-nationale Europese films op transnationaal niveau.
 • Verhogen van de investering in productie, acquisitie, promotie en distributie (filmtheater en online) van non-nationale Europese films.
 • Stimuleren van de connectie tussen de productie- en distributiesector en daarmee het concurrentievermogen verbeteren van non-nationale Europese films ten opzichte van de rest van de wereld.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Er zijn twee fases voor gesubsidieerde activiteiten:

 1. Het generen van een potentieel fonds, dat wordt toegekend op basis van de prestatie van de desbetreffende distributeur in de markt.
 2. Het implementeren van de opgestelde actie, dus het herinvesteren van het potentiele fonds in:
  1. coproductie van in aanmerking komende non-nationale Europese films;
  2. acquisitie van distributierechten;
  3. promotie, marketing en adverteren van toegestane non-nationale Europese films.  
Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De distribiteur
Aanvragen die in aanmerking komen zijn ingediend door Europese bedrijven die actief zijn als filmdistributeur op het gebied van commerciële exploitatie in bioscopen en filmtheaters om zo de aandacht te krijgen van een breed publiek voor de films in kwestie. Dit dient de kernactiviteit van de aanvrager te zijn. De distribiteur dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. eigenaar te zijn van de distributierechten voor release in bioscopen en filmtheaters;
 2. uitvoeren van de distributie van de film in het betreffende land
 3. betalen van de directe bijkomende distributiekosten
 4. geregistreerd staan en meerdere distributies in filmtheaters en bioscopen voltooid te hebben in het betreffende land.

Distributeurs die in meerdere landen films distribueren, mogen maar een aanvraag indienen.

Prestatie van de distributeur in de markt
Om de prestatie van de distributeur te meten, wordt er gekeken naar het aantal films en verkochte toegangstickets per films. Een film dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De film dient fictie of non-fictie te zijn (inclusief animatie) met een minimale lengte van 60 minuten.
 • De auteursrechten mogen op zijn vroegst in 2019 verworven zijn.
 • De content van film mag geen alternatieve content (opera's, concerten, optredens etc.), advertenties, pornografisch, racistisch materiaal of geweldbevordering bevatten.
 • Het werk moet worden geproduceerd met aanzienlijke deelname van professionals die wonen in landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA.
 • Ten minste 50% van de totale geraamde financiering moet afkomstig zijn uit landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma.
 • Europese films zijn 'nationaal' wanneer deze door een meerderheid van professionals geproduceerd is afkomstig uit het land in kwestie.

Toegangstickets
De geldigheid van toegangstickets wordt bepaald op basis van de volgende voorwaarden:

 • verkregen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022;
 • normale ticketprijzen zijn betaald aan de relevante tentoonstellende partijen (inclusief aanbiedingen of kortingen), kosteloze tickets tellen niet mee;
 • de tickets zijn duidelijk geïdentificeerd en gecertificeerd door de nationale autoriteit (aangewezen door de lidstaten);
 • de films dienen te voldoen aan de voorwaarden voor non-nationale Europese films in het land van distributie;
 • de film moet zijn eerste auteursrecht hebben vervaardigd in 2019.
 • Alle toegangstickets moeten worden gecertificeerd door de aangewezen nationale autoriteit. In Nederland is dat de FDN/NVPI. E-ticket toegangstickets kunnen worden opgenomen, op voorwaarde dat ze op dezelfde manier zijn gecertificeerd als bioscoop/filmtheater toegangstickets.

 

Fase 1: Fonds

 • wordt toegekend op basis van de geldige toegangstickets die zijn behaald door de distributie van Europese niet-nationale films door de in aanmerking komende distributeurs.
 • is gebaseerd op een coëfficiënt per geldige toegangsticket volgens de nationaliteit van de film en het distributiegebied.
 • is beschikbaar voor distributeurs voor verdere investeringen in geldige niet-nationale Europese films.
 • geldige toegangstickets worden gegenereerd door toegestane niet-nationale Europese films:
  • tot een maximum per film en per distributeur;
  • met minimale beschikbaarheid per land van distributie.
   (Voor Nederland is de maximale drempel: 100.000 tickets en het minimale drempelbedrag van het opgebouwde fonds is 15.000 euro per distributeur.
Land van distributie      
  Frankrijk Duitsland, Italië, Spanje Overige MEDIA- landen
  coefficient* coefficient* coefficient*
Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje  1.35  1.5  2.7
Oostenrijk, België, Polen, Nederland  1.5  1.95  2.7
Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland,
Hongarije, Noorwegen, Portugal, Zweden
 2.1  2.4  2.7
Overige MEDIA- landen  2.4  2.7  2.7
       

 

Cumulatieve maximumdrempel van in aanmerking komende toelatingen van in aanmerking komende niet-nationale Europese films.

Land van distributie Maximale drempel
(aantal tickets)
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië  300.000
Oostenrijk, België, Nederland, Polen  100.000
Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen,
Portugal, Zweden
 75.000
Overige MEDIA- landen  16.000

 

Films met minder dan 200 in aanmerking komende toegangstickets komen niet in aanmerking voor de berekening van het potentiële fonds dat voor dat specifieke jaar is gegenereerd.

Land van distributie Minimale
drempel van het
fonds per distributeur (in EUR)
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië  30.000
Oostenrijk, België, Nederland, Polen  15.000
Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen,
Portugal, Zweden
 10.000
Overige MEDIA- landen  5.000

 

Fase 2: Herinvesteren in toegestane activiteiten

 • De herinvestering is van toepassing op maximaal 12 verschillende geldige niet-nationale films.
 • De opgegeven films moeten voldoen aan de uiteengezette criteria in het call-document met betrekking tot de geldigheid van films en moet niet-nationaal zijn voor de aanvrager.
 • Herinvestering in dezelfde film in de verschillende geldige activiteiten - zoals uitgebreid beschreven in het call-document - is toegestaan.

 

Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

Totaal cumulatieve toegangstickets 2022 Score
200 tot 30.000  70
30.001 tot 70.000  80
70.001 tot 150.000  90
> 150.001  100

 

Hoeveel geld kan ik aanvragen?


In totaal is er een budget beschikbaar van 34.000.000 euro. De financiële bijdrage voor de cofinanciering van filmdistributie is maximaal 70% van de totale toegestane kosten. De maximale subsidiebedrag is 1.000.000 per project.

NB: De startdatum en duur van het project worden vastgesteld in de Grant Agreement. Normaal gesproken start een project na het tekenen van het contract. Een retroactieve aanvraag kan gehonoreerd worden in uitzonderlijke situatie, maar nooit eerder dan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 dinsdag 27 april 2023, 17:00 uur, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 mei - september 2023

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 oktober 2023

Tekenen van contract

 december 2023 - januari 2024

Startdatum actie  

 na het tekenen van het contract

Duur van activiteit

 24 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call voor Europese filmdistributie op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe. Neem bij vragen contact op met de Creative Europe Desk of met het agentschap in Brussel (EACEA) via: EACEA-FILM-DISTRIBUTION@ec.europa.eu

Handige Info

Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) heeft op 15 maart 2023 een webinar georganiseerd. De presentatie is hier terug te kijken en de bijbehorende PowerPoint kan je hier downloaden of is rechtstreeks via de infosessie pagina van de EACEA terug te vinden. Op de Funding & Tender Portal staat tevens een uitgebreide FAQ.

 


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem gerust contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl